Hur långt sträcker sig umgängesrätt vid ensam vårdnad?

2020-07-30 i Barnrätt
FRÅGA |Min dotter har enskild vårdnad av sin dotter som är 3,5 år och har haft det sedan ett halvår.Något båda föräldrarna kom överens om.På grund av att pappan är alkoholist och har vid upprepade tillfällen druckit sig så berusad att han har tuppat av, när han varit ensam med dottern. De flyttade ifrån varandra innan barnet fyllt ett år. Han har även kört onyckter med barnet och ett syskon.Barnet har inte sovit en endaste natt hos pappan sedan de gick ifrån varandra, vilket då är 2,5 år sedan. Men barnet är ofta hos honom men sover hos sin farmor i stället för hos pappan. Nu har han frågat om barnet får sova hos honom, han säjer att han inte längre dricker, vilket han i och för sig sagt att han egentligen aldrig gjort, utan det är andra som ljuger om honom och hittar på.Sov har varit inblandad ett antal gånger då det gått orosanmälan dit bl a från sjukvården.Måste min dotter gå med på att barnet ska sova hos honom, det finns ju inga bevis på att han inte längre dricker sig medvetslös.Hon har aldrig hindrat honom från att träffa sin dotter utan är väldigt mån om att de ska ha en bra kontakt eftersom flickan så klart tycker om sin pappa. Och flickan är med sin pappa ofta fast sover hos farmodern.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din dotter har ensam vårdnad om sitt barn på 3,5 år på grund av att barnets pappa inte är kapabel till att ta hand om barnet och du undrar huruvida hans umgängesrätt sträcker sig så långt att barnets mamma behöver godkänna en övernattning.Lagen säger att ett barn ska ha rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med så länge det kan ske på ett tryggt sätt (6 kap. 15 § FB). Utgångspunkten är barnets bästa, men eftersom barnet är såpass ungt tillmäts ingen större vikt dennes vilja (6 kap. 11§ FB). Barnets föräldrar har då istället ett gemensamt ansvar för hur och på vilket sätt detta umgänge ska komma till stånd, om inte socialnämnden eller domstolen har förordnat något annat. I ert fall är min rekommendation att till exempel till en början anordna en övernattning med farmodern närvarande för att sedan bedöma hur situationen kan och bör utvecklas vidare.Om ni vill ha vidare råd rekommenderar jag er att kontakta våra jurister på telefonnumret 08-533 300 03 eller boka tid på hemsidan https://lawline.se/boka. Våra jurister kan samla all nödvändig information som är relevant och därefter förhoppningsvis göra en bättre bedömning. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste jag lämna ut mitt barn till umgänge?

2020-07-28 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har enskildvårdnad om våran 4årige son. Enligt dom i tingsrätten har hans pappa umgänge varannan helg på dagarna men ska I sep börja åka dit. Vår son mår verkligen inte bra av detta,Tex blöder han näsblod innan han ska iväg, gnisslar tänder på natten och säger att “pappa bara slåss" Om jag håller honom hemma riskerar jag ju verkställande av domen och det blir ju såklart inte bra för våran son. Hur gör jag nu? Hur skyddar jag honom från våld? Det pågår nu en utredning på socialtjänsten. Handläggaren tycker att jag ska hålla barnet hemma tills utredningen är gjord. Jag törs inte det med tanke på de eventueloa konsekvenserna för vårt barn.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förälder som har ensam vårdad om sitt barn och som bor med sitt barn har en skyldighet att lämna ut barnet till umgängesförälder. Som huvudregel gäller den skyldigheten oavsett vad umgängesförälder väljer att göra med barnet under umgängestiden.Eftersom pappan enligt dom har umgängesrätt måste du lämna ut ert barn vid hans umgängestider. Vägrar du lämna ut barnet har pappan rätt att hos domstolen begära verkställighet vid vite. Skyldigheten att betala vite grundar sig nämligen på om en förälder inte har lämnat ut barnet vid de bestämda umgängestiderna.Som förälder har man dock en skyldighet att skydda sitt barn. Du skulle därför kunna vägra att lämna ut ditt barn till pappan om ett utelämnande skulle vara förenad men en direkt fara. Skulle pappan t.ex. dyka upp påverkad vid överlämningstidpunkten har du ingen skyldighet att lämna över barnet.Generellt sett kan du också inte vägra att lämna ut barnet vid pappans umgängestider. Befarar du att barnet far illa i pappans vård återstår det endast för dig att indela en vårdnadstvist i domstol om att minska eller dra in pappans umgängesrätt helt.Om du vill föra en sådan skulle jag rekommendera dig att höra dig med en byrå inriktad på familjerätt. Via länken http://lawline.se/boka kan du vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist om du vill lägga fram ditt barns situation i större detalj och få en mer tillförlitlig prognos för hur rätten kan ställa sig till en eventuell talan om pappans umgängesrätt.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem bär kostnadsansvaret för umgängesresorna?

2020-07-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Vem ska stå för resekostnaderna vid skilsmässa? Mitt ex valde för ca 7år sen att lämna kommunen våra barn är folkbokförda i. Han bor numera 61 km bort. Vår son valde att flytta med honom. Vi hade en överenskommelse att inte betala underhåll till varandra då vi hade vars ett barn boende hos oss. Nu är sonen 19 år och bor inte med pappan. Jag får nu underhåll för dottern. Pappan tycker att det är jag som ska betala resorna för att han betalar underhåll till mig. Jag ska väl inte betala för att han ska ha umgänge med sitt barn?Anledningen till att jag behöver er hjälp är att vi kan inte kommunicera med varandra.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är den föräldern som barnet ska umgås med som har det primära kostnadsansvaret för umgängesresorna. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska den föräldern i vissa fall ta del av kostnaderna som umgängesresorna innebär (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Detta gäller dock endast när avståndet mellan bostadsorterna har uppnått en viss storlek. Enligt förarbetena krävs det som en riktpunkt att avståndet mellan bostadsorterna ska överstiga tio mil för att boendeföräldern ska behöva vara delaktig i kostnaderna för umgängesresorna. I ditt fall överstiger inte avståndet mellan bostadsorterna tio mil och det är därför umgängesföräldern som bär kostnadsansvaret för umgängesresorna. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

2020-07-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Behöver man något kontrakt att jag och min sambo flyttar isär och har ett gemensamt barn?vi har sagt till varandra att vi vill ha delad vårdnad. Hur fungerar det?Vad ska man tänka på/en pappa
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns flera saker du och din sambo kan avtala om rörande barnet, vårdnaden är en av dessa. Det framkommer inte om ni sedan tidigare har gemensam vårdnad, är så fallet består den gemensamma vårdnaden även när ni flyttar isär. Har ni inte gemensam vårdnad kan ni avtala om att vårdnaden ska bli gemensam. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 6 § föräldrabalken). Avtalet får då samma rättsverkan som en dom. Har ni gemensam vårdnad kan ni, även om ingenting hindrar att boendet lämnas oreglerat, avtala om barnets boende (6 kap. 14 a föräldrabalken). Kommer barnet inte bo växelvis hos var och en av er kan ni även avtala om barnets umgänge genom ett umgängesavtal (6 kap. 15 a föräldrabalken). Då kan ni exempelvis avtala om vilka dagar umgänge ska ske, även gällande helger och lov och fördelning av eventuella resekostnader. Ett avtal om boende och umgänge ska även det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden för att vara gällande. För att få hjälp med att skriva avtalet kan ni vända er till familjerätten i er kommun. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan mamman tvinga vår dotter att träffas?

2020-07-29 i Barnrätt
FRÅGA |Min dotter, 15 år, vill inte träffa sin mamma efter att hon meddela mig och vår dotter att hon har träffat en annan man och ska flytta ihop med honom. Kan mamman tvinga dotter att träffas mot sin vilja?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag dels använda mig av föräldrabalken förkortas (FB) och dels av allmänna principer. Svaret på din fråga är rent krasst att det beror på, men antagligen inte. Jag kommer nedan redogöra för mitt svar.I varje fråga rörande barn som handlar om boende, umgänge eller vårdnad ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § första stycket FB). Det innebär att allt annat som kan spela in i beslutet får ge vika om barnets bästa pekar åt ett annat håll. Generellt kan sägas att det bästa för ett barn anses vara en god och nära relation till båda föräldrarna, och att träffa båda föräldrarna kan ju ses som en del i det. Samtidigt ska man också ta hänsyn till barnets vilja i takt med ålder och mognad (6 kap. 2a § fjärde stycket FB). En 15-årings vilja tas det i normalfall stor hänsyn till då de anses kunna bestämma mer själv och rå om sitt behov av umgänge med sina föräldrar. Att din dotter på 15 år inte vill träffa sin mamma ska man alltså lyssna på och bör agera efter.Jag vill också påpeka att generellt talar vi i Sverige om att ett barn har rätt till sina föräldrar, medan en förälder aldrig har rätt till sitt barn. Det ställer sig därför konstigt att en mamma ska kunna tvinga sin dotter att träffa henne mot dotterns vilja.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man få bidrag när ens barn är placerat i familjehem?

2020-07-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej mitt äldst barn 7 år är på familjehem varannan vecka. Så jag får inget barnbidrag eller underhållsstöd längre hon är hemma varannan vecka hur ska jah få ersättning ? Kör till skolan till familjen mat m.m
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Barnbidrag Man har rätt till barnbidrag om man är vårdnadshavare till ett barn som är yngre än 16 år, och både en själv och barnet är försäkrade i Sverige. Har man ensam vårdnad går bidraget till föräldern med vårdnaden, har man gemensam vårdnad om barnet ska bidraget delas mellan föräldrarna om inte föräldrarna ber om något annat. (16 kap. 4-5 § socialförsäkringsbalken). Om det finns särskilda skäl kan bidraget istället ges till någon annan lämplig person än barnets föräldrar på socialnämndens begäran. (16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken). En familjehemsförälder kan vara en sådan lämplig person.Underhållsstöd För att ha rätt till underhållsstöd ska du ha ett barn under 18 år som bor hos dig medan den andra föräldern bor någon annanstans och inte betalar underhållsbidraget (17 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Det krävs också att du har vårdnad över barnet (18 kap. 4 § socialförsäkringsbalken). Om det finns särskilda skäl kan stödet istället ges till någon annan lämplig person än barnets föräldrar på socialnämndens begäran. (18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken). En familjehemsförälder kan vara en sådan lämplig person.Sammanfattning Om socialnämnden begär att barnbidraget eller underhållsstödet ska flyttas till en familjehemsförälder har man som biologisk förälder inte längre rätt till dem. Har socialnämnden beslutat detta i ert fall kan du inte längre ta del av bidragen. Med vänliga hälsningar,

Förälders rätt att veta om barnet går i skolan

2020-07-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Det är så att jag har en son som fyller 18 om några veckor. Jag har ingen kontakt med min son då det inte går varken med mamman eller min son. Jag ville aldrig ha barn och mamman visste det men hennes vilja var viktigare. Har mått psykiskt dåligt över detta i alla år. Har betalat underhåll sen han föddes. Till min fråga, nu är det så att sonen inte är förtjust i skola. Han har gått om och jag tror inte att han kommer fortsätta plugga. Kan man någonstans se om han går i skola? Har låg inkomst och är inte sugen att betala underhåll tills han är 21 om han inte går i skolan! Jag kan inte ha kontakt eller kontakta mamman eller min son då hot och våld förekommer både mot mig och min fru. Tacksam för svar!
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnad mellan vårdnadshavare och förälderDet framgår inte av din fråga om du har vårdnad eller inte, men utifrån det du berättat antar jag att du inte har det. En vårdnadshavare innebär ett ansvar för barnets personliga förhållanden samt över barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Det är även vårdnadshavarens uppgift att se till att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning.En förälder som inte har vårdnad om sitt barn har inte samma ansvar för barnet som en vårdnadshavare. Det betyder alltså att en sådan förälder inte heller har samma rättigheter som en vårdnadshavare vad gäller till exempel att delta på utvecklingssamtal eller på annat sätt få del av uppgifter som rör barnet.Allmänt om underhållsskyldighetFöräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn. Denna underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Som huvudregel ska underhållsskyldigheten upphöra när barnet fyller 18. Dock återstår underhållsskyldigheten till 21 års ålder om barnet fortsätter att gå i skolan (dvs. grundskola eller gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning).Information en förälder har rätt tillSkolan ska samarbeta med och informera både vårdnadshavare och föräldrar som inte är vårdnadshavare om elevernas skolsituation. Hur mycket man har rätt att få veta beror på om man är vårdnadshavare eller inte.Som förälder har du alltså rätt att veta om ditt barn går i skolan eller inte. Du kan alltså höra av dig till skolan och få information om din son går där eller inte.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får min nya man skriva på papper som vårdnadshavare?

2020-07-23 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, min sambo och dotters far dog 2007.Nu har jag träffat en ny man och allt skulle bli mycket lättare om han kunde få ta del av ansvaret om min dotter .Kan vi skriva hans namn på papper som vårdnadshavare ska skriva på eller måste han vara riktig vårdnadshavare då . Detta är något både min dotter och jag vill
Maya Hempel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I juridisk mening är det endast du som vårdnadshavare som har rätt att fatta beslut om barnet och alltså skriva under papper som rör barnet. Undantag kan göras i enskilda situationer då du kan ge din sambo en fullmakt att uppträda som ditt ombud, till exempel vid möten du själv inte kan närvara eller om ni kommit överens med skolan eller liknande om att även din sambo ska få ta del av den information som ges. Alternativet är att din sambo ansöker om vårdnaden för din dotter. För att få bli vårdnadshavare krävs att din sambo först adopterar din dotter. En make eller sambo får med sin makes/sambos samtycke adoptera hennes barn.(4 kap 6 § 2 st föräldrabalken – FB). Utöver ditt samtycke ser man till vad som är det bästa för barnet vid bedömningen om din sambo ska få rätt till att adoptera. Vid alla frågor som rör adoption av ett barn är barnets bästa av största vikt.(4 kap 1 § FB). Det görs alltså en lämplighetsbedömning där man tittar på barnets behov av adoption, sökandens lämplighet att adoptera och syftet med adoptionen. En adoption som skapar eller stärker en relation som motsvarar den som finns mellan föräldrar och barn är vad som eftersträvas för att en adoption ska anses lämplig.(4 kap 2 § FB). Dessutom får barnet chans att yttra sig i fråga om adoptionen. Baserat på barnets ålder och mognad läggs vikt vid barnets egna åsikter och önskningar. Har barnet fyllt 12 år får en adoption ske endast om barnet själv samtycker till det.(4 kap 3 och 7 § FB). Vid en adoption blir din nya man din dotters vårdnadshavare och din dotter är i juridisk mening ert gemensamma barn. Det ger honom samma möjligheter som du har att fatta beslut som rör barnet. (4 kap 21 § FB). Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,