FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/11/2023

Kan den ena vårdnadshavaren besluta om skolbyte?

Hej jag undrar om de finns nån möjlighet att mitt barns skolval är ogiltigt då pappan till barnet hade ensam vårdnad när skolvalet gjordes och nu har vi gemensam vårdnad och jag har nått att säga till om vart han ska gå i skola? Och han bor heltid hos mig i en annan kommun men pappan vägrar byta skola så undrar om de valet han gjorde har blivit ogiltigt nu när vi har gemensam?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I frågan kommer regler i föräldrabalken beröras.

Vem beslutar över barnet?

En vårdnadshavare har både en rätt och en skyldighet att bestämma över frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Jag uppfattar frågan som att barnets pappa var ensam vårdnadshavare vid skolvalet. Det innebär att han ensamt beslutade om barnets personliga angelägenheter. Skolvalet är således inte ogiltigt.

Eftersom att ni nu har gemensam vårdnad gäller istället att ni båda ska fatta beslut som rör barnet (6 kap. 13 § FB). Det innebär att beslut som rör ert barn kräver samtycke från er båda.

Du kan som utgångspunkt inte ensamt besluta om skolbyte

I vissa fall kan en av vårdnadshavaren besluta om sådant som inte utan olägenhet kan skjutas upp. Det gäller om den andre vårdnadshavaren är förhindrad att ta del av beslutet till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak (6 kap. 13 § FB). Här avses beslut som rör barnets dagliga omsorg. Generellt rör det minde viktiga beslut, t.ex. mat och kläder.

Det är normalt inte möjligt för den ena vårdnadshavaren att på egen hand fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. Det enda undantaget är om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Undantaget tar främst sikte på akuta situationer, som exempelvis akut vård.

Byte av skola ses som utgångspunkt som ett beslut av ingripande karaktär. Det krävs således att du och barnets pappa är överens om ett skolbyte.

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000