Namnbyte för barn under 18 år

2016-01-27 i Barnrätt
FRÅGA
HejMin dotter är 16 år och pratar om att byta till moderns efternamn. Vi är skilda sedan 2 år och har gemensam vårdnad. Behöver vi skriva på något som föräldrar eller kan hon byta efternamn utan vår inblandning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur och vem som får byta namn står stadgat i namnlagen (se här). I den 5 paragrafen i namnlagen så står att ett barn som fått ena förälderns namn antingen genom 1 §: anmälan vid födsel eller 49a §: den som registrerat ett namn den fått i ett annat land och registrerat den i Sverige får byta sitt efternamn till ett annat efternamn som en förälder har. Har barnet som i detta fall faderns efternamn får den byta till moderns efternamn enligt denna paragraf.

Detta beslut måste barnet göra med godkännande av båda vårdnadshavarna, så har ni gemensam vårdnad måste ni båda gå med på namnbytet. Namnbytet ska anmälas till skatteverket för att vara giltigt, i denna anmälan ska vårdnadshavarna skriva under (se länk till blankett nedan).

Att byta till föräldrarnas efternamn får barn göra så många gånger de vill under tiden de är under 18 år. Efter de fyllt arton får de endast göra det en gång. Detta står inte i lag men på skatteverkets hemsida (länk till denna information nedan).

Blankett för namnbyte finns här: https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7630.4.39f16f103821c58f680007056.html
Ytterligare information angående namnbyte: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/efternamn.4.76a43be412206334b89800020669.html

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1450)
2020-05-29 Flytta ett barn till grannkommunen vid gemensam vårdnad
2020-05-28 Kan man begära ensam vårdnad och flytta utomlands med barnen?
2020-05-27 Förälders möjlighet att ta barnets mobiltelefon
2020-05-26 Kan fadern till mitt barn motsätta sig skolbyte?

Alla besvarade frågor (80455)