Övergång från gemensam vårdnad till enskild vårdnad

2015-12-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag har 2 barn som är 13 och 8 år gamla. Den äldre som är 13 år vill bo hos sin pappa pga hans pappa kräver det. Det andra barnet vill bo hos honom också men jag vill att hon ska vara hos mig också. Har min ex-man rätt att ha barnen hos sig hela tiden eller? Vi har fortfarande gemensam vårdnad. Kan han ta mina barn ifrån mig eller ?
SVAR

Gemensam vårdnad gäller tills domstolen beslutat något annat enligt sjätte kapitlet femte paragrafen föräldrabalken (FB) (se här). För att förändra vårdnaden bland barn måste talan väckas i domstol där barnen bor enligt sjätte kapitlet sjuttonde paragrafen FB (se här).

Vid bedömningen om vem som får vårdnad så ska barnets bästa vara avgörande. Det finns två punkter som domstolen fäster särskild vikt vid i frågor om vårdnad. Den första är vilken risk det finns att barnet utsätts för våld, övergrepp eller på något annat sätt far illa och den andra punkten är barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrarna. I denna bedömning ska de även ta hänsyn till vad barnet vill, i vilken utsträckning beror på hur gammalt och moget barnet är (Allt detta står i sjätte kapitlet andra-a paragrafen, se här).

I frågor om vårdnaden ska vara enskild eller gemensam så ska domstolen även se till hur bra föräldrarna är på att samarbeta, enligt sjätte kapitlet femte paragrafens andra stycke FB (se här).

Det är också möjligt för föräldrar att komma överens om hur barnet ska bo, de kan komma överens om något sedan måste socialnämnden godkänna avtalet, det måste vara skriftligt enligt sjätte kapitlet 14a paragrafens andra stycke (se se här).

För att sammanfatta; Antingen kommer föräldrarna överens om hur barnen ska bo och får det avtalet godkänt av socialnämnden, annars måste domstolen göra en bedömning om barnets boende utifrån allt detta:

Barnets risk att fara illa
Barnets behov av att ha nära och god kontakt med föräldrarna
Barnets vilja beroende på hur gamla och mogna de är
Föräldrarnas samarbetsförmåga

Därefter kommer de döma vad de anser vara bäst för barnet, tills dess gäller det som gällde innan domen eller ett nytt avtal.

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll