Umgänge med bonusförälder

2016-01-24 i Barnrätt
FRÅGA
Har jag som bonusförälder möjlighet att få någon form av umgängesrätt med mina bonusbarn efter en separation från deras förälder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Huvudregeln är att barn har rätt till umgänge med förälder dessa inte bor med enligt 6 kap. 15 § FB. Socialnämnden kan dock väcka talan i rätten om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder t ex du som bonusförälder enligt 6 kap. 15 a § FB. Utgångspunkten är barnens behov av umgänge med någon som står barnen nära. I lagtexten räknas mor- och farföräldrar upp som exempel på sådana personer.

Det finns alltså en viss möjlighet för dina bonusbarn att få umgängesrätt med dig och utgångspunkten är då som sagt barnens behov. Du kan dock inte väcka talan om detta utan du måste då vända dig till socialnämnden där barnen är bosatta och be dem väcka talan. Du måste då förklara varför du tycker det är viktigt för barnen att barnen har umgänge med dig. Om du och deras vårdnadshavare kan komma överens om att det är bra för barnen att ha umgänge med dig är det förmodligen enklare att ni själva beslutar om sådant umgänge än att gå vägen via socialnämnden.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1517)
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?
2020-09-06 Barnrätt - Gemensam vårdnad
2020-09-06 Har en förälder rätt att neka umgänge mellan barnet och den andra föräldern?

Alla besvarade frågor (84163)