Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?

2020-10-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När vi köpte vårt hus kunde jag inte stå på lånen eftersom jag var student. Min sambo stod alltså som ensam ägare och låntagare i flera år. Jag har dock alltid hjälpt till att betala lånen eftersom vi haft gemensam ekonomi. För 7 år sedan skrev han över halva fastigheten på mig som en gåva. Jag tog dock inte ut lagfart förrän för ca 2 år sedan. I gåvobrevet stod det att jag inte var tvungen att överta några lån, så det har jag inte gjort, men jag har fortsatt hjälpa till med lånekostnaden. När vi nu ska separera hävdar han att han har mer rätt till huset än jag eftersom han köpte det från början. Stämmer det? Han/vi köpte det ju för gemensamt bruk och vi har bott tillsammans i det med våra två barn i över 20 år. Vi har inget samboavtal.När vi köpte vårt hus ingick en del möbler och annat lösöre. Ingår dessa i samboegendomen, eller räknas det som hans eftersom jag inte stod på lånen i början?Efterhand har vi tagit flera lån på huset, men de har inte gått till förbättring av egendomen utan till inköp av maskiner som han har bokfört i sin enskilda firma. Har jag någon rätt till dessa? Måste jag betala för lån som har bekostat hans maskiner? Jag var tvungen att stå som medlåntagare eftersom han inte fick ta fler lån själv. En del av lånen har dessutom en annan egendom, som jag inte har någon rätt till, som säkerhet. Ska jag betala för lån på en fastighet som jag inte har någon rätt till?Är jag betalningsansvarig för lån som endast han står på vår gemensamma bostad?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din exsambo har inte rätt till huset mer än vad du har enligt de uppgifter du lämnar. Vad som ingår i samboegendom, vilket är den egendom som ska delas upp när ett samboförhållande upphör, är er gemensamma bostad och era möbler. Ett krav som ställs på både bostaden och möblerna är att de ska ha inhandlats för gemensam användning, 3 § sambolagen.Som er gemensamma bostad räknas huset oavsett om vem som står som ägare, om den förvärvades för er gemensamma användning vilket du uttryckligen förklarar att den köpets för, 5 § p.1 SamboL. I detta fallet står du dessutom numera på lagfarten. Att ni inte har något samboavtal ändrar inte på det faktum att ni har lika del i huset, finns det inget samboavtal som främst brukar framtas för att man vill avtala annorlunda än vad som står i lagen, så är det som lagen föreskriver som gäller. De möbler som ingick vid köpet och de möbler som inhandlats under förhållandet som är avsedda för er gemensamma användning, ska delas upp vid den bodelning ni står inför det spelar ingen roll att du inte stod på lånen från början, 6 § SamboL. Maskinerna som ingår i hans enskilda firma, ingår inte samboegendomen, utan är något som kommer att undantas. Eftersom du står som medlåntagare har du en direkt skyldighet i förhållandet till banken, om inte ditt ex kan betala så kommer banken kräva dig eftersom ni är solidariskt betalningsskyldiga. När det gäller er två emellan beror det på er överenskommelse, bara för att du enligt sambolagen inte har rätt att ta del av värdet för maskinerna så kan du fortfarande avtalat med honom om att stå på lånet och det är inget sambolagen kan upplösa. Eftersom du nu beskriver det som att du inte har rätt att ta del av maskinerna då ni inte verkar avtalat om något annat, så är det inte rimligt att du fortsatt står som medlåntagare. Går det inte att lösa att han står på det själv, och du accepterar att stå på lånen så länge han betalar, hade jag gett dig rådet att skriva ett avtal som reglerar lånen för maskinerna. Gällande bolånet så kommer din exsambo att få göra avdrag på värdet på hans andel av bostadsvärdet så att han får täckning för lånet som finns på huset. Ditt ex får inte täckning för de lån som tagits på fastigheten för hans maskiner eftersom det inte tillhör er samboegendom. Då det är svårt att beskriva hur det går till med ord så redovisas här ett exempel: bostaden är värd 1 000 000, och ni äger hälften var dvs 500 000/ var. På bostaden finns ett lån på 250 000kr som står i din exsambos namn. Ett avdrag kommer att göras på ditt ex andel för att ge täckning för lånet, eftersom lånet är en skuld och inte en tillgång. Hade ni sålt lägenheten nu hade ni ju inte fått ut 1 000 000, utan 750 000kr. Din andel: 500 000 Ditt ex andel: 500 000 – 250 000= 250 000 Så den summan som kommer att slås samman är 500 000 + 250 000 = 750 000 Sedan kommer summan halveras för att få ut era andelar dvs 750 000/= 375 000/ var. Så efter bodelningen av huset kommer ni "lämna" med följande" : Din andel: 375 000 Ditt ex andel: 375 000 (+ 250 000 som är ett lån, = 525 000). Denna beräkningen följer av 13-14 § § SamboL. Du är sammanfattningsvis inte betalningsskyldig för lånet på huset eftersom du inte står på lånet, men för de lån som du står som medlåntagare på. Ditt ex har inte mer rätt till huset i avseendet att hans andel är större eller liknande. Om ni båda vill behålla huset och båda har ekonomisk möjlighet att göra det, så kommer den som anses ha bäst behov av bostaden att ges förtur, vid vägledning av detta luddiga begrepp, ser man bl.a. vem av er som ska ha barnen boende hos sig, om någon era barn fortfarande bor hemma. Är det du som anses ha det största behöver, kommer du också att överta lånet på bostaden och ditt ex lån som har säkerhet i bostaden behöver ges annan säkerhet, 16 § SamboL. Hoppas detta är svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Hur delas ens tillgångar om man är gift särbo?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min partner (vi är gifta) har beslutat att flytta isär för att leva som särbo. Vi har ett barn som kommer dela sin tid mellan oss. Hur ser det ut rent juridiskt om jag vill köpa en bostad, medan min partner bor kvar i vår nuvarande hyresrätt? Kan jag ta bolån själv och är det endast jag som äger den nya bostaden, eller räknas det som vår gemensamma egendom iom att vi är gifta? Behöver vi göra någon slags bodelning för att så att säga "separera" våra ekonomier?Tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bolån kan du absolut ta själv så länge banken beviljar det, så där är det inget hinder att du och din make fortfarande är gifta. Dock när det gäller ägandeskapet till bostaden räcker det inte med att du står som ensam ägare för att det sen i praktiken skulle undantas vid en bodelning. Skulle ni separera utan reglerat något mer skulle bostaden anses som er gemensamma egendom trots att du står på den ensam och din make skulle haft rätt till halva värdet av den. Alla egendomar inom ett äktenskap räknas som er gemensamma som utgångspunkt. För att det ska bli din egna bostad och den inte ska ingå vid en bodelning, så behöver ni upprätta ett äktenskapsförord där ni skriver att det är din enskilda egendom, 7:1 jämte 7:2 ÄktB. Annars kan ni också som makar göra en bodelning under äktenskapet, i så fall ska den skickas och registreras hos Skatteverket, 9:1 2 st ÄktB. På det sättet reder ni ut era egendomsförhållandena som de ser ut nu, vem som äger vad. Köper ni dock därefter fler egendomar eller tar lån kommer ni att behöva reglera dessa med, som antingen enskilda egendomar eller om ni utelämnar dessa kommer de ingå i en bodelning för det som införskaffats efter er bodelning under äktenskapet.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får ena vårdnadshavaren ensam vårdnad om föräldrarna separerar?

2020-08-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, om jag och pappan till våra tvillingar flyttar isär, får jag som mamma vårdnaden om dom då? Jag menar att dom bor hos mig men får umgås regelbundet med sin pappa.Vi har skrivit på papper om gemensam vårdnad men dom är bara två månader gamla och jag ammar delvis.Tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal om att du och pappan ska ha gemensam vårdnad ska upprättas skriftligen och godkännas av socialnämnden, 6:6 föräldrabalken. Om ni har fått avtalet godkänt och det därmed är giltigt innebär inte den gemensamma vårdnaden att barnen behöver bo växelvis hos er vårdnadshavare. Har ni inget giltigt avtal så är det och se om ni kan komma överens om ensam vårdnad, om det är vad du vill, då barnen är så unga annars är det att vända sig till socialnämnden i den kommun ni bor för samarbetsavtal för att försöka nå ett avtal. Växelvis boende är inte vad som rekommenderas för barn under 1 år. Socialstyrelsen och barnombudsmannen anser att det inte är lämpligt med växelvis boende från tidigast runt 3 års ålder då det innan dess är väldigt viktigt för barnen med kontinuitet och trygghet gällande ett varaktigt boende med rutiner de känner till. Ni kan alltså ha gemensam vårdnad fast att barnen bor hos dig men som du själv nämner, att barnen umgås regelbundet med sin pappa.Att ni flyttar isär innebär inte att du automatiskt får ensam vårdnad utan i så fall får du antingen prata med tvillingarnas pappa och se om ni kan komma överens om att det är för barnens bästa att du har ensam vårdnad. Eftersom barnen är så pass beroende av dig genom amning till exempel och att det förmodligen kommer dröja cirka 2 år innan växelvis boende skulle kunna bli aktuellt, men att han fortfarande har umgängesrätt och du värdesätter och vill att tvillingarna ska ha en bra relation till sin pappa. Kan ni inte nå denna överenskommelsen oavsett om ni har ett giltigt avtal sen innan eller inte, eftersom du vill få stånd en ändring, kan du som nämnt vända dig till socialnämnden för att boka samtal där de kan hjälpa till att medla mellan er, 6:17a FB.. Löser detta dock inget och du fortfarande vill ha ensam vårdnad, återstår det att lämna in en ansökan om ensam vårdnad till tingsrätten men då kommer du att behöva stå för dina egna rättegångskostnader och betala för ansökningsavgiften därför skulle jag råda dig att se detta som ett sista alternativ då relation er emellan ofta blir negativt påverkad dessutom. Vid en domstolsprövning kommer domstolen främst se till vad som är barnens bästa och då se till om ni kan samarbeta, vilket ofta blir en avgörande punkt. Hoppas detta var svar på din fråga!

Vad gäller vid bodelning om bara ena maken/makan står som ägare på bilen?

2020-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man och jag ska separera och ev skilja oss. Jag står som ägare till vår bil och står på billånet (lånet togs efter att vi gift oss). Kapitalskulden uppgår till 127000:-. En snabb onlinevärdering visar att den är värd 120000:-. Om det är så att skulden är lite större än värdet, vad har vi för alternativ då? Min man menar att han också har rätt till bilen i och med att han har hjälpt till att betala av på lånet, bensin osv. Att jag måste köpa ut honom. Jag menar att det inte finns något värde att dela på och i och med att jag står på bilen så kan jag fortsätta betala av på den och behålla den själv. Vad gäller? Tack på förhand!
Jessica Sarhede |Kort svar:Bilen ses kommer att ses som er gemensamma tillgång, men du har rätt att få den på din lott vid en bodelning.Långt svar:Utgångspunkten i äktenskap är att alla tillgångar är gemensamma, giftorättsgods. För att en egendom/tillgång ska bli makens/makans enskilda egendom krävs det antingen att man makarna emellan upprättar ett äktenskapsförord, att egendomen avskiljs som enskild egendom genom gåvobrev till en av makarna eller genom arv då den som avlidit skrivit att arvet ska tillfalla en make/maka enskilt. Med detta sagt innebär det att bilen oavsett vem som står som ägare, är er gemensamma egendom. Vid en bodelningen kommer alla era gemensamma tillgångar att räknas ihop och delas på två, vid denna beräkningen har ni också möjlighet att göra avdrag för alla lån som inte är kopplat till en enskild egendom, 10:1,11:1-3 ÄktB. Detta innebär att du från era gemensamma tillgångar kommer att få täckning från billånet. Som du säger finns det ju inget värde på bilen i dagsläget som du ska köpa ut din make för då bilen är belånad till hela dess värde.När en bodelning har gjorts och ni räknar ut vilket värde ni båda enskilt har rätt till ( räknas i andelar), så blir nästa steg att bestämma hur ni vill dela upp tillgångarna (lotter) för att komma upp i det värdet ni enskilt har rätt till. Eftersom det var du som köpte bilen så har du rätt framför din man att få bilen på din lott, 11:7 ÄktB.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Det är så att mitt ex har tydligen skaffat ett gåvobrev 1981 men det exakta datumet står inte. Detta brevet var skrivet på ett annat hus men han har lagt in pengarna i huset vi bor i nu. Det står dessutom inte Mottagarens eller givarens underskrift, vad händer då? Gills det fortfarande?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du beskriver det tolkar jag din fråga som vad kan konsekvenserna bli om det skulle vara ett giltigt gåvobrev. Vad som då händer om det är pengar från den försäljning av gåvan som han nu lagt in i ert gemensamma hus, vad händer då? Det är med den tolkning som jag har besvarat din fråga nedan. För det första har det betydelse om du var sambo eller också gift med ditt ex. Då detta främst har betydelse om ni varit gifta kommer jag att förklara vad det kan ha för betydelse i den relationen. Under äktenskapet blir och är alla era egendomar gemensamma, den generella utgångspunkten är då att det inte spelar någon roll vem som står som ägare på huset, förutom att den personen har förtur att få huset på sin lott i senare skede vid en bodelning 7:1 jämte 11:7 äktenskapsbalken. Huset kommer oavsett ingå i bodelningen och därav kommer båda ta del av husets värde. Eftersom alla egendomar ska delas 50-50. Det enda sättet att frångå att det är er gemensamma egendom, är genom äktenskapsförord makar emellan, annars är det genom antingen arv där den avlidne skrivit att arvmottagren ska ta emot arvet som dennes enskilda egendom. Det tredje alternativet är det som du nämner, om någon av makarna på samma sätt som vid arv, mottagit en gåva där gåvogivaren skriftligt uttryckt villkoret att gåvan ska vara gåvomottagarens enskilda egendom så undantas den vid en bodelning, 7:2 ÄktB. Det som krävs för att det gåvobrev som ditt ex nu påstår sig ha, ska vara giltigt är följande. Eftersom gåvan gällde ett hus dvs fast egendom finns det tydliga formkrav för gåvobrevet i 4 kap jordabalken, som gäller för att gåvobrevet ska vara giltigt, 4:29 JB.Gåvobrevet måste vara undertecknat av både gåvogivaren och gåvomottagaren för att vara giltigt. Brevet ska dessutom innehålla en överlåtelseförklaring, där givaren förklarar att denne överlåter fastigheten till mottagaren. Dessutom krävs det generellt vid både gåvobrev och om man ärver något som givaren i båda sammanhang vill att det ska vara mottagarens enskild egendom att man uttrycker att även det som gåvan ersätts med i ert fall, huset, ska vara mottagarens enskilde.Enligt huvudregeln om det hade varit ett giltigt gåvobrev för fast egendom, så hade det som trätt i gåvans ställe (i ert fall pengarna till ert gemensamma hus) hade varit ditt ex om ni var gifta, 7:2 p.6 ÄktB.Sammanfattningsvis är gåvobrevet ogiltigt och inget som ditt ex kan använda för att du inte skulle få ta del av husets värde vid en bodelning.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste man göra bodelning om man varit gifta i 6 månader?

2020-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man har varit gifta i knappt 6 månader och sambos i 11 månader. Nu ska vi skilja oss. Måste vi göra en bodelning när vi inte varit sammanboende ens ett år? Vi önskar behålla våra egna tillgångar och inte dela upp något alls sinsemellan. Det hus vi äger 50/50 skall jag köpa ut honom från.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är ni överens om att ni inte vill göra en bodelning enligt äktenskapsbalken, utan behålla era egna tillgångar som de är, behöver ni inte göra den bodelning som annars görs vid en skilsmässa. Vad ni behöver göra däremot är att skriva ett bodelningsavtal där ni skriver att ni delar upp tillgångarna enligt överenskommelse för att bodelningen ska vara giltig. Detta för att ingen av er heller senare ska kunna komma och kräva en "riktig" bodelning. Utan ni behöver fortfarande båda signera ett bodelningsavtal även om ni väljer att bara låta ägandeförhållanden sedan tidigare bestå. När det kommer till giftermålet är utgångspunkten att när ni gift er blir alla era tillgångar därefter gemensamma, så kallat giftorättsgods, 7:1 ÄktB. Vilket innebär att det enda som inte ska ingå vid en bodelning är de tillgångar ni gjort till enskild egendom. Detta görs främst genom äktenskapsförord er emellan, men kan också ske genom att någon av er tagit emot en gåva eller arv där den som gett gåvan eller lämnat arvet gjort det och skrivit att det som mottages ska vara mottagarens enskilda egendom, 7:2 ÄktB. Dock i ert fall hade det funnits en så kallad jämkningsregel som går att utnyttja (12:1 ÄktB) , det är för att lagstiftaren inte tycker det är rimligt att ni skulle dela upp alla tillgångar 50/50 vid kortare äktenskap. Som kortvarigt räknas äktenskap under 5 år, då räknas man in sambotiden, men räknar man ihop er sambotid och tiden ni varit gifta så överstiger det ju inte 2 år sammanlagt så regeln om att jämka hade varit tillämplig i ert fall.I sambolagen är utgångspunkten att de tillgångar som räknas som samboegendom är det som ska delas vid en eventuell bodelning. Där ingår bostad och det bohag (möbler) som har köpts för gemensam användning, 3 § SamboL. För bodelning enligt sambolagen finns en tidsgräns, parterna har 1 år på sig från att förhållandet upplöstes att framställa en begäran om bodelning, efter 1 år kan man inte längre begära bodelning, 8 § 2st SamboL. Nu har ni ju gift er och varit i ett äktenskap så därav blir det regler kring samboskap inte aktuella.För äktenskap finns det ingen tidsgräns på samma sätt att kräva bodelning, även om tanken är att det ska ske i direkt samband med skilsmässan. Därför är det väldigt viktigt att ni som sagt, skriver ett bodelningsavtal som båda skriver på och daterar, att ni gjort bodelning enligt överenskommelse. Till hjälp för att skriva bodelningsavtalet finns det mallar på internet att använda eller så är det att vända sig till en jurist för hjälp, vilket även Lawline erbjuder. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vem är ägare om ena maken finansierat köpet och andra står som ägare?

2020-08-09 i Bodelning
FRÅGA |Min fd man och jag köpte en häst åt vår dotter för 2 år sedan. Jag tog ut pengarna från mitt fondkapital och betalade köpeskillingen. Vid det fysiska överlämnandet av hästen kunde jag ej närvara, så min dåvarande make skrev under köpekontraktet på hästen och blev således ägare till den. Inga problem då. Men nu! Vi är i skilsmässa och bodelning och min fd make anser att hästen är hans tillgång och att han därmed har rätt att vägra försäljning, trots att både dottern och jag vill sälja.Kan jag via banktransaktioner påvisa och hävda att det faktiskt är jag som köpt hästen och därmed har rätt till ursprungsbeloppet för den?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i äktenskap är att alla tillgångar är parternas gemensamma så länge man inte registrerar specifik egendom som enskild egendom. Enskild egendom blir det ifall ni hade upprättat ett äktenskapsförord mellan dig och din ex-make, eller om någon av er ärvt pengar eller fått en gåva med villkoret att det skulle vara gåvo/arv-mottagarens enskilda egendom, 7:1-2 äktenskapsbalken. Utgångspunkten är alltså att ni båda äger hästen oavsett vems namn det står på köpekontraktet, så länge hästen inte skrivits som någons enskilda egendom.Det går att se till dolt samägande att du också är ägare till hästen, för detta uppställs ett antal kriterier:saken ska ha köpts för gemensamt bruk- vilket hästen får anses göra då den var avsedd till er dotterden som är dold ägare ska ha bidragit till köpet ekonomiskt- du skriver att pengarna från köpeskillingen kommer från ditt fondkapitalsyftet med det ekonomiska bidraget ska ha varit en önskan att bli samägare- tanken var att du själv skulle närvara och skriva på papperna men då du fick förhinder, fick din dåvarande make företräda erden öppne ägaren ska ha förstått att partnern lämnade bidraget för att han ville bli delägare till det som köpts- din dåvarande make skulle ha svårt att bevisa att du inte avsett iallafall äga den tillsammans då det var från ditt fondkapital köpeskillingen togs och det var en tillfällighet att du inte kunde närvara Dock har hur vidare du formellt ses som delägare eller inte ingen större betydelse då hästen inte är skriven som enskild egendom så ses den som er gemensamma egendom. Vad det dock har betydelse för är nästa steg i bodelningen, efter ni räknat samman era tillgångar, gjort avdrag för lån och delat den kvarstående summan på två, ska egendomarna delas upp på lotter. Ni kommer få välja tillgångar så ni båda kommer upp i den summa ni räknat ut, och då har den som står som ägare företräde att välja den egendomen på sin lott, 11:7 ÄktB. Det är alltså vid detta skede det kan ha betydelse vem som står som ägare, men väljer din exmake på sin lott (om ni inte fastställer dolt samägande) så betyder det ju att han får avstå från annan egendom. Annars är det att försöka nå en överenskommelse då han köper ut dig för halva hästens värde om ni inte får ihop egendomarna ni önskar på era lotter och det skiljer sig i värdet efter ni valt egendomarna ni önskar. Jag förstår att det är tråkigt att veta att det var du som egentligen betalade hästen, men även om du hade skrivit på köpekontraktet och ni fortfarande inte gjort hästen till enskild egendom, hade hästen vid en skilsmässa fortfarande blivit en egendom vars värde ni ska dela på och därmed setts som bådas vid en bodelning. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad händer om ens gemensamma bostad är enskild egendom genom gåvobrev

2020-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Har en bodelning att göra där den man jag var gift med i 25 år säger att han fått gården vi bodde på och drev tillsammans av sina föräldrar i ett gåvobrev som jag aldrig fått läst eller sett och därför har jag ingen rätt på några tillgångar .Hur får får jag reda på vad som gäller och min rätt .Jag har föreslagit att vi ska ta en advokat till hjälp .Han pratar bort det hela och har inte tid säger han .Hur går jag vidare ?Mvh
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i äktenskap är att alla tillgångar är gemensamma, giftorättsgods. Enda sättet att göra egendom till en av makarnas enskilda egendom är genom äktenskapsförord, gåvobrev eller om en av makarna ärver och den avlidne skrivit att arvet ska vara makens/makans enskilda egendom.Jag tycker det låter som en bra idé att vända dig till en advokat, även om din make inte vill det för att någon ska tillvara på dina intressen. I första hand behöver din make kunna uppvisa detta påstådda gåvobrev för att det ska finnas någon enskild egendom att diskutera.Sedan utifrån hur detta eventuella gåvobrev då är utformat, går det att klargöra vilka av era tillgångar som ska anses vara din makes enskilda egendom. Ni kan ju ha tillfört gården tillgångar, tillfört kreatur som kor t.ex. vilket har ett värde som då ska skiljas från gårdens egna värde.Eftersom att du inte vet om det finns ett gåvobrev, och därav inte kan lämna några uppgifter om dess innehåll som jag kan hjälpa dig att tolka så skulle jag ge dig rådet att först be din make ta fram gåvobrevet, han behöver ju uppvisa den handlingen för att ni oavsett ska kunna komma vidare med bodelningen. Efter att du då eventuellt får se ett gåvobrev som är signerat av båda hans föräldrar (beroende på vem som hade lagfart), att gården specificerats och att det är daterat, får du gärna återkomma med uppgifter eller vända dig till en advokat för att få hjälp, så någon opartisk får insikt innan du skriver på något bodelningsavtal.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,