FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/08/2023

Får barn råda över egna tillgångar och kan förmyndaren ställas till svars för misskötsamhet av ett barns tillgångar?

Vi gav vårt barnbarn 50000 som vi önskade skulle sättas in på eget konto.Mamman sätter det på sitt privatkonto vi kände inte till att det blev så.Nu står de inför att skiljas och mamman vägrar uppge för pappan (vår son) vart pengarna finns .Hon har mycket dålig ekonomi och ljuger om allt,så opålitlig så misstankar finns att hon använt pengarna .Vad har pappan för möjlighet att få någon rätsida på detta ? Vi tycker hon agerat egenmäktigt och att det t o m är stöld

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag utgår i mitt svar att barnet i fråga är omyndigt och att barnet har två vårdnadshavare, det vill säga pappan, tillika er son, och mamman. Vidare antar jag att ni gav pengarna till ert barnbarn i gåva.

Vilken lag är tillämplig?

Det är föräldrabalken (FB) som reglerar frågor om barns egendomsförhållanden och vårdnadshavarnas ansvar gentemot ett barns tillgångar.

Har ett omyndigt barn rätt att disponera över sin egendom?

Inledningsvis gäller som huvudregel att ett omyndigt barn inte får råda över sina tillgångar själv (9:1 FB). Det finns dock ett undantag. Om ett sextonårigt barn får inkomst till följd av ett förvärvsarbete, så får barnet råda över pengarna själv, men även dessa pengar får omhändertas av barnets förmyndare om det anses nödvändigt med hänsyn till barnets uppfostran eller välfärd och om överförmyndaren samtycker till omhändertagandet. Observera dock att barnet ska ges tillfälle att yttra sig om omhändertagandet (9:3 FB). Vidare gäller att om en gåva har getts med det villkor att barnet själv ska få råda över egendomen, så får även sådan egendom omhändertas, men bara med ett samtycke från överförmyndaren om barnet har fyllt sexton år (9:4 FB).

Svaret på din fråga kommer därför att bero på hur gammalt ditt barnbarn är. Är barnbarnet yngre än sexton år, så får barnet inte själv råda över pengarna. Om barnbarnet tvärtom har fyllt sexton år och om gåvan är villkorad såsom ni verkar ha gjort, så bör pengarna egentligen ha sats in på barnbarnets konto. I så fall bör mamman inte få omhänderta pengarna utan överförmyndarens samtycke. Observera att hur ni har villkorat gåvan kan bli en tvistig bevisfråga i slutändan, varför jag inte kan uttala mig närmare om detta.

Vad är förmyndarens uppgift avseende förvaltning av barns egendom?

Det som gäller är att det är barnets förmyndare, det vill säga föräldrar om de är vårdnadshavare (10:2 FB), som ska förvalta barnets tillgångar, inklusive mottagna gåvor, på det sätt som är mest gynnsamt för barnet (12:1 och 12:3 FB). Det ovan sagda betyder att det är både mamman och pappan som tillsammans ska förvalta ditt barnbarns pengar. Med detta sagt står en förmyndare under överförmyndarens tillsyn och är skyldig att lämna ut uppgifter om förvaltningen av ett barns egendom och tillgångar till överförmyndaren vid anfordran (12:9 FB). Regeln är en skyddsregel som är till för barnet och är till just av den anledningen att skydda barnets tillgångar mot misskötsamhet. Vill man därför få hjälp med eventuell kontroll av hur förmyndaren, det vill säga mamman i det här fallet, sköter sitt uppdrag, så kan man kontakta en överförmyndare vid den kommun där barnet är folkbokfört.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Inledningsvis får barn inte råda över egna tillgångar, inklusive gåvor. Har barnet dock fyllt sexton år och är gåvan villkorad med att pengarna ska sättas in på barnets konto, så får barnet råda över gåvan. Dock får förmyndaren omhänderta pengarna, men bara med överförmyndarens samtycke i fall då barnet har fyllt sexton år. Angående förvaltningen av ditt barnbarns gåva gäller att förmyndaren ska förvalta gåvan på det bästa sättet för barnet, men kontroll över förvaltningen utövas av överförmyndaren. Vill du därför att överförmyndaren ska granska hur mamman har förvaltat gåvan rekommenderar jag att du kontaktar kommuns överförmyndarenhet där barnbarnet är folkbokfört och talar om för överförmyndaren om dina farhågor kring misskötsamheten av förvaltningen av ditt barnbarns tillgångar.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”