Hindra att gåva utmäts?

2020-08-27 i Utmätning
FRÅGA |Vår far vill ge en stor summa pengar till mig och till min syster under tiden han lever. Han vill att det ska vara enskild egendom. Min syster är gift och jag är sambo. Om enskild egendom skrivs in som villkor i ett gåvobrev kan då denna gåva räknas med vid ev utmätning (om min systers make eller min sambos ev skulder skulle komma att utmätas)? Kan man på något sätt reglera i gåvovillkoren att om min syster eller jag skulle hamna i skuld och bli föremål för utmätning att gåvan inte får utmätas? (Tex att man i villkoren skriver att gåvan är enskild egendom och att denna gåva inte får utmätas eller överlåtas ?) Läste i något tidigare inlägg om att det i så fall även ska stå att gåvan inte får utmätas eller överlåtas. En sista fundering- är det någon skillnad på om det står i villkoren att gåvan är ett förskott på arv eller om det inte står?Tack !
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaret regleras i ärvdabalken (ÄB) och utsökningsbalken (UB). Jag börjar med vad som gäller för om utmätning skulle ske för din sambos/din systers makes skulder - dvs om de är "gäldenärer" (skuldsatta). Egendom får endast utmätas ifall det framgår att den tillhör gäldenären eller ifall denne ska antas vara ägare enligt specialregler (UB 4:17). Jag antar att pengarna kommer finnas på ett bankkonto och inte fysiskt hos er vilket gör att specialreglerna inte blir tillämpliga (UB 4:18-19). Vi faller då tillbaka till huvudregeln att det ska framgå att egendomen, i detta fall pengarna, tillhör gäldenären. Skulle pengarna finnas på ett gemensamt bankkonto anses hälften av pengarna på kontot tillhöra vardera av paret vilket innebär att hälften skulle kunna utmätas (HD Ö 701/15). Detta kan ske flera gånger på samma konto. Finns pengarna istället på ett privat bankkonto som endast du eller din syster har tillgång till ser jag inte hur det kan tolkas som att era respektive parters skulle äga pengarna - då skulle utmätning inte vara möjligt. Att det är enskild egendom påverkar inte frågan "egentligen" men utgör något som tyder på att det inte är gäldenärens egendom utan din/din systers. Ser ni till att hålla pengarna "separerade" från era respektive partners så kommer pengarna inte kunna utmätas. Ifall det istället är du och din syster som skulle vara gäldenärer finns inte särskilt mycket att göra. Det stämmer att det finns en möjlighet att förhindra utmätning när man ger en gåva, detta är genom ett s.k överlåtelseförbud. Ifall ett villkor för gåvan är att den inte för överlåtas (säljas/ges bort/bytas) så får den inte heller utmätas (UB 5:5). Dock skulle ett sådant villkor göra pengarna värdelösa för er varför det inte blir relevant. Att skriva villkor om att utmätning inte får ske har ingen verkan. Gällande din sista fundering så påverkar det inte frågan om utmätning men det kan påverka vad som händer när er far dör. Eftersom ni är er fars bröstarvingar kommer det han ger er under hans livstid anses utgöra förskott på arv (ÄB 6:1 1st). Det innebär att när er fars kvarlåtenskap ska fördelas så kommer gåvan anses utgöra en del av detta och ni kommer alltså har rätt till en mindre del av hans egendom. Detta blir främst relevant ifall ni har fler syskon eller ifall han testamenterar till någon annan. Skriver er far att det inte ska utgöra förskott på arv så kommer det helt enkelt inte ses som ett sådant och fördelning av kvarlåtenskapen görs utan hänsyn till gåvan. Jag skulle behöva mer information för att ge ett utförligare svar så om du undrar mer får du helt enkelt återkomma mer fler detaljer om familjeförhållanden och ifall din far tänkt testamentera på ett visst sätt. För att sammanfatta. Ifall utmätning sker mot era partners är pengarna skyddade ifall ni håller dessa separerade från era partners. Det finns inte något effektivt sätt att skydda pengarna för det fall att ni själva skulle råka ut för utmätning. Efterarv kan bli relevant när er far dör men jag behöver mer info för att ge ett konkret svar på vad som händer. Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Som sagt är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Kan Kronofogden ta min skatteåterbäring?

2020-08-26 i Utmätning
FRÅGA |En minderårig som har fått böter och som har gått till kronofogden. Får skatteverket dra skulden från hans återbäring?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en person som har skulder hos Kronofogdemyndigheten får ett överskott på skattekontot, det vill säga en skatteåterbäring, ska dessa pengar i första hand gå till att betala av skulderna. Detta gäller oavsett personens ålder.Praktiskt går det till så att personen först får besked om överskottet från Skatteverket och därefter kommer ett brev från Kronofogden, det kan dröja ett par dagar mellan dessa brev. Beroende på vilken sorts skuld det är kommer Kronofogden antingen att avräkna eller utmäta överskottet. Brevet kan därför heta antingen "avräkningsbeslut" eller utmätningsbeslut". Om skatteåterbäringen är ett större belopp än vad skulden uppgår till kommer Skatteverket att betala ut resterande belopp till personen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Har kronofogden rätt att utmäta arv?

2020-08-24 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Jag har en son som kommer att ärva mig,ingen annan arvtagare finnes. Tyvärr är det så att han har stor skuld hos kronofogden. Finns det en möjlighet, via testamente,att formulera där att arvet ej får gå till utmätning av skuld?Om så är möjligt, hur går det till rent praktiskt? Pengarna måste ju hamna på hans bankkonto, och där brukar ju kronofogden vanligtvis kunna göra utmätning.
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett förbehåll i ditt testamente, om att arvet inte får utmätas av kronofogden för din sons skulder, är giltigt. Om svaret är ja, hur går det till rent praktiskt? Regler om utmätning finns i utsökningsbalken (UB).Har kronofogden rätt att utmäta arv?Enligt 4 kap 2 § UB har kronofogden rätt att utmäta egendom som tillhör den betalningsskyldige. Till egendom räknas arv. Kronofogden har alltså rätt att ta din sons arv för att betala av hans skulder. Det finns dock undantag från utmätning i 5 kap UB. Precis som du skriver så kan du i ditt testamente uttryckligen skriva in att din sons arvslott inte får utmätas, 5 kap 5 § UB. Detta kallas överlåtelseförbehåll och detta måste respekteras av kronofogden och andra borgenärer.Det är väldigt viktigt att ett sådant överlåtelseförbud skrivs in klart och tydligt för att undvika feltolkningar. Jag rekommenderar att du tar hjälp av en jurist, förslagsvis en av våra jurister på Lawline, för att vara på den säkra sidan att överlåtelseförbudet formuleras korrekt. Hur går detta till i praktiken? Egendom som finns i dins sons kontroll/hemma hos din son förutsätter kronofogden tillhör din son. Det är din sons ansvar att visa testamentet för kronofogdemyndigheten för att arvet inte ska utmätas, 4 kap 14 § UB. Om det är så att kronofogden mot förmodan ändå utmäter arvet så ska rättelse ske, enligt 4 kap 34 § UB då kronofogden inte hade rätt att utmäta arvet, och din son får pengarna tillbaka. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan min bil utmätas?

2020-08-24 i Utmätning
FRÅGA |Jag tänker köpa en 20 år gammal bil som har ett liste ägde på ca 3000 kr. Kan den utmätas. Jag har inga andra tillgångar.
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du ska köpa en bil som är värd 3000 kronor och att du vill veta om Kronofogden eventuellt kan utmäta denna senare då du inte har några andra tillgångar. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i Utsökningsbalken (UB).Vad får utmätas? Utmätning sker enligt turordningsregler och det första som kommer att utmäts är lön och banktillgodohavanden (4 kap. 3 § UB). Det framgår i din fråga att du inte har några andra tillgångar än denna bil och om det är fallet kan Kronofogden även utmäta lös egendom (4 kap. 7 § UB). Din bil är lös egendom och kan isåfall utmätas. Hoppas du fått hjälp med din fråga! Hälsningar,

Rättigheter vid utmätning av bostad

2020-08-26 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Jag undrar var man kan be om hjälp vid en utmätning av bostad? Min makes del av bostaden har utmätts för en skuld till skattemyndigheten efter en konkurs av ett Handelsbolag. Detta innebär ju i praktiken att även jag och våra tre söner drabbas och blir bostadslösa. Jag och barnen bör väl ha några rättigheter att vända oss till?Två utav sönerna lider av svårare psykiskohälsa och intyg finns för detta. Själv är jag funktionsnedsatt och i behov utav de anpassningar som gjorts i bostaden. KF har gjort en "okulär" uppskattning av bostadens värde(de har ej besökt bostaden) som ligger 1 miljon högre än bankens värdering. Detta vänder vi oss emot då ingen värdehöjande renovering är gjord utan tvärtom har det framkommit att vi tex har fukt i krypgrunden och mögelangrepp på vinden som kräver åtgärd enl Anticimex ,20/5-20. Likadana hus som till skillnad mot vårt har genomgått de större renoveringarna som tak, isolering, paneler, syll, tvättstuga, kök och badrum, har sålts för mellan 1 400 000-400 000 LÄGRE än vad KF uppskattat vårt hus till. Vi vill såklart bestrida detta men lyckas inte få tag i någon jurist som ens vill vägleda oss. Vart vänder man sig? Hur gör man? Löneutmätning är pågående tillsammans med den tidigare delägaren av HB;t och skulden är i och med det avbetald med 1/4 dvs 400 000 sedan 1 1/2 år.Sönerna är 16, 18 och 19 år. Vår första överklagan avslogs och vi har nu fåt en vecka, t.o.m den 27/7 att yttra oss till Tingsrätten.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Samägande och utmätningSåvitt jag förstår samäger ni bostaden. Vid utmätning av andel i egendom som är samägd gäller 8 kap. 8 § Utsökningsbalken (UB). Kronofogdemyndigheten har, som det verkar i ditt fall, beslutat enligt nämnda paragraf att hela egendomen skall säljas. Enligt samma paragraf kan Samäganderättslagens 6 § och 7 § utgöra hinder mot att kronofogden kan göra så. I 6 § Samänderättslagen (SamägL) framgår att vid samägande kan parterna genom ett avtal förhindra att egendomen kan försäljas i sin helhet. Trots att det inte framgår av lagen har Högsta domstolen bestämt att detta ändå inte gäller som hinder när kronofogden beslutat enligt 8 kap. 8 § UB (se domen NJA 2007 s. 455), åtminstone inte om huset är köpt. Däremot gäller fortfarande regeln om anstånd med försäljningen vid synnerliga skäl som också framgår av 6 § SamägL. För att det ska föreligga så kallade synnerliga skäl krävs det väldigt starka skäl. Det faktum att era söner lider av psykisk ohälsa och att du är funktionsnedsatt är troligen inte tillräckligt starka skäl. Enligt 7 § SamägL kan det också vara ett hinder mot kronofogdens beslut om en fastighet är på väg att klyvas.Värdering och rimlighetsbedömningar vid utmätning av bostadNu till frågan om värdering av boendet samt frågan om när det är rimligt att utmäta ett boende. Jag antar att ni vänder er mot värderingen av boendet som kronofogden gjort då värdet på boendet i förhållande till lånen på boendet inte skapar något övervärde av vikt och att det därför inte är någon mening med att sälja boendet. Detta är en viktig aspekt och utgör tillsammans med flera andra faktorer, som t. ex. om det pågår en löneutmätning, något som kronofogden ska ta hänsyn till när de ska besluta om utmätning av bostad (4 kap. 3 § UB). Det kallas att utmätningen ska vara försvarlig. Europakonventionen gäller som lag i Sverige (2 kap. 19 § Regeringsformen). Europadomstolen som är domstolen som bevakar att länderna följer Europakonventionen, har slagit fast att det måste göras en rimlighetsbedömning i sådana här situationer. Det är fråga om en helhetsbedömning där aspekter som särskilt ömmande förhållanden hos den skuldsatte ska vägas in och Barnkonventionen m.m. Överklagan och ombudNi kan naturligtvis överklaga beslutet (18 kap 1 § UB). Ni undrar också hur ni ska gå till väga och vem ni kan anlita som ombud (med ombud menas exempelvis en advokat). Ett utmätningsärende som detta hanteras enligt den så kallade Ärendelagen. Enligt Ärendelagen (ÄL) så betalas rättegångskostnaderna för ombud av parterna själva (32 § ÄL tolkad motsatsvis). Det betyder att även om ni vinner målet måste ni betala själva för den ni anlitat som ombud. Nu är det dock så att Högsta domstolen i ett domstolsavgörande (NJA 2015 s. 374) uttalat att utmätningsmål kan utgöra ett undantag från denna regel. Det betyder att ni skulle få betalt för ombudet om ni skulle vinna målet.Jag kan tyvärr inte svara på varför ni har svårt att hitta ett ombud. Kanske är de oroliga att de inte ska få betalt vid förlust. SammanfattningDet verkar finnas fog för att överklaga detta beslut både vad gäller värderingen av boendet och rimligheten i utmätningen av bostaden som sådan. Det verkar dock svårare att överklaga beslutet enligt 8 kap. 8 § UB att sälja huset som helhet. Jag tycker också att det borde finnas goda möjligheter att få betalt för rättegångskostnaderna vid en vinst av målet.Hoppas ni fått en överblick över problemet och att ni är nöjda med svaret.

Kan en bil som tillhör ena maken utmätas för den andres skulder?

2020-08-25 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden ta bilen från hustrun ,den står på henne. Om mannen har skulder hos kronofogden? Tar mannens pension, har kvar till hyran. Hoppas på svar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Av den anledningen får inte heller ena makens egendom utmätas för den andres skulder.När det kommer till utmätning är huvudregeln att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Det finns också en presumtionsregel som gäller när gäldenären är gift. Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses gäldenären vara ägare till egendomen. När gäldenären anses vara ägare till egendom kan egendomen utmätas. Egendomen kan däremot inte utmätas om det görs sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt lagen om samäganderätt eller om det framgår att egendomen tillhör den andre maken eller någon annan (4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken). Bilen kommer därför att kunna utmätas om det gifta paret varaktigt sammanbor och om de har bilen i sin gemensamma besittning. Den kan dock inte utmätas om hustrun kan göra det sannolikt att bilen ägs tillsammans eller att bilen ägs av hustrun själv eller någon annan. För att undvika att bilen utmäts kan hustrun visa upp ett utdrag ur bilregistret, för att styrka sin äganderätt. Det kan också vara fördelaktigt att visa vem som exempelvis betalat för bilen, reparationskostnader eller försäkringen, för att styrka vem som faktiskt äger bilen och vem som huvudsakligen använder den.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra åt att samägd bostadsrätt ska utmätas?

2020-08-24 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Behöver verkligen råd om vad/hur jag ska göra. Köpte en bostadsrätt i Uppsala, där jag stod som ägare till 90% och min son till 10%, det pga krav från BRF för att det var han som skulle bo där. Sedan har min son tagit lån på lägenheten. BRF tog aldrig kontakt med mig, de skrev ett intyg till banken om att min son äger lägenheten 100%!! Och han fick lån utan att jag ens visste om det. Sedan slutade han tydligen av olika anledningar betala av på lånet och banken krävde betalningen via KFM som ville sälja lägenheten pga de också fått intygat av BRF att sonen äger 100%! Av en slump fick jag veta det och överklagade, så saken har gått till tingsrätten och KFM vill fortfarande sälja hela lägenheten men då ta endast 10%av summan som Tingsrätten sagt. Men det är ju fortfarande fel för min del,för det är jag som blir av med min egendom pga BrF lämnat fel intyg och lägenheten blivit felaktigt pantsatt. Vad kan jag göra för att behålla lägenheten? Stämma styrelsen? Vet inte hur lång tid jag har på mig nu efter att jag överklagat KFM beslut igen..Snälla ge mig råd om hur jag kan behålla min egendom. Känner mig maktlös just nu((Det finns mer att berätta men får nog inte plats här
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du och din son gemensamt köpt en bostadsrätt. Du äger 90%, din son 10%. Din son har belånat lägenheten till 100% då bostadsrättsföreningens styrelse utfärdat ett felaktigt intyg om att din son ägt den till 100%. Då din son nu är under utmätning har Kronofogden beslutat om utmätning av bostadsrätten. Du har överklagat utmätningen och Kronofogden har nu beslutat om utmätning av hela lägenheten men att den endast ska ta 10% av vad lägenheten säljs för (din sons andel i lägenheten). Du undrar vad du kan göra för att behålla lägenheten och om du kan stämma styrelsen.Vem kan du begära skadestånd av?Eftersom du och din son äger bostadsrätten tillsammans faller ni under samäganderättslagens bestämmelser. Enligt samäganderättslagen krävs det samtliga delägares samtycke för förfogande av det samägda godset i dess helhet (2 § samäganderättslagen). Det stadgade innebär att en delägare inte får pantsätta hela det samägda godset utan övriga delägares samtycke. I ert fall har din son pantsatt hela bostadsrätten utan ditt samtycke, vilket innebär att han brutit mot samäganderättslagen. Samäganderättslagen innehåller i sig inga sanktioner, vilket innebär att skadeståndslagens bestämmelser gäller. Om du lidit skada på grund av att din son handlat i strid med samäganderättslagens bestämmelser kan du i teorin begära skadestånd av din son. Huruvida du lidit någon ekonomisk skada på grund av hans pantsättning är tyvärr svårt för mig att avgöra. Jag kan även tänka mig att det inte är aktuellt att stämma din son för att begära skadestånd.Som jag förstår det är en av dina delfrågor om du kan begära skadestånd av styrelsen. Bostadsrättslagen innehåller vissa skadeståndsbestämmelser, däremot ingen avseende sådant intyg som du benämner i din fråga. Eftersom reglering saknas i bostadsrättslagen tillämpas istället reglerna i skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan (2 kap. 2 § skadeståndslagen). En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte är en följd av att någon har drabbats av en person- eller sakskada. I ditt fall är det svårt att avgöra huruvida du lidit någon sådan skada. För att den i styrelsen som skrivit det felaktiga intyget ska bli ersättningsskyldig för ren förmögenhetsskada krävs att vederbörande begått ett brott. Det brott som ligger närmst till hands är osant intygande (15 kap. 11 § brottsbalken). Det är dock tveksamt om brottet är aktuellt; för att det ska ha begåtts ett brott krävs att vederbörande haft uppsåt (dvs. i princip varit medveten om att det utfärdades ett felaktigt intyg). Även om det skulle anses att ett brott begåtts måste du visa att du lidit skada på grund av brottet.Kan bostadsrätten utmätas?I rättsfallet NJA 2015 s. 72 konstaterade Högsta domstolen att den s.k. indragningsregeln (jfr 8 kap. 8 § utsökningsbalken) är tillämplig även vid samägda bostadsrätter. Indragningsregeln innebär att en samägd bostadsrätt i dess helhet kan utmätas för en delägares skulder och säljas. Den delägare som fått sin egendom tagen (trots att hen inte varit skuldsatt) får tillbaka pengar för värdet av andelen som berövats. I ert fall innebär det att bostadsrätten kan utmätas för din sons skulder och du blir av med din andel i den. Eftersom du äger 90% av bostadsrätten har du däremot rätt att få ut 90% av vad den säljs för. Utmätning och försäljning av bostadsrätten i dess helhet hade kunnat aktualiseras även om skulden inte var hänförlig till att egendomen var pantsatt. Om din son (som är delägare i lägenheten) haft andra skulder han inte betalt hade bostadsrätten kunnat tas i anspråk för dessa, trots att du äger 90%.Som svar på din fråga kan den/de i styrelsen som utfärdat ett felaktigt intyg bli ersättningsskyldiga om du lidit en ekonomisk skada, om de begått ett brott. Tyvärr kan jag inte göra någon närmre bedömning av om ett brott har begåtts. Tyvärr finns det en stor risk att brottet osant intygande inte är aktuellt för att det saknas uppsåt. Även om ett brott skulle anses ha begåtts krävs att du kan visa att du lidit skada. Din son har brutit mot samäganderättslagen genom att pantsätta hela egendomen. Det skulle i teorin finnas en möjlighet att stämma din son för att få ersättning för eventuell skada du lidit därav. Jag förstår dock om så kanske inte är aktuellt.Bostadsrätten får däremot utmätas för din sons skulder (oavsett om de är hänförliga till bostadsrätten eller ej). Vid utmätning av samägd bostadsrätt tillämpas enligt gällande praxis den s.k. indragningsregeln som ger möjlighet att utmäta och sälja hela den samägda bostadsrätten och att du därefter får ersättning utifrån din ägandeandel i lägenheten.För att du ska ha möjlighet att behålla bostadsrätten är ett alternativ att du täcker upp din sons skulder innan bostadsrätten säljs. Om din son inte längre är skuldsatt finns det inte skäl för att utmäta och sälja bostadsrätten. I indragningsregelns bestämmelser (8 kap. 8 § utsökningsbalken) finns en hänvisning till 6-7 § samäganderättslagen. Om det finns synnerliga skäl mot en försäljning av hela egendomen ska bara den utmätta andelen säljas (din sons 10%). Det bör dock uppmärksammas att synnerliga skäl är ett högt ställt krav. Även om det skulle anses att synnerliga skäl finns kan ändå din sons 10% av lägenheten säljas, innebärande att du blir samägare av lägenheten tillsammans med den som köper hans andel. Mitt svar till dig är utifrån gällande praxis och lagstiftning, däremot har jag inte mer bakgrund än vad som presenterats i frågan. Det kan vara en idé att du anlitar en jurist som går igenom och är dig behjälplig vid eventuellt överklagande av Kronofogdens beslut. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister från Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, tisdagen den 25 augusti, klockan 9.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig kan du kontakta mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan Kronofogden ta andras saker hemma hos mig vid utmätning?

2020-08-24 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden ta min särbos saker hen har hos mig vid en utmätning på mig?
Alexandra Madsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Problemet som kan uppstå när man förvarar någon annans egendom där man själv bor är att Kronofogden kan få det svårt att avgöra vilka saker som är dina och vilka som är särbons.Vad får Kronofogden utmäta?Det som Kronofogden får utmäta framgår främst i 4 kap. 4 kap. Utsökningsbalken (UB). Enligt turordningen är det först och främst kontanta medel, banktillgodohavanden och lön som utmäts för den skuldsatte (4 kap. 3 § UB). Skulle det inte finnas någon lön att utmäta kan myndigheten utmäta lös egendom (4 kap. 7 § UB).Vid en utmätning av din lön kommer Kronofogden direkt vända sig till arbetsgivaren som kommer dra av en summa från lönen varje månad och betalar till Kronofogden istället. Bestämmelserna kring utmätning av lön finns i 7 kap. 3 § UB där det framgår att arbetsgivaren ska hålla inne en del av din lön som sedan kommer betalas ut direkt till Kronofogden.Vidare kan egendom som din särbo har hos dig komma att bli aktuellt för en utmätning. Detta genom att Kronofogden kan utmäta egendom som du framgår som ägare till (4 kap. 17 § UB). I 4 kap. 18 § UB kan du anses vara ägare till lös egendom som finns i din besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan. Det innebär att egendom som finns hemma hos dig förutsätts ägas av dig. Om du inte äger egendomen måste du eller särbon kunna bevisa det. Framgår det inte på något sätt att det är din särbos egendom kan detta alltså komma att utmätas för dina skulder i de fall Kronofogden väljer att utmäta egendomen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,