Kan egendom som är i tredje mans besittning utmätas?

2021-05-29 i Utmätning
FRÅGA
Vad gäller då det handlar om utmätning av bil från Kronofogden. Om jag har en skuld hos dem och har en bil skriven på mig men som jag varken använder eller har hos mig utan den finns på annan plats och brukas av den egentlige ägaren, kan den bilen ändå utmätas? Anledningen till ett sådant arrangemang är att få en billigare försäkring.Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kronofogdemyndighetens rätt att utmäta egendom regleras i Utsökningsbalken [UB].

Som huvudregel har kronofogden [KFM] rätt att utmäta egendom om det framgår att egendomen tillhör dig, i detta fall bilen. (4 kap. 17 § UB). En presumtionsregel som framkommer i 4 kap. 18 § UB stadgar att all egendom som gäldenären (i detta fall du) har i sin besittning, presumeras tillhöra gäldenären. Detta kan däremot inte tillämpas eftersom du inte har besittning av bilen.

Eftersom bilen står registrerad på dig anses du vara den rättsliga ägaren till bilen med stöd av 4 kap. 17 § UB. Detta innebär att KFM har rätt att utmäta bilen även om den inte är i din besittning. Däremot kan de egentliga ägarna till bilen väcka talan om bättre rätt mot kronofogden (4 kap. 20 - 21 §§ UB).

Slutligen har KFM rätt att utmäta lös egendom om det framgår att du är ägaren. Däremot kan tredje man alltid väcka talan om bättre rätt till egendomen.

Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Doorsa Salehy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?