Hur kan man bestrida en utmätning?

En vän här blivit utmätt på sitt hus de har inte hört rätt till. Hur ska vi göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur din vän kan bestrida utmätningen av dennes hus, då utmätningen kanske inte har gått till på ett korrekt vis. Bestämmelser rörande utmätning finns i utsökningsbalken (1981:774). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad är en utmätning?

Kronofogdemyndigheten har en rätt att under vissa omständigheter ta i anspråk fast eller lös egendom från en gäldenär för att, på så sätt, kunna betala av dennes skulder. Detta kallas för utmätning. Genom utmätning kan Kronofogdemyndigheten ta i anspråk, i princip, all egendom som inte undantas av utsökningsbalken eller någon särskild föreskrift (4 kap. 2 § utsökningsbalken). Vad gäller fast egendom får sådan utmätas i den mån det framgår att den tillhör gäldenären (4 kap. 24 § utsökningsbalken). Observera dock att utmätning ska ske endast i den mån en sådan åtgärd kan anses vara försvarlig (4 kap. 3 § utsökningsbalken).

Vad kan man göra för att bestrida ett utmätningsbeslut?

I den mån en gäldenär anser att en utmätning är felaktig finns det en möjlighet för denne att dels begära rättelse (4 kap. 33-35 §§ utsökningsbalken) och dels att överklaga beslutet (18 kap. utsökningsbalken). Detta kan exempelvis göras om försäljningen av egendomen i fråga inte kan antas ge ett överskott som gör åtgärden försvarlig (4 kap. 33 § andra stycket utsökningsbalken). Även andra grunder kan, så klart, åberopas. Observera dock att detta måste göras inom en viss tid efter det att utmätningsbeslutet har fattats (4 kap. 34 § andra meningen respektive 18 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken).

En begäran om rättelse görs hos Kronofogdemyndigheten. Skulle Kronofogdemyndigheten inte rätta beslutet alternativt att du vill vända dig till domstol direkt så kan du istället överklaga beslutet. Överklagan ska då lämnas in till Kronofogdemyndigheten vilken sedan lämnar överklagan till aktuell tingsrätt (18 kap. 9 § utsökningsbalken). Information om vad en överklagan bör innehålla kan du hitta på såväl Kronofogdemyndighetens som Sveriges Domstolars hemsidor.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I den mån något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Det är även möjligt för dig att boka tid med vår juristbyrå eller kontaktat oss på telefon för att, på så sätt, få ytterligare hjälp i ditt ärende.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Vänligen,


Joakim StrömbladhRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”