FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt17/11/2023

Hur stort utrymme har en bonusförälder om bonusbarnets vårdnad

Hej, jag undrar om jag som bonusförälder har rätt till åsikter om min mans barn, tex vad som är okej eller ej eller sätta stopp eller gränser?

Lawline svarar

Hej 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Bestämmelser om vårdnad om barn finns i Föräldrarbalken (FB). Jag kommer härmed att besvara din fråga utifrån de generella bestämmelserna i FB. 


Vårdnad 

Ett barn står under vårndad av båda föräldrarna, om inget annat (6 kap. 1 § FB). Defintionen av begreppet vårdnat innefattar det juridiska ansvaret för barnet. Det vill säga den faktiska omsorgen och försörjningen om barnet. De som har vårdnaden om ett barn ska ansvara för barnets personliga förhållanden och ska se till så att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnaden över barnet, ska i huvudregel, beslutas gemensamt mellan vårdnadshavarna (6 kap. 13 § FB). 


Jag tolkar din fråga som så att barnets föräldrar är skilda, föräldrarna har fortfarande ett gemensamt ansvar i vårdnaden om barnet (6 kap. 5 § FB).

Eftersom att du inte är våndandshavare, har du ingen rättslig skyldighet att ansvara för barnets vårdnad. Detta innebär även att du inte har ett ansvar vad gäller tillsyn om barnet. 


Var går gränsen

Generellt har man som bonusförälder inte rätt att avgöra/ bestämma i frågor rörande barnet. Exempelvis vid frågor rörande boende, skolgång och sjukvård. Men det finns alltid möjlighet att samråda med vårdnadshavarna och komma överens om åtgärder som hade varit bäst för barnet. Men någon beslutanderätt förekommer som sagt inte. 


Som bonusförälder har man dock rätt att sätta upp vissa förhållningsregler i sitt hem. Detta är helt okej då det är mer generella regler anpassade efter förhållandet i hemmet. 
Hoppas du fick svar på din fråga. 

Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline! 


MVH 


 


Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000