Vad kan man göra för att undanta en gåva från utmätning?

2021-06-18 i Utmätning
FRÅGA
Om man har skuld hos kronofogden och du får en 18 å gammal bil, vad kan man göra för att få behålla den? Har läst om nåt brev som kan skrivas, men behöver nog ett enkelt svar på den frågan.På förhand tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När kronofogden beslutar att något du äger ska användas för att betala en skuld, görs en så kallad utmätning. Utmätning är därför en tvångsåtgärd och regleras i Utsökningsbalken (UB). Jag förstår din fråga som att det handlar om vad man kan göra för att undanta en gåva från utmätning.

Det måste upprättas ett gåvobrev med ett överlåtelseförbud

Enligt huvudregeln i 4 kap. 2 § UB, får egendom som inte är uttryckligen undantagen tas i anspråk för utmätning. En del av dessa undantag framgår av 5 kap. UB. Då det i ditt fall är tal om en gåva är 5 kap. 5 § relevant, där det framgår att egendom som till följd av sin beskaffenhet, enligt föreskrift vid gåva ej får överlåtas, inte får utmätas. Det är alltså aktuellt i ditt fall att gåvogivaren skriver ett gåvobrev med ett överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet innebär att det ska framgå att bilen inte får överlåtas, dvs inte säljas, bytas eller ges i gåva.

Svaret på din fråga är alltså att det måste upprättas ett gåvobrev som innehåller ett villkor om att bilen inte får överlåtas. Uppvisandet av ett sådant gåvobrev hindrar kronofogden från att utmäta bilen. Om det skulle bli aktuellt att skriva ett gåvobrev, rekommenderar jag att ta hjälp av en av våra jurister. Se mer här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (568)
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?

Alla besvarade frågor (96515)