Barn - gemensam vårdnad, boende och umgänge

2016-01-13 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, min fru har nyligen ansökt om äktenskapsskillnad då yrkar hon i ansökan om gemensamma vårdnad av barn. Jag accepterar yrkandet dock saknar en möjlighet att ha barn varannan vecka under närmaste 6 månader p.g.a. olika slags problem bl.a. jag saknar fast boendet. Vi har inte möjlighet att använda gemensamma lägenheten som växelboendet heller. Då undrar jag vad bli det för ev. rättsliga konsekvenser om jag träffar barnen under betänketid endast på heldagarna tills jag ordnar boendet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Man får skilja på vårdnad, boende och umgänge som rent juridiskt är tre olika saker.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna, i ditt fall du och din fru, gemensamt har vårdnaden av barnet/barnen. Det innebär att ni båda två har ett gemensamt ansvar att se till att barnet/barnen får det de har rätt till och behöver. Ni ska tillsammans bestämma i större frågor kring barnet, och vara överens.

Det finns inget hinder mot att ha gemensam vårdnad men att barnet enbart bor hos den ena föräldern, eller att ha gemensam vårdnad men inte ha något umgänge med barnet (även om det inte är särskilt vanligt). Det du beskriver under de närmsta sex månaderna är gemensam vårdnad, barnet/barnen bor hos ena föräldern (din fru) och du har umgänge med barnet/barnen under helgerna/vissa helger. Det innebär ingen påverkan alls på din framtida möjlighet till att behålla den gemensamma vårdnaden att ha det så. Det innebär heller ingen påverkan på ev framtida önskemål/framställningar om växelvis boende, utökat umgänge eller liknande.

Du får heller inga rättsliga konsekvenser i negativ mening av det upplägg du beskriver.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1554)
2020-10-28 Måste sambo vabba?
2020-10-28 Kan min förälder förbjuda vem jag får träffa när jag är 18 år?
2020-10-27 Återkalla medgivande av pass
2020-10-27 Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?

Alla besvarade frågor (85594)