FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt21/01/2024

Föräldrars ansvar

Jag har en 14-årig dotter som jag vabbat på heltid i över ett år pga anorexia, depression, ångest, social fobi, selektiv mutism. Hon är sjukskriven från skolan. Har även en 16-årig son med adhd som behöver sitt i jobbiga perioder. Barnen bor hos mig och pappan har en egen familj. Han träffar dottern en timme, en gång i veckan, följer knappt med till vårdmöten m.m Jag får göra det mesta. Hur får jag pappan att hjälpa till mer, finns det ingen skyldighet som förälder att ta ansvar? Är det verkligen rätt att jag ska ta allt själv? Vi har gemensam vårdnad. Jag får ingen stöttning utav socialtjänsten utan vi väntar på kontakt med bup. Pappan tycker det är jobbigt med mer kontakt eftersom dottern inte pratar när de träffas. Hon vill inte åka hem till honom utan de åker runt i bilen eller går ut och går med hunden. Så att han ska ta över matsituationer är svårt. Men hur mycket ska jag orka mer själv när man inte får någon som helst hjälp. Vad kan jag göra? Jag är låst och får ingen avlastning för hon kan knappt godkänna andra människor utan att gömma sig. Snälla ge mig ett råd !

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


Utgångspunkten i frågor vad gäller vårdnad, boende och umgänge är alltid “barnets bästa”, se 6 kap. 2a § föräldrabalk (1949:381) (FB). Om det inte finns skäl att anta annat förutsätts barnets bästa vara att ha kontakt med båda sina föräldrar. Föräldrar har i sin tur ett gemensamt ansvar att tillgodose möjligheten för umgänge. Det finns emellertid ingen möjlighet för varken socialtjänst eller domstol att tvinga en förälder till umgänge med sitt barn om denne motsätter sig detta.


Som framgår av frågan säger du att ni har gemensam vårdnad. Är det så att pappan inte kan tillgodose er dotters behov på ett lämpligt sätt kan det kanske vara så att rätten skulle anse det mer passande med ensam vårdnad, 6 kap. 7 § FB. Detsamma gäller om det är så att ni, i egenskap av föräldrar, har sådana “allvarliga” samarbetssvårigheter att detta går utöver eran dotter.


Jag förstår dock din fråga som att du inte avser att försöka få ensam vårdnad över dottern utan snarare vill att pappan ska hjälpa till mer. Jag skulle råda dig att kontakta socialstyrelsen. Det kan du göra här. I händelse av oförmåga att själv ta hand om er dotter finns det nämligen olika insatser som socialnämnden i er kommun ska erbjuda, jfr 5:1 Socialtjänstlag (2001:453) (SoL). Socialnämnden i er kommun kan bl.a

  • erbjuda samtal med dig och pappan (s.k sammarbetssamtal) för att försöka finna en lösning på så vis, se 5 kap. 3 § SoL
  • det finns även, om det är nödvändigt, möjlighet att ge er dotter en placering utanför hemmet, se 6 kap. 1 § SoL

Hoppas din fråga blev besvarad!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000