FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/08/2023

Är det min skyldighet att säkerställa att mina barn får träffa sin far?

Vi har delad vårdnad på våra barn men pappan har flyttat, han vägrar hämta och lämna barnen när han ska ha dom. Är det min skyldighet att skjutsa barnen dit och hämta dom?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida du har en skyldighet att säkerställa att dina barn får träffa sin far på hans umgängestid när ni har gemensam vårdnad. Om jag förstått din fråga fel får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något. Frågor om vårdnad, boende och umgänge finns reglerat i föräldrabalken (FB).


Jag förstår det som att ni har gemensam vårdnad om era barn men att de bor hos dig eftersom fadern har flyttat. Med tanke på den gemensamma vårdnaden har barnen dock rätt till umgänge med sin far (6 kap. 15 § FB). Det är föräldrarnas gemensamma ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnen inte bor hos tillgodoses (6 kap. 15 § andra stycket FB). Av den anledningen kan det vara så att du får ta ansvar för att skjutsa barnen och hämta de från umgänget med sin far om det är så att barnens far inte har möjlighet till det. Det är nämligen så att utgångspunkten alltid är att det är barnets bästa som ska stå i fokus vad gäller frågor som rör ett barns vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § FB). Vid bedömningen av vad som ska anses vara bäst för barnet är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna central (6 kap. 2a § andra stycket FB). Det kan dock vara bra att veta att ett umgänge inte måste ske genom att barnen och föräldern träffar varandra. Ett umgänge kan nämligen tillgodoses genom annan kontakt (6 kap. 15 § första stycket andra meningen FB).


Svaret på din fråga är således att det kan vara ditt ansvar att skjutsa barnen till och från sin far för att tillgodose deras behov av umgänge. Det kan dock vara bar att veta att om en vårdnadshavare brister i sin omsorg på ett sådant sätt som riskerar att medföra bestående fara för barnets hälsa och utveckling kan rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 § FB). En talan om ändring i vårdnaden kan drivas av dig som vårdnadshavare (6 kap. 5 § tredje stycket FB). Rättens bedömning av ändring i vårdnaden ska ta grund i föräldrarnas förmåga att sätta barnens behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB). Om det är som du säger att barnens far vägrar hämta och lämna barnen när han har umgängesrätt med dem skulle man kunna ifrågasätta hans förmåga att sätta barnens behov främst. Av den anledningen verkar det inte omöjligt att du skulle kunna få igenom ensam vårdnad - även om det i regel är en lång process som jag, med den begränsade information jag har om situationen, inte kan ta ställning till i nuläget.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”