Samarbetsproblem angående barnets vårdnad

2015-12-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! , dotterns pappa borstar inte hennes hår och det blir grova tovor, hennes förskola har reagerat att hon även har samma kläder i flera dagar. har pratat med han men han verkar inte bry sig och blir arg . Hur ska jag gå till väga med detta problem? vi har dottern varannan vecka. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det här är den typen av problem som typiskt sett är känsliga för båda parterna. Eftersom din dotter är hon sin pappa varannan vecka antar jag att du och pappan har delad vårdnad.

Det finns flera tillvägagångssätt för sådana här problem. En sak du kan göra är att höra av dig till kommunen och be om familjerådgivning. Kommunen har skyldighet att sörja för att det finns familjerådgivning med lämplig rådgivare för de som begär det, 5:3 socialtjänstlagen. Detta kan vara en god idé då dessa rådgivare hjälper föräldrar att nå enighet i frågor gällande barnets vårdnad, konflikter mellan föräldrarna och liknande. Med en sådan rådgivares hjälp kan du och din dotters pappa möjligtvis komma till en lösning utan att behöva ändra i vårdnaden kring er dotter.

Om inte sådan rådgivning skulle fungera och du hellre vill ha ensam vårdnad om er dotter kan du och pappan sluta avtal om detta. Dock krävs det då att ni är överens om att du (eller pappan) ska ha ensam vårdnad om dottern. Om ni ändå skulle komma överens om ensam vårdnad krävs det att ni gör avtalet skriftligt och att socialnämnden godkänner avtalet, först då blir avtalet giltigt, 6:6 föräldrabalken.

Om du tror att ensam vårdnad är rätt väg att gå och ni inte kommer överens så att ni kan skriva avtal om detta kan även rätten bestämma om det ska vara gemensam eller ensam vårdnad, se 6:5 föräldrabalken. När en domstol beslutar om vårdnaden för ett barn är det avgörande vad som är bäst för barnet. Det som domstolen tar speciell hänsyn till är att barnet inte ska utsättas för övergrepp eller fara illa på annat sätt men också barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. En annan sak som domstolen tittar på är samarbetsförmågan mellan föräldrarna. För att gemensam vårdnad ska kunna dömas ut är det viktigt att föräldrarna kan samarbeta i frågor gällande barnet.

En domstol prövar denna fråga vid talan av den ena föräldern. För att väcka talan om detta skickar man in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där barnet bor.

Det jag anser att du bör göra är i första hand att försöka prata med pappan igen. Gå även till kommunen för att få till stånd familjerådgivning då dessa är de minst ingripande åtgärderna. Jag vet inte hur du känner om ensam vårdnad, jag tog endast upp det för att du ska se vilka möjligheter som finns för dig som förälder.

Hoppas att du fått lite klarhet i det hela och att allting löser sig för din familj. Om du har några vidare frågor är du välkommen att återkomma.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1573)
2020-11-29 Vid mål om umgänge, får rätten tala med ena parten utan att den andra parten är närvarande?
2020-11-27 Umgänge mellan förälder och barn
2020-11-25 Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering
2020-11-24 Vad är "barnets bästa"?

Alla besvarade frågor (86657)