FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt12/09/2023

Bestämmanderätt på mina veckor vid ensam vårdnad?

Hej. Jag har en son på 9 år. Jag och hans pappa är skilda och har delad vårdnad. Vi bor inte i samma stad, då jag har hittat en ny och vi lever tillsammans. Vi har vald att min son ska gå kvar i sin skola och därför kör och hämtar jag honom. Min son har nu sen innan sommaren uttryckt en önskan om att han vill åka tåg och buss hem själv när han slutar skolan. Dette är en busslinje och ett tåg. Vi har tränat det tillsammans och han har koll och känner sig trygg. Vi har fixat klocka med GPS och allt. Jag har sagt att jag vill bara att han gör det när jag jobbar hemifrån och är hemma så jag kan hämta om det behövs. Vi har i princip åkt kollektivt hela hans liv, så han är van vid detta. Hans pappa vill dock inte att han gör detta. Jag har pausat det än så länge, men min fråga är - kan hans pappa bestämma det på mina dagar? Om jag bedömer att han är mogen för detta och han själv är trygg med det och önskat detta, får jag då ta det beslutet utan hans pappas inblandad på mina dagar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.


Som jag förstår din fråga är du nyfiken på om du har rätt att låta din son åka kollektivt på veckorna som han är hos dig, även fast hans pappa motsätter sig det?


Grundläggande vid delad vårdnad

Vid frågor om boende, vårdnad och umgänge regleras är det Föräldrabalken (1949:381) som blir grundläggande tillämpligt lagrum.

6 kapitlet i föräldrabalken är av främst intresse. Det är därav lagen och kapitlet jag kommer utgå från när jag besvarar din fråga.


Först och främst vill jag inleda med att konstatera att barnets bästa alltid ska vara avgörande i sådana här typer av frågor. Vad som anses vara barnets bästa avgörs i varje enskilt fall (6 kapitlet 2 a § Föräldrabalken).

Vid gemensam vårdnad föreligger också en gemensam bestämmanderätt. Detta innebär att båda vårdnadshavarna för barnet ska bestämma i frågor som rör barnet. Med frågor som rör barnet menar man dennes personliga angelägenheter (fritid, ekonomi, utbildning, religion, hälso-och sjukvård). 


Detta betyder att i princip alla beslut som fattas kring barnet ska fattas av båda vårdnadshavarna tillsammans (6 kapitlet 11 och 13 §§ Föräldrabalken). Dock blir detta näst intill omöjligt i praktiken eftersom föräldrar som har gemensam vårdnad över ett barn, men inte bor tillsammans, kommer behöva fatta enskilda beslut om barnet och de vardagliga besluten för barnet när barnet spenderar veckorna hos föräldrarna vid olika tidpunkter. Den som har barnet hos sig kommer därför ta på sig uppgifter som vad barnet äter, dennes kläder, sovtider och fritid m.m. 


När det gäller mer ingripande avgöranden för barnets framtid som exempelvis kan handla om bostad och skolgång är det dock krav på att båda föräldrarna måste delta. 


Självklart tror jag det hade varit ett bra alternativ att försöka kompromissa eller på något sätt komma till en lösning som båda vårdnadshavarna samtycker till, då båda vårdnadshavarna har bestämmanderätt och tillsammans ska utöva vårdnaden över barnet. Detta eftersom huvudregeln är att gemensam bestämmanderätt gäller och att ni ska vara överens i frågor om er son båda två. Dock kan detta bli en fråga om det anses vara av mer ingripande karaktär eller inte att låta er son åka kollektivt på dina veckor, men jag hade oavsett utgått från att gemensam bestämmanderätt är det centrala som gäller vid en gemensam vårdnad och att besluten ni tar om er son ska fattas tillsammans. 


Hoppas detta gav dig vägledning i din fråga. 


Vill du ha mer hjälp? Det finns möjlighet att boka tid med jurister på Lawline. Mer om detta hittar du här


Bästa hälsningar, 

Beatrice HultebringRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”