FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt01/12/2023

Kan jag flytta in hos min mamma även om min pappa är ensam vårdnadshavare?

Jag är 15 år och vill inte bo kvar hos pappa längre eftersom det altid blir bråk med mycket skrick och att jag inte känner mig helt trygg hemma hos honom. Jag vill hellre bo hos min mamma som bor 5 timmar här ifrån men som jag ändå träffar regelbundet och har mer kontakt med. Mamma är unte vårdnadshavare utan pappa är det själv men jag vill verkligen inte bo kvar hos honom. Går det att flytta till mamma ändå, även fast hon inte är vårdnadshavare ??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om du kan flytta till din mamma permanent trots att det är din pappa som är ensam vårdnadshavare. Regler om vårdnad och boende finns i kap 6 Föräldrabalken (FB).


Vilka möjligheter har du att flytta till din mamma?

En vårdnadshavare har den rättsliga vårdnaden över barnet vilket innebär att det är din pappa som bestämmer över dina personliga angelägenheter och beslutar i viktiga frågor som rör dig vilket även inkluderar var du ska bo. Men din pappa måste också ta hänsyn till din egen vilja och dina egna önskemål i takt med att du blir äldre, 6 kap. 11 § FB. Då du är 15 år så är du fortfarande omyndig och har inte full bestämmanderätt men dina åsikter ska ändå vägas in.


Vad gäller dina möjligheter att flytta till din mamma så finns det inget som hindrar att din mamma och pappa frivilligt kommer överens om att du ska flytta in hos din mamma. Bara för att din pappa har den rättsliga vårdnaden om dig behöver han inte nödvändigtvis ha den faktiska vårdnaden om dig. Om din pappa inte vill att du flyttar till din mamma så behöver rätten besluta om att flytta över den faktiska vårdnaden till din mamma eller att din mamma får ensam eller gemensam vårdnad över dig. Vid sådana beslut är barnets bästa avgörande, 6:2a FB. Detta innebär att man bland annat ser till vem som bäst kan tillgodose omsorgen över dig men också vad du själv vill.


Jag hoppas att det löser sig och om du har några fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000