Barnrätt - Om möjligheten att få till stånd förnyad prövning av vårdnad av barn m.m.

2014-07-25 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag har en dotter som nu är 16år. När hon var liten skilde jag och hennes mamma oss. Hennes mor anklagade mig för misshandel och vi gick upp i tingsrätten med det, jag blev frikänd. Därefter följde en vårdnadsutredning eftersom mamman hade ansökt om ensam vårdnad. Familjerätten gjorde hembesök, både hos mig och hos mamman, och i deras beslut står "Vi kan inte se att någon part är bättre förälder än den andra" och sedan lite text om att barn generellt mår bättre hemma mamman. och i slutet står: "Vi anser att mamman skall få ensam vårdnad". Detta är snart 14 år sedan och på den tiden har det gått från att få träffa min dotter varannan vecka till långhelger (tor-sön) till varannan helg och nu slutligen har jag inte träffat henne på snart 2 år. Jag har försökt få kontakt med min dotter, men när jag ringer hem till dom så får jag höra att hon "är i en väldigt känslig period just nu och all kontakt bör ske via oss vuxna" jag har lämnat fler meddelanden utan resultat.Jag har läst på hennes blogg och facebook att hon har rymt hemifrån, försökt ta livet av sig och att hon hatar sin mamma. Redan när hon var liten ville hon inte tillbaka till mamman när hon var hos mig, jag blev tvungen att tvinga tillbaka henne till mamman. Hon har låtit mig och min fru läsa hennes dagbok, där hon skriver väldigt mycket om vilket hat hon känner mot sin mamma och hennes nya man och att hon får sitta i skamvrån för att hon inte lyssnat eller för att hon inte svarat sin mamma på ett korrekt sätt. En specialpedagog i min dotters skola ringde till mig för att prata om henne och han ansåg att hennes mamma och nya styvpappa hade en väldigt konstig syn på barnuppfostran, men eftersom det inte påverkade skolan så kunde han inte göra något.Jag har försökt få familjerätten att kolla upp detta och jag har bett dom att prata med min dotter, men de kan tydligen inte göra det. Finns det något jag kan göra innan det är försent?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!En dom rörande frågor om vårdnad, boende och umgänge vinner rättskraft på samma sätt som andra domar. Detta innebär att du, trots att mamman tidigare tilldelats vårdnaden, på nytt kan väcka talan i tingsrätten om vårdnaden, liksom för boende och umgänge. Detta rekommenderar jag dig att göra. Rent allmänt gäller följande i dessa mål. Enligt 6 kap. 2 a § FB ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Mål angående dessa frågor är indispositiva , vilket bl.a. innebär att domstolarnas handläggning innefattar olika inslag av officialprövning, dvs. parterna disponerar inte fullt ut över tvisten. Domstolen har sålunda en egen utredningsskyldighet och domstolen är i viss utsträckning obunden av yrkandena i målet. En part kan även åberopa nya omständigheter och ny bevisning i hovrätten.Det finns inte utrymme för att här redovisa för alla de karakteristika som kännetecknar en vårdnadstvist, speciella regler m.m. Det ska dock anmärkas att domstolen är skyldig att vid beslut kring vårdnad, boende och umgänge ta hänsyn till barnets vilja, 6:2a FB. Detta skall dock göras med beaktandet av barnets ålder. Praxis ger inte något exakt svar på vilken ålder barnet ska vara i för att domstolen ska ta hänsyn till dennas vilja. Men, man gör en viss jämförelse med reglerna om adoption som säger att ett barn som nått 12 år får inte adopteras mot dennes vilja. Där anser man alltså att som 12åring har man uppnått en mognad och ålder så domstolen skall beakta barnets vilja. Din dotter är 16. Min bedömning är, utifrån praxis, att din dotters vilja kommer att ha stor, för att inte säga avgörande betydelse vid en ev. rättegång. Jag kan tyvärr inte göra mer än att lämna dessa fingeranvisningar på grundval av den information du lämnat. Även om du så att säga "vet vad som hänt" ska detta också bevisas i en domstol. Behöver du vidare rådgivning för att stämma motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Möjligheter till ensam vårdnad

2014-07-21 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan. Jag funderar över det här med ensam vårdnad. Jag separerade från min sambo pga hans mussbruk. Han röker gräs och har gjort det i stort sätt dagligen i över 6 års tid. Han missbrukade även innan men inte lika ofta då hans dåvarande tjej inte ville det. Jag har sett hur han genom åren blivit alltmer apatisk. Det enda han lyckas sköta är hans jobb. I hemmet funkar absolut inget och han vägrar tro att det är drogerna. Kan jag ansöka om ensam vårdnad? Jag vet att han missbrukar. Har sett det pågå länge nog.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. I svensk rätt utgår man från barnets bästa enligt 6:2a FB https://lagen.nu/1949:381Vid bedömningen fäster man särskilt vikt vid bland annat om barnet riskerar att fara illa. Föräldrarna ska även kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Som jag tolkar din fråga så finns en överhängande risk för att barnet far illa i och med pappans drogmissbruk, vilket är oroande. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna, 6:5 FB. Denna fråga prövas på talan av en av föräldrarna. Huruvida du kommer få ensam vårdnad om barnet är väldigt svårt att svara på. Domstolen kommer att bedöma fallet utifrån vad som är bäst för barnet. Jag skulle råda dig att ta kontakt med en duktig familjerättsjurist och diskutera dina möjligheter till ensam vårdnad. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. 

Migrationsrätt

2014-07-11 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag är I behov av en advokat för en Hague utvisning av min dotter som är svensk men jag kan inte hitta någon advokat som vill ta på sig mitt fall för att dom tycker det är for kompliserat så jag undrar om ni vet någon som kan hjälpa mig. Jag är svensk medborgare, född och skriven I sverige. Jag bode ett tag I storbritaninen med min dotter och min son och deras pappa. Min dotter och son är också svenska medborgare och min dotter är skriven och bor I sverige med mig nu. I storbritanien fick vi problem med socialen och de höll på och bråkade med oss I två år för att min son som är 10 ar hade laddat upp en video på youtube som han hadde klätt ut sig till tjej. Detta hände när han var 8 år och social har sagt att dom misstankte inte att han var sexuellt utsatt men ville att han undersöktes for sexuellt onormalt beteende för han hadde gjort den här videon. Min son är autistisk och har asperberger. Jag vägrade låta honom underökas eftersom han hade inte varit sexuellt utsatt och för att han är autistisk. Socialen I Belfast började då och bråka med mig och sa saker som att han hade kissat i en buske när han gick hem från skolan coh att han hade sagt ordet bröst och skärt. Socialen kom sedan på att min dotter som är 13 hadde ett facebook account och dom tykte att det inte var bra och dom skriv I sin ansökan till domstolen att hon hade pratat om pojkvänner med en annan flicka på hennes facebook och dom tyckte det var inte bra och tykte att hon kunde bli sexuellt utsatt om hon använde facebook och dom sa också att en av hennes kompisar på facebook hade lagt in ett foto på hans facebook som innehöll ett olämpligt ord som dom tykte var 'secually explicit'. Med det här som bevis så beslutade socialen I Belfast att söka om att ta hand om barnen. Jag tyckte att det var fruktansvärt att de kunde använda enbart facebook som bevis och då gav jag helt upp och ville flytta tillbaka till Sverige. I April så hadde det varit inbrott i vårat hus i Belfast och pappa och min dotter sov. Jag jobbade men när jag fick medelandet att det var inbrott I huset åkte jag hem. Social skrev då till rätten att barnen skulle omhändertagas med det samma för att dom misstänkte att men dotter var ensammen i huset under inbrottet. Polisen bekräftade till mig att i deras papper så står det helt klart att pappan och dottern var I huset under inbrottet. Men social sa att dom fortfarande misstänkte det. Medans det inte fanns något domstols beslut så beslutade jag mig för att lamna Belfast och åka hem till sverige. På morgonen den 16 Juni länade jag Nord Irland (UK) efter ett möte med social som hade varit väldigt uprörande. Jag visste inget om att socialen sökte ett omhändertagande samma dag. Jag akte till sverige den 16 juni och lamnade nord Irland (uk) klockan ett den dagen och var I sodra irland-republic of Ireland klockan 4 den dagen vilket är ett helt annat land. Klockan 6.15 samma dag gjorde social en ansökan och fick domstols beslut om att ta mina barn jag var då på södra Irland med barnen. Min dotter och jag åkte till sverige och pappan åkte upp till Belfast nord Irland och min son togs av socialen till ett hem och pappan arresterades för att han hadde försökt kidnappa sonen. Min son born nu hos sin papa. Dom har tagit min sons och pappans pass och han får inte komma och bo I sverige. Min son har nu ett domstols beslut 'interim care order och det samma gäller för min dotter. Socialen I Nord Irland har sökt att utvisa min dotter till Nord Irland från Sverige. Dom har beslutat att jag inte far bo med min dotter I sverige och hon måste bo med mormor och morfar I sverige och att jag inte får ha kontakt med henne utan mormor och morfars närvaro. Dom ville ta mitt svenska pass men jag vägrade. Dom ville ocksa ta min dotters svenska pass. Socialen från Nord Irland (Uk) kom över till sverige och intervjuade min dotter och mormor och morfar på socialen I kävlinge. De kollade också mina föräldrars hus I sverige. Jag fick inte vara närvarande när socialen var I sverige så jag fick åka utomlands. Dom intervjuade min dotter om hennes facebook och om min dotter är lesbisk i Sverige (Dom tycker hon är för ung för att besluta detta). Nu Belfast socialen låta min son åka till sverige på besök i sommar men dom vill att mina föräldrar ska skriva på ett avtal så att de ser till att jag inte får se min son eller dotter ensammen I sverige utan mormor och morfars närvaro. Dom vill också att mina förälfrar garanterar att dom inte har tillgång till internet. Socialen på Nord irland har skickat detta avtal till mina föraldrar I sverige att skriva på. Mina föräldrar är 75 år och har väldigt lite Engelska så det är väldigt svårt för dom och förstå när socialen från Belfast intervjuar dom och min dotter. Socialen på Nord Irland kommer också att komma över och intervjua och undersoka mera I sverige och undersoka skolorna I sverige om dom kan godkänna dom (Min dotter gick på sofia distans) . Min dotter bor nu I sverige och det gör jag också men jag har Inga rättigheter till att vara med henne enligt socialen I Nord Irland så det är väldigt jobbigt. Min dotter är väldigt orolig att dom ska komma och ta henne ( eftersom dom har sagt till henne att dom har anökt om att utvisa henne ifrån sverige) eller komma över och förfråga henne mer om hennes facebook. Dom har sagt dom har skickat papper till domstolen I sverige för att utvisa henne. Jag behöver en advokat I Sverige som kan hjälpa mig när dom kommer över och intervjuar min dotter igen. Dom sager att dom har rättigheter I sverige eftersom det är ett EU land och dom kan ta henne med sig för att sverige är I EU. Jag har heller Inga rättigheter till min son när han kommer till sverige. Det vore trevligt om ni visste någon advokat som är bra på de här frågorna jag har försökt hitta en advokat men dom säger det är allt för kompliserat för dom. Jag vet inte vad jag ska ta mig till jag kan inte ens få tag i en advokat i Sverige.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Ditt fall är långt och komplicerat. För att du ska få så god hjälp som möjligt rekommenderar jag att du ringer till Lawines telefonrådgivning. Därifrån kan du bli vidareslussad till lämplig advokat. Öppettiderna under sommaren är måndag-onsdag 10.00-16.00. Telefonnummer: 08-533 300 04Lycka till!Bästa hälsningar 

Vårdnadens utövande

2014-07-04 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Jag undrar följande:Mamman till mina barn har en ny man som tagit över hennes kontakt gent emot mig beträffande kommunikationen kring barnen. Dessvärre har vederbörande betett sig väldigt illa och på så vis gjort det omöjligt för mig att hålla den linjen öppen. Jag har vid upprepade tillfällen uttryckt att han inte får lov att kontakta mig, men ändå fortsätter han med det och diverse provokationer (kallar mig för psykopat, mentalt underlägsen med mera). Är detta något jag är tvungen att stå ut med? Hur kan jag på bästa sätt hindra honom från att kontakta mig?
Ellinor Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om du och mamman har gemensam vårdnad. Har du och mamman gemensam vårdnad är det du och mamman, inte mammans nya man, som är vårdnadshavare. Du är därmed vårdnadshavare för barnen enligt 6 kap 2 § föräldrabalken.   Vårdnadshavaren har därmed rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap 11 och 13 §§ Föräldrabalken. Om det är så att mamman har ensam vårdnad om barnen så har barnen rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med enligt 6 kap 15 § Föräldrabalken. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Du kan även vända dig till socialnämnden för att få stöd och hjälp.

Underhållsskyldig när barnet ska läsa upp studentbetyg?

2014-07-24 i Barnrätt
FRÅGA |Om ett barn har slutat skolan och tagit studenten men ska läsa in ett ämne några v på hösten som inte blev godkända är jag fortfarande skyldig att betala underhåll eller underhållsbidrag och i så fall hur länge . Barnet är 20 år Med vänlig hälsning, Helen staaff
Jennifer Rönnerhed |Hej!Som förälder är du underhållsskyldig fram till dess att barnet är 21 år förutsatt att det går i skolan. Det som räknas som skola är studier i gymnasieskolan eller annan jämförlig 7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381#K7. Gymnasiet räknas som en grundutbildning därför omfattas även uppläsande av gymnasiebetygen av underhållsskyldighet. Därmed är du underhållsskyldig fram till dess att barnet är 21. 

Fråga huruvida en förälder får bestämma vem barnet ska träffa

2014-07-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag och mitt ex har en dotter på 10 år och vi har gemensam vårdnad,vi bor i samma stad. Jag har börjat träffa en gift kvinna med barn och hon ska skiljas så småningom och mitt ex vill inte att min dotter träffar henne. Vad är det som gäller då,kan hon neka mig, att min dotter inte får träffa henne. Varför vet jag inte, om hon är svartsjuk eller om det är för att min nya är gift än. Min dotter tjatar och tjatar att hon vill träffa min nya oftare men vet inte vad jag ska göra då. Vad säger lagen om det och vilka skyldigheter har man då. Min dotter far inte illa av att träffa den nya. Ska exet få bestämma vilka personer min dotter ska få träffa när det är min vecka.
Ellinor Svensson |Hej! Tack för din fråga. Ni är båda vårdnadshavare för eran dotter. Enligt 6:11 och 6:13 FB https://lagen.nu/1949:381så har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Detta ställer krav på att ni som föräldrar kan samarbeta. Barnets bästa är utgångspunkten i svensk barnrätt, 6:2a FB. Om din dotter inte far illa av att träffa den nya kvinnan finns inget lagstöd som ditt ex kan använda sig av för att förhindra att dottern träffar den nya kvinnan. Din dotter är 10 år, om det är hennes önskemål och vilja att träffa den nya kvinnan så bör ditt ex respektera detta. Du kan kontakta socialnämnden för att få råd och hjälp, 6:14 FB.

Dubbla dagis?

2014-07-07 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående dubbelt dagis. Jag separerade för ett par år sedan med mamman till min son. Då vi fram tills alldeles nyligen bott i samma ort så har det inte varit någon diskution om vår sons dagisplats. Nu har mamman flyttat till en stad där även vår son är skriven. Hon vill nu att han ska gå på dagis där hon nu bor. Jag har hört om barn som har rätt till 2 dagisplatser då föräldrarna har delad vårdnad och bor på olika orter. Mammans nya bostad ligger drygt 30 km från min bostad så detta blir en körsträcka för mig på 120 km per dag för att lämna och hämta på dagis. Tilläggas bör att jag inte jobbar i eller i närheten av denna ort. Så frågan är om jag har rätt att ha kvar honom på sitt ursprunliga dagis samtidigt som han får en plats i mammans nya ort? Tack på förhand
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du beskriver en fråga som handlar om vårdnaden av barnet. Dessa regler finns i Föräldrablken (FB). http://lagen.nu/1949:381. En ledstjärna inom svensk familjerätt är barnets bästa enligt 6:2a FB. Det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad om sonen. Om ni har gemensam vårdnad om barnet så ska besluten gällande barnet ske med samtycke, FB 6:11 och FB 6:13. Jag antar att du samtyckte till att din son blev skriven på den nya ardressen i enlighet med 7a§ Folkbokföringslagen. Där anges att barnet ska vara skrivet på den adress som föräldrarna kommer fram tillsammans, om er son kommer bo hos er lika mycket. Du har inte skrivit hur gammal sonen är och om du och mamman bor i samma kommun. Ni bör diskutera hur lämpligt det är för barnet att ha två dagis om ni tänker i ett längre perspektiv när barnet ska börja skola. Barnets bästa handlar om att man handlar och tar beslut utifrån vad som är bäst för barnet, inte vad som är mest rättvist för föräldrarna och i ditt fall hur långt det blir för föräldrar att pendla. Om barnet trivs på sitt nuvarande dagis bör det bästa för barnet att få gå kvar på sitt nuvarande dagis. Om ni som föräldrar inte kommer överens så kommer en domstol att avgöra frågan utifrån barnets bästa, FB 6:2a. Domstolen kommer vilja att ni når en lösning i samförstånd. Jag föreslår därför att ni föräldrar diskuterar valen ordentligt.

Bedömningsgrunder i frågan om ensam vårdnad

2014-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Har ett par frågor om att söka ensam vårdnad för praktiska själ, då pappan inte har nån kontakt med barnen. Hur ställer sig tingsrätten när föräldern inte har kontakt med sina barn och varken besvarar folkbokförningsbrev och påskrivning för utredning från barnpsykolog? Vad händer om han inte skriver på skolplaceringen om dotterns skola i höst? Och om man skickar ut en stämning men han inte skriver under eller skickar tillbaka den?
Evelina Lund |Hej, och tack för din fråga!Utgångspunkten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa. Vid denna bedömning är det viktigt att ta hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta framgår av föräldrabalken och av det kan slutsatsen dras att det finns en presumtion för att så långt som möjligt låta barnet ha en nära kontakt med båda föräldrarna. Givetvis under förutsättning att det är förenligt med barnets bästa.Vill en av föräldrarna ha ensam vårdnad om barnet får rätten besluta detta. Vid en sådan bedömning om vårdnaden ska utöver hänsyn till barnets bästa hänsyn tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det innebär enligt praxis att konflikten mellan vårdnadshavarna i princip ska vara så djupt rotad att den framstår som omöjlig att lösa. Jag tolkar din fråga som att det i nuläget inte finns något samarbete över huvud taget mellan dig och barnens pappa, vilket är något som kan tala för ensam vårdnad. I ett sådant fall kommer rätten med stor sannolikhet att lägga vikt vid att pappan i det här fallet inte ens försöker samarbeta med dig eller engagerar sig i sina barn, något som kan tala för att du får ensam vårdnad. Men domstolen kan också anse att det finns möjlighet att skapa ett samarbete mellan föräldrarna och om en sådan möjlighet finns väger det tungt i en bedömning om hur vårdnaden ska fördelas.Sammanfattningsvis kan sägas att det inte går att veta hur rätten kommer att bedöma situationen, det är alltid omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande.Har du ytterligare funderingar är det bara att höra av dig.Vänliga hälsningar,