FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/12/2015

Samarbetsproblem angående barnets vårdnad

Hej! , dotterns pappa borstar inte hennes hår och det blir grova tovor, hennes förskola har reagerat att hon även har samma kläder i flera dagar. har pratat med han men han verkar inte bry sig och blir arg . Hur ska jag gå till väga med detta problem? vi har dottern varannan vecka. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det här är den typen av problem som typiskt sett är känsliga för båda parterna. Eftersom din dotter är hon sin pappa varannan vecka antar jag att du och pappan har delad vårdnad.


Det finns flera tillvägagångssätt för sådana här problem. En sak du kan göra är att höra av dig till kommunen och be om familjerådgivning. Kommunen har skyldighet att sörja för att det finns familjerådgivning med lämplig rådgivare för de som begär det, 5:3 socialtjänstlagen. Detta kan vara en god idé då dessa rådgivare hjälper föräldrar att nå enighet i frågor gällande barnets vårdnad, konflikter mellan föräldrarna och liknande. Med en sådan rådgivares hjälp kan du och din dotters pappa möjligtvis komma till en lösning utan att behöva ändra i vårdnaden kring er dotter.


Om inte sådan rådgivning skulle fungera och du hellre vill ha ensam vårdnad om er dotter kan du och pappan sluta avtal om detta. Dock krävs det då att ni är överens om att du (eller pappan) ska ha ensam vårdnad om dottern. Om ni ändå skulle komma överens om ensam vårdnad krävs det att ni gör avtalet skriftligt och att socialnämnden godkänner avtalet, först då blir avtalet giltigt, 6:6 föräldrabalken.


Om du tror att ensam vårdnad är rätt väg att gå och ni inte kommer överens så att ni kan skriva avtal om detta kan även rätten bestämma om det ska vara gemensam eller ensam vårdnad, se 6:5 föräldrabalken. När en domstol beslutar om vårdnaden för ett barn är det avgörande vad som är bäst för barnet. Det som domstolen tar speciell hänsyn till är att barnet inte ska utsättas för övergrepp eller fara illa på annat sätt men också barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. En annan sak som domstolen tittar på är samarbetsförmågan mellan föräldrarna. För att gemensam vårdnad ska kunna dömas ut är det viktigt att föräldrarna kan samarbeta i frågor gällande barnet.

En domstol prövar denna fråga vid talan av den ena föräldern. För att väcka talan om detta skickar man in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där barnet bor.


Det jag anser att du bör göra är i första hand att försöka prata med pappan igen. Gå även till kommunen för att få till stånd familjerådgivning då dessa är de minst ingripande åtgärderna. Jag vet inte hur du känner om ensam vårdnad, jag tog endast upp det för att du ska se vilka möjligheter som finns för dig som förälder.

Hoppas att du fått lite klarhet i det hela och att allting löser sig för din familj. Om du har några vidare frågor är du välkommen att återkomma.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000