Beräkning av bostadens värde vid bodelning

2021-10-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Fråga angående övertagande och utköp av villa vid skilsmässa.Villan värderad till knappt 7 miljoner. De äger även en lägenhet värd ca 2400000.När villan värderas ska inte hänsyn tagas till reavinstbeskattningen och mäklararvode? Lån finns på båda bostäderna. Min som vill köpa ut sin exfru från villan, med hur mycket om hon övertar nyinköpt lägenhet?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer i mitt svar utgå ifrån att de inte har ett äktenskapsförord eller liknande.Utgångspunkten är att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden din son eller hans fru ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som de har kvar läggas samman och delas lika.Någon exakt uträkning av skatt och mäklararvode krävs inte utan en förenklad beräkning görs utifrån det antagande att den part som tillskiftas bostaden genast ska realisera bostaden för det pris som motsvarar antaget marknadsvärdet. De belopp som framkommer i beräkningen är således baserade på en fiktiv försäljning som genom principen om likadelning och praxis ska tas hänsyn till då en framtida realisation av den tidigare gemensamma bostaden kommer att medföra extra kostnader för övertagande part. Tanken är att värdet av bostaden i bodelning ska anses uppgå till den nettosumma som erhållits om bostaden sålts omedelbart.I ditt fall så kommer din sons fru ta över lägenheten. För att komma fram till hur mycket din son måste köpa ut sin fru för så får man räkna fram lägenhetens och husets värde i enlighet med vad som har anförts ovan, det vill säga husets och lägenhetens marknadsvärde minus avdrag mäklarkostnader, den latenta skatten och det som är kvar på lånet. Det som är kvar av värdet på huset och lägenheten ska läggas samman och delas lika. Därefter ska från hans frus andel göras avdrag för lägenhetens värde (det vill säga lägenhetens marknadsvärde minus den latenta skatten, mäklarkostnader och det som är kvar på lånet). Det beloppet de får fram utgör beloppet din son ska köpa ut sin fru för. Behöver din son hjälp med bodelningen rekommenderar jag att han bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vad är giftorättsgods och vad ingår i en bodelning?

2021-10-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej, undrar ifall min make hade rätt att ta hälften vid försäljningen av vår husbil? Jag köpte den tack vare ett arv från min bror. Vi är fortfarande gifta men särbo.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att redogöra för vad som är giftorättsgods och vad som ska delas makarna emellan vid en framtida bodelning. Jag tolkar alltså din fråga som att du frågar om husbilen är giftorättsgods och om din make har rätt till hälften av det värdet den har säljs för. I mitt svar tillämpar jag Äktenskapsbalken (ÄktB). Vad är giftorättsgods och vad ingår i en bodelning? Vid en skilsmässa ska en bodelning göras och makarnas egendom fördelas då lika mellan dem. Det handlar alltså om en hälftendelning (9 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln vid en bodelning är att allt giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det som menas med giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är: - Egendom som som genom äktenskapsförord är enskild - Egendom som en make har fått i gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom - Egendom som en make har fått genom testamente med villkor om att den ska vara enskild - Egendom som en make ärvt och som enligt testamente ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Du skriver i din fråga att du har köpt husbilen genom ett arv du fick från din bror. Om det i ett testamente efter din bror inte framgår att arvet efter honom skulle vara enskild egendom, innebär detta att det är giftorättsgods. Att du har köpt husbilen med pengarna från arvet spelar alltså ingen roll om det inte framgick att arvet skulle vara din enskilda egendom. Om det antingen genom testamente eller genom ett äktenskapsförord är fastslaget att arvet är enskild egendom så gäller detta för husbilen och din maka har ingen giftorätt (7 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattning och vägledning Om det vid arvet efter din bror framgick av hans testamente att arvet skulle vara din egendom eller om du och din maka har ingått ett äktenskapsförord där det fastslås att arvet är din enskilda egendom, så innebär detta att din maka inte har någon giftorätt i husbilen eftersom den är köpt med arvet. Det kommer i detta scenario inte ske en hälftendelning av husbilen vid en framtida bodelning. Om det däremot är tvärt om, att det inte framgår att arvet var enskild egendom, så innebär det att det utgör giftorättsgods. Eftersom det i din fråga inte framgår om testamente eller äktenskapsförord finns så kan jag inte tydligt säga vad som gäller. Det jag kan rekommendera dig om du vill att husbilen ska vara enskild egendom är att du och din maka skriver ett äktenskapsförord där detta framgår tydligt. Om du behöver hjälp att upprätta äktenskapsförordet så kan du boka en tid med vår byrå här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny fråga! Med vänliga hälsningar,

Jämkningsregel i bodelning vid dödsfall.

2021-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Min pappas död lämnar änka och två särkullsbarn efter sig. De har fyra konton med lika delar medel på. De har varit gifta i 15år och bott i samma lägenhet dessa åren. Lägenheten stod på efterlevande fru. I samband med pappas död såldes lägenheten och änkan hamnar på vårdhem. Änkans ena dotter är förmyndare nu över änkan då denna är dement och driver nu jämkning för dennes del av bodelning. Inga äktenskapsförord eller testamente fanns.Vad gäller?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det som har hänt är att när en make går bort och en bouppteckning ska göras så görs först en bodelning mellan parterna eftersom äktenskapet genom dödsfallet anses upplöst enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 5 §.Det som ska ingå i en bodelning är enligt ÄktB 10 kap. 1 § makarnas giftorättsgods. Vad som är giftorättsgods bestäms av undantagen, alltså de egendomar som är särskilda av någon anledning exempelvis genom äktenskapsförord, enligt ÄktB 7 kap. 1-2 §. Allt annat som inte omnämns där ska alltså ingå i bodelningen. Huvudregeln är då att man fördelar de tillgångar som finns på vardera makes sida, drar ifrån eventuella skulder, lägger ihop det som blir kvar i tillgångar från båda makarna och delar det på hälften enligt ÄktB 11 kap. 3 §. När man gör själva bodelningen så tittar man alltså på vad den ena och andra maken har för tillgångar separat. Det kan ju vara så att den ena maken har skulder och den andra har tillgångar. I lagen finns därför en regel i ÄktB 12 kap. 2 § som säger att vid ett dödsfall så har den efterlevande maken rätt att begära att få behålla sitt giftorättsgods. Ofta sker detta i sådana situationer som den du beskriver, att den efterlevande maken har en fastighet eller andra tillgångar som normalt sett skulle delas genom bodelningen men alltså går att undanta genom att tillämpa denna regel. Båda parterna behåller då de tillgångar och skulder som tillkommer dem. Hoppas du fått svar på din fråga och vi beklagar sorgen efter din pappa.

Vad kan jag göra om min make inte vill skriva under ett äktenskapsförord?

2021-09-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur ska jag göra om min fru Inte vill skriva på pappret om att mina arvspengar ska bli Min enskilda egendom?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har ärvt pengar som du vill ska utgöra enskild egendom. Eftersom du behöver en underskrift från din fru förutsätter jag att pappret du hänvisar till i din fråga är ett äktenskapsförord. Jag kommer hänvisa till Äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar. Ett äktenskapsförord är ett avtal som talar om vilken egendom som ska vara enskild i ett äktenskap (se 7 kap. 2 § första punkten ÄktB). Eftersom det är ett sorts avtal så krävs att du och din fru är överens innan avtalet kan gälla. Du kan således inte tvinga henne skriva under ett äktenskapsförord hon inte vill skriva under. Det krävs helt enkelt att ni båda är överens och det finns inget du kan göra för att din fru ska skriva under ett äktenskapsförord mot sin vilja. Istället kanske ni får diskutera saken lite mer och se om ni kan komma överens. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

​Vilken egendom ingår i en bodelning?

2021-10-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min fru och jag har separerat och skilsmässan är inskickad. Jag äger ett hus som jag står som ensam ägare på alla lån står på mig. Huset köpte jag 2007 och min fru flyttade in hos mig 2014 . Som sagt är det jag som står som ensam ägare på huset, alla lån står på mig och de har alltid bara jag betalat. Hur blir det nu när vi skall skiljas ? Har hon rätt till halva huset? Måste jag lösa ut henne?Vi ägde också tre bilar som stod på mig och som jag har köpt dock under perioden vi var ihop. Jag sålde alla bilar några veckor innan vi skickade in skilsmässa. Vad händer med detta ?Jag har också mycket på mitt sparkonto som jag har sparat ihop under alla år. Vad händer med det? Det är mina pengar som jag har lagt undan från min lön varje månad. Har hon rätt till hälften på det ?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag gå igenom vad som ingår i en bodelning vid en skilsmässa. Jag kommer börja med att allmänt förklara vad bodelningen innebär och sedan gå in på vad som gäller i ditt fall. I mitt svar kommer jag tillämpa Äktenskapsbalken (ÄktB) eftersom ni har ingått ett äktenskap. Jag antar att ni inte har ett äktenskapsförord. Vilken egendom ingår i en bodelning? En bodelning ska ske när äktenskapet upplöses antingen genom skilsmässa/separation eller dödsfall (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att all giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild egendom om makarna har avtalat om detta i ett äktenskapsförord eller genom att makar har fått egendomen i gåva eller via testamente båda med villkor om att det ska utgöra enskild egendom. All annan egendom är giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen, även egendom som makarna hade innan äktenskapets ingående. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta kallas för brytdagen eller den kritiska punkten. All giftorättsgods som finns från och med brytdagen ingår i bodelningen och en make har redovisningsplikt över dennes egendom mellan brytdagen till och med dagen då bodelningen genomförs (9 kap. 2 § ÄktB). Hälftendelningsprincipen gäller för bodelningen och den går ut på att makarna ska ha hälften var av det totala nettogiftorättsgodset. Man måste därför först räkna av respektive makes skulder innan man gör delningen. Huvudregeln är att makarnas skulder ska räknas av mot respektive makes eget giftorättsgods. Förutom enskild egendom får makar endast i skälig omfattning undanta kläder, personliga presenter och andra föremål som maken uteslutande har till sitt personliga bruk från bodelningen (10 kap 2 § ÄktB). Tydliga exempel är kläder och smycken. Vilken personlig egendom som makar får undanta beror på makarnas ekonomiska situation. Om makarna har haft en hög ekonomisk standard bör de få undanta mer personlig egendom. Vad händer med huset och pengarna på sparkonto? Det spelar ingen roll när du har köpt huset, jag antar att du inte har köpt huset med pengar som du har ärvt med villkor om att det ska vara enskild egendom. Om du och din fru inte har ingått ett äktenskapsförord under äktenskapet så blir alltså ditt hus och dina pengar på sparkontot giftorättsgods. Eftersom det är giftorättsgods och för att huset och pengarna fanns vid brytdagen, så ska det ingå i bodelningen och din fru har då rätt till en hälftendelning. Vad händer med bilarna som har sålts innan brytdagen? Jag förstår det som att bilarna var sålda innan ansökan om äktenskapsskillnaden inkom till tingsrätten, det vill säga innan brytdagen. Av det jag har skrivit ovan borde det naturliga vara att eftersom bilarna var sålda innan brytdagen så kommer de inte vara med i bodelningen, men så är det inte riktigt. Om den ena maken utan den andra makens samtycke har inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods genom gåva eller använt giftorättsgodset för att öka värdet på sin enskilda egendom, så ska den andra makens andel i boet beräknas som om minskningen inte har skett (11 kap 4 § ÄktB). Det som gäller här är att motverka att en make genom diverse åtgärder minskar den andre makens anspråk till hälften av egendomen. Man behöver inte bevisa att maken agerat avsiktligt, utan kravet som ska uppfyllas är att maken har minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning. Bedömningen här görs utifrån försäljningens storlek i förhållande till det övriga giftorättsgodset. Eftersom jag inte vet hur mycket du sålde bilarna för, om du har pratat med din fru om försäljningen eller om du gjorde det i syfte att öka din enskilda egendom så kan jag tyvärr inte svara på om denna lagregel kan komma att tillämpas i ditt fall. Sammanfattning och vägledning Din fru har rätt till hälften av all ditt giftorättsgods, eftersom det i din fråga inte framgår om huset, pengarna eller bilarna är enskild egendom har jag antagit att de är giftorättsgods. Huset och pengarna kommer ingå i bodelningen, din fru har rätt till en hälftendelning. Försäljningen av bilarna kan möjligtvis omfattas av 11 kap. 4 § ÄktB och om detta är fallet så kommer summan från försäljningen återföras till bodelningen och utgöra giftorättsgods. Din fru kommer om kraven i lagregeln uppfylls få rätt till hälften av värdet på bilarna. Min rekommendation till dig är att prata med din fru och utföra bodelningen genom en bodelningsförättare. Om du vill ha ytterligare vägledning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår byrå här. Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Hälftendelas min hustrus pengar vid en skilsmässa?

2021-10-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur fördelas tillgångarna som gifta vid skilsmässaMin uppfattning är att allt vi äger blir våra gemensamma tillgångar, utom eventuellt sådant som kan styrkas som personlig egendom, och delas lika vid en eventuell skilsmässa. Anledningen till frågan är att när vi träffades så hade vi ungefär lika mycket i tillgångar men för att få upp volymen tillgångar på bankkontot (aktier och fonder) för att erhålla bättre boränta så har vi sparat på hustruns konto gemensamt varje månad. Så nu tio år senare så är tillgångarna på hustruns konto 30 gånger större än på mitt konto. Jag behöver veta att om vi skulle hamna i skilsmässa äger jag då 50% av våra tillgångar (gäller i princip bara bankkonton) eller tilldelas man det man har på eget konto, för i så fall så äger jag i princip ingenting av det som vi egentligen äger tillsamman.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är äktenskapsbalken (ÄktB).Under äktenskapet gäller den äktenskapsrättsliga principen om särförvaltning, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ÄktB. Där sägs att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Till skillnad från vad många tror föreligger det alltså ingen egendomsgemenskap inom ett äktenskap. Men makar kan naturligtvis också, precis som alla andra, äga saker gemensamt.Vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa), dvs. när ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och med giftorättsgods avses sådan egendom som inte är enskild, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är egendom som exempelvis till följd av äktenskapsförord har gjorts till enskild, 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB.Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av era tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB. Sedan sker den s.k. lottläggningen i vilken du och din hustru rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan er så att värdet av era respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara en fördel i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB.Om du och din hustru skulle gå isär har du således rätt att använda så mycket av ditt giftorättsgods som krävs för att kunna reglera eventuella skulder. Övrig egendom som är giftorättsgods ska som sagt läggas samman med din hustrus giftorättsgods för att sedan hälftendelas. Du nämner inget äktenskapsförord i din ärendebeskrivning varför jag utgår ifrån att något sådant inte finns. Pengarna på din hustrus konto blir därför att betrakta som giftorättsgods och ska därmed räknas med vid en bodelning. Du har med andra ord fog för din uppfattning. Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad händer med min enskilda egendom om den används som en del av betalningen för ett gemensamt fastighetsköp?

2021-09-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Mina föräldrars arv är testamenterat som enskild gåva till mig. Min man har barn från ett tidigare förhållande, vi har inga gemensamma barn. Om vi köper en fastighet tillsammans med de pengar jag ärvt och skriver på köpekontraktet att vi äger 50/50 vad händer då juridiskt med min enskilda egendom? Hur långt in i vårt/mitt liv kan testamentet styra?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med din enskilda egendom i form av pengar om du köper en fastighet tillsammans med din man. Svaret på din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) men jag kommer också hänvisa till rättspraxis när jag besvarar frågan. Enskild egendom är t ex sådan du fått i arv med villkor att det ska vara din enskilda (se 7 kap. 2 § fjärde punkten ÄktB). När du köper något med pengar som är din enskilda egendom så kommer den egendom du köper som utgångspunkt också utgöra enskild egendom. Den nya egendom som du köper för din enskilda egendom kallas surrogat (se 7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB). Det som gör ditt fall lite klurigare är att du nämner att du och din man köper ett hus gemensamt. Hade det varit så att du köpt hela huset för din enskilda egendom hade det varit enkelt att konstatera att hela huset skulle utgöra surrogat och därför också vara din enskilda egendom. När enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods kan det i vissa fall vara så att den anses vara giftorättsgods. Läget är dock inte helt klarlagt och det finns inget exakt svar på vad som gäller. I ett rättsfall har Högsta domstolen bedömt att egendom som förvärvas delvis med enskild egendom fortfarande ska utgöra enskild egendom i motsvarande andel. Om du betalar hälften av köpeskillingen till fastigheten med din enskilda egendom så utgör fastigheten alltså till hälften din enskilda egendom. Dock krävs att det är tydligt att du betalat en viss andel av köpeskillingen och att betalningen gjorts med enskild egendom (se NJA 1995 s. 577). Det ankommer på dig att bevisa att en viss andel av fastigheten utgör surrogat för din enskilda egendom. Egendom kan också göras enskild genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan er makar som innebär att viss egendom ska vara en viss makes enskilda egendom. Eftersom äktenskapsförord är ett sorts avtal så krävs att ni båda är överens, men skulle ni vara överens så kan ni också reglera att en viss andel i fastigheten ska vara din enskilda. Detta för att vara säker på att just den delen kommer bedömas vara enskild i framtiden. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och sen registrerats hos Skatteverket (se 7 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattningsvis är det alltså så att allt du köper för din enskilda egendom utgör surrogat för den, och fortsätter alltså ha karaktären av enskild egendom. När enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods krävs att ni är noga med att redovisa hur stor andel av fastigheten som är enskild egendom för att den inte ska tappa karaktären av enskild egendom. Annars kan ni också skriva ett äktenskapsförord där ni förklarar att en viss andel av fastigheten ska vara din enskilda egendom. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vad händer med inventarier i den enskilda firman vid skilsmässa?

2021-09-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Magnus heter jag har en fråga gällande vad som händer vid skilsmässa med mina inventarier i min enskilda firma. Vi har äktenskapsförord och delad ekonomi?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en skilsmässa ska en bodelning ske. (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska ert giftorättsgods ingå. (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är den egendom som inte är föreskriven att vara enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). En enskild firma utgör som huvudregel giftorättsgods, inventarier inkluderade. Om ni inte har kommit överens om att firman ska utgöra enskild egendom blir alltså huvudregeln gällande. I praktiken innebär det att din partner har rätt till hälften av värdet av enskilda firman vid händelse av en skilsmässa.Efter bodelningen ska dock tillgångarna fördelas er emellan, så att ni får så mycket ni har rätt till enligt bodelningen. En make ska i första hand ha sin egen egendom på sin lott. (11 kap. 7 § ÄktB). Det innebär att din partner inte per automatik kommer att få hälften av den enskilda firman. Du kan, om dina ekonomiska förutsättningar tillåter det, ersätta din partner för den delen med pengar istället. (11 kap. 9 § ÄktB)Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar