Umgängestvist mellan föräldrar gällande deras barn

2015-12-25 i Barnrätt
FRÅGA
Mamman till mina barn vill inte ha barnen halvtid. Barnen vill vara hos sina föräldrar lika mycket. Jag har försökt att få mamman att följa med på samarbetssamtal hos Stockholms stad men hon vägrar. Jag ser att barnen inte mår bra av att deras mamma prioriterar jobb och nya barn istället för dem. Vad jag läst så förutsätter tvister att en förälder vill ha barnen mer och att det inte finns någon regel som kan ”tvinga” en förälder att ta sitt ansvar på 50%.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om föräldraansvar finns i Föräldrabalken (FB). Det verkar som att ni har gemensam vårdnad så jag kommer att utgå från det. Enligt 6 kap. 15 § FB har era barn rätt till umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med. Enligt andra stycket i samma bestämmelse har ni som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge med den förälder som de inte bor med så långt som möjligt tillgodoses.

Av din fråga framgår att ni redan bedriver samarbetssamtal med socialtjänsten i syfte att nå enighet i fråga om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 18 § FB. Ett samarbetssamtal är helt frivilligt. Det går således inte att tvinga mamman att medverka. Vägrar hon fortfarande att medverka, eller är det inte möjligt att nå en lösning genom samarbetssamtal, är det slutligen domstolen som avgör frågan.

Barnets bästa är alltid avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, se 6 kap 2 a § FB. Skulle tvisten gå till domstol är det alltså det som domstolen kommer att gå på. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet tittar fäster domstolen särskild vikt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Särskild avseende fästs även vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Beroende på barnens ålder och mognad tas även hänsyn till deras åsikt.

Föräldrabalken hittar du här

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1517)
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?
2020-09-06 Barnrätt - Gemensam vårdnad
2020-09-06 Har en förälder rätt att neka umgänge mellan barnet och den andra föräldern?

Alla besvarade frågor (84124)