Har folkbokföringsadress betydelse vid utmätning?

Hej, jag och mitt ex delade på oss för cirka två år sedan och han flyttade ut ifrån lägenheten där jag nu idag bor kvar. Han har tyvärr idag mer skulder än vad han kan betala tillbaka och det går emot att han hamnar hos kronofogden. Till saken så är han fortfarande folkbokförd på min adress och jag undrar ifall detta kan komma att påverka mig vid en eventuell utmätning av mitt ex egendomar. För att förtydliga så är jag och mitt ex inte sambo och inte gifta utan det ända är att han är folkbokförd på samma adress som mig. Han har inga egendomar hemma hos mig.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När den betalningsskyldige är gift eller sambo och varaktigt sammanbor med sin make/sambo och har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen (4 kap. 19 § första stycket UB). Eftersom ni inte är gifta eller sambor kan han inte anses vara ägare till egendomen. Dina saker kan därför inte utmätas för hans skulder.

Att den betalningsskyldige är folkbokförd på en viss adress brukar vara en omständighet som beaktas för att avgöra om t.ex. ett samboförhållande finns. Eftersom ni inte stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll kan inte anses vara sambor och därmed kan inte egendomen utmätas. Han kan inte heller anses vara inneboende hos dig eftersom ni inte varaktigt sammanbor. Dessutom måste Kronofogden bevisa att egendomen tillhör den betalningsskyldige när denne är en inneboende (4 kap. 19 § andra stycket UB).

Slutsatsen är därför att din egendom inte kan utmätas för den betalningsskyldiges skulder, trots att han fortfarande är folkbokförd på din adress.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”