FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt24/06/2024

Hur bestäms underhållsbidraget och vem får barnbidraget om föräldrarna är separerade?

Om boendeföräldern bor i en fin villa och har stora mängder tillgångar,är det då rimligt att hon då även får bådas barnbidrag, samt 3000kr per barn från den andra föräldern som barnen knappt umgås med. Pappan bor i radhus med mig och bygger samtidigt ett hus. Är det bara inkomst som spelar roll för bestämmande av underhållsstödets storlek, ska man inte räkna in dyrt boende och tillgångar på något sätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår dig har du lite frågor kring underhållsbidrag, närmare sagt hur dess storlek bestäms och när det ska betalas ut. Du undrar även om boendeföräldern har rätt till bådas barnbidrag utöver underhållsbidraget. För att ta reda på det vänder vi oss till föräldrabalken (FB).


När ska underhållsbidrag betalas och hur bestäms dess storlek?

Enligt 7 kap. 2 § FB ska underhållsbidrag betalas om barnen varaktigt bor hos den andra föräldern och om dem har gemensam vårdnad eller om boendeföräldern har ensam vårdnad om barnen. 7 kap. 1 § stadgar att föräldrarnas underhållsskyldighet fastställs utefter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt deras samlade ekonomiska förmåga. Dem ska dock enbart svara efter sin egen förmåga.

För att beräkna underhållsskyldigheten använder man sig av föräldrarnas inkomst efter skatt. Därifrån gör man avdrag för vanlig levnadskostnad (10 & av PBB per månad) samt för skälig bostadskostnad (ens egna faktiska kostnad) enligt 7 kap. 3 § FB. När man gjort detta får man fram vad som kalls för förälderns överskott. För att beräknas bidraget dividerar man sedan den bidragspliktige förälderns överskott med båda föräldrarnas överskott. Denna summa ska sedan multipliceras med barnets behov vilket är ett standardiserat schablonbelopp som varierar beroende på barnets ålder.

Som vi kan se utgår man alltså endast från föräldrarnas inkomster. Däremot ska sägas att underhållsbidrag oftast fastställs via avtal, och att föräldrarna själva kan komma överens om annat. Om detta inte är möjligt kan bidraget fastställas via dom.


Vem får barnbidraget?

Enligt 16 kap. 4 § socialförsäkringsbalken lämnas barnbidrag endast till den föräldern som har ensam vårdnad av barnet. Har föräldrarna gemensam vårdnad delar dem på barnbidraget enligt 16 kap. 5 §. Om barnet endast bor hos ena föräldern lämnas dock hela barnbidraget alltid till den föräldern, 16 kap. 7 §.


Sammanfattning.

Underhållsbidraget fastställs alltså utefter föräldrarnas inkomster efter vissa avdrag. Föräldrarnas tillgångar ska därmed inte tas med som huvudregel. Däremot får man göra avdrag för sina boendekostnader, så dyrt boende kan spela in i beräkningen. Barnbidrag ges till boendeföräldern om barnen endast bor varaktigt med ena föräldern.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om något är oklart eller om en följdfråga skulle uppstå kan du alltid höra av dig direkt till mig via mejl. Du når mig på emil.szepesvari-burman@lawline.se.

Ha en fortsatt bra dag!

Hälsningar,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000