Ensam vårdnad och vill byta helg med andra föräldern

2021-04-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag har ensam vårdnad och behöver byta helg med barnets pappa. Kan han vägra det? eller kan jag bestämma det? Står inget i beslut från domstol om vilka helger han ska vara hos sin pappa.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt föräldrabalkens (FB) 6 kap. 2 a § 2 st har ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och barnet ska även ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med enl. 6 kap. 15 § FB. Som ensam vårdnadshavare och boendeförälder ska därför du inte förhindra en kontakt mellan barnet och den andra föräldern, eftersom det annars kan uppfattas som umgängessabotage. Om det finns en dom eller ett skriftligt avtal som är godkänt av socialnämnden där dagarna för umgänget regleras är det de dagarna som måste följas, men eftersom du uppger att detta inte finns i ert fall kan du egentligen bestämma själv vad som passar dig bäst men du måste nå en överenskommelse med pappan. Skulle ni ha en muntlig överenskommelse (vilket jag antar att ni har) kring helgerna och ni inte själva kan komma överens om hur umgänget ska se ut nu när du behöver byta helg så rekommenderar jag att ni eventuellt får detta fastslaget i en dom eller ett avtal. Ni kan hos familjerätten i er kommun via samarbetssamtal få hjälp att lösa frågan kring hur umgänget ska se ut, där ni även kan skriva ett rättsligt bindande umgängesavtal som bland annat reglerar vilka dagar ert barn ska ha umgänge med sin pappa (Se 6 kap. 15 a § 3 st).Sammanfattningsvis kan du alltså byta helger, men du måste ändå komma överens om barnets umgänge med pappan. Skulle det bli så att ni inte kan komma överens kan ni alltid vända er till familjerätten och via samarbetssamtal försöka lösa umgängesfrågan. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Kan barn byta till ena förälderns efternamn utan den andres samtycke?

2020-08-21 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag är 17 år. Jag ska byta tillbaka till min mammas efternamn. Men min pappa måste godkänna detta. Min pappa har inte vårdnaden om mig. Vad kan jag göra om han väljer att inte skriva under på pappret?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline!Regler gällande vårdnadshavares rättighet och skyldighet att delta i beslut kring barnets namn återfinns i lagen om personnamn. En person får byta efternamn till ett som någon av föräldrarna bär enligt 9 § och som vårdnadshavare har en både rätt och skyldighet att bestämma i barnens personliga frågor enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken. Enligt 3 § ska ansökan om ändring av personnamn (t.ex. i detta fall ditt efternamn) skickas till Skatteverket och eftersom du är under 18 år så måste ansökan göras av dina vårdnadshavare (båda två om de har gemensam vårdnad). Det finns emellertid särskilda regler då barnet bär samma efternamn som en förälder som inte är vårdnadshavare, precis som i ditt fall. Om det är så att du bär din pappas efternamn och han inte är vårdnadshavare, krävs det ändå enligt 34 § 1 st lagen om personnamn att den föräldern samtyckt till ett namnbyte eller att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa, för att du ska få byta ditt efternamn.Sammanfattningsvis kan du alltså vända dig till domstol om din pappa vägrar att samtycka till ditt namnbyte. Där kan du få saken prövad och skulle domstolen i sin tur anse att namnbytet är förenligt med ditt bästa (barnets bästa är en viktig princip) så kan ditt namnbyte accepteras trots att din pappa inte samtyckt. För att ansöka om att få igenom ett namnbyte ska du vända dig till den tingsrätt på den ort där du har din hemvist. Ett annat alternativ är också att vänta tills du fyllt 18 år och då inte behöver någon vårdnadshavares samtycke för byte av efternamn.Hoppas verkligen att allt löser sig för dig!Allt gott,