Skydda egendom från utmätning i ett gåvobrev

Min son vill ge mig en bil som gåva. Jag har skulder hos kronofogden, men hört att man kan skriva ett gåvobrev där drt står att bilen ej får överlåtas. Kan han och jag göra det själva eller ska det skrivas av en jurist?

Han han köpa bilen direkt till mig eller måste han äga gåvan först?

Fungerar det på samma sätt om han skulle vilja ge mig pengar?

MvhT

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill ni skydda bilen från utmätning hos den som tar emot gåvan (dvs. du är gåvotagaren i ert fall).

Va krävs för att det ska anses vara en gåva?

Tre kriterier måste vara uppfyllda för att det ska anses vara en gåva: 1) Den ska bygga på frivillighet. 2) Det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 3) Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren, (i det här fallet att bilen överlämnas).

Om dessa kriterier är uppfyllda rör det sig om en gåva. Muntliga gåvor är giltiga, dock är skriftliga att föredra ur bevissynpunkt. Framförallt blir skriftligheten viktig om du vill skydda gåvan från utmätning genom en särskild föreskrift.

En gåva kan skyddas från utmätning genom en särskild föreskrift

Kronofogden får utföra utmätning enligt reglerna i utsökningsbalken. Om det finns en exekutionstitel, t.ex. en dom eller ett beslut kan utmätning ske (4:1 UB). Vid utmätning får egendom som inte är undantagen på grund av bland annat särskild föreskrift tas i anspråk (4:2 UB). Med särskild föreskrift menas att det i gåvobrevet skrivs in ett överlåtelseförbud. Finns det ett överlåtelseförbud i gåvobrevet ska det respekteras vid utmätning och egendomen inte utmätas (5:5 UB).

För att egendom (t.ex. en bil) ska vara möjlig att utmäta krävs det att bilen tillhör den som är under utmätning, att bilen har ett ekonomiskt värde och att egendomen kan överlåtas. Skriver det in ett förbud mot överlåtelse i gåvobrevet är huvudregeln att bilen inte kan utmätas. Det är dock viktigt att det rör sig om just en gåva när din son skänker bort bilen till dig. Högsta domstolen har i ett rättsfall prövat villkoren vid s.k. blandat förvärv. I fallet hade två syskon i form av gåva med överlåtelseförbud fått en fastighet av sin mor. De hade dock samtidigt betalt drygt hälften av fastighetens värde till henne (och därigenom endast fått en del av fastigheten som gåva). Domstolen uttalade att överlåtelsen därför inte kunde räknas som en klar gåvotransaktion och fastigheten var möjlig att utmäta, trots överlåtelseförbudet (NJA 2010 s. 390).

Det stämmer att man kan skriva ett gåvobrev själv och att man inte måste ta hjälp av en jurist eller advokat för att skriva ett gåvobrev. Mitt råd till dig är att gåvogivaren i utformandet av sitt gåvobrev tydligt uttrycker att det rör sig om en gåva, vem som är gåvogivare och gåvomottagare, exakt vilken egendom det rör sig om och att det finns ett förbud mot överlåtelse av bilen. Det är även viktigt att det inte utgår vederlag från den som mottar gåvan så att det kan bli tveksamt om det rör sig om en gåva eller ej. Förbudet mot överlåtelse innebär att föreskriften ska respekteras vid en utmätning och bilen inte ska tas i anspråk. Tänk dock på att föreskriften också innebär att den som fått bilen (dvs. du) i gåva av gåvogivaren (dvs. din son) därmed inte heller får överlåta den på annat sätt (genom att t.ex. sälja den).

Sammanfattning

Om ni vill skydda gåvan från utmätning kan gåvogivaren i ett gåvobrev skriva in ett överlåtelseförbud. Detta innebär som huvudregel att gåvan inte får utmätas (5:5 UB) men det innebär också att du inte får sälja eller på annat sätt överlåta gåvan. Gällande om en gåva består i kapital (dvs. t.ex. rena pengar, alternativt aktier eller liknande): Eftersom ett överlåtelseförbud hindrar dig att exempelvis sälja vidare eventuella aktier eller skänka vidare bort pengarna till någon annan, kan man säga att kapitalet blir låst. Att inkludera ett överlåtelseförbud i ett gåvobrev är kanske mer lämpligt vid gåvor som man ändå kan dra nytta av, exempelvis en bil eller fastighet. Ett överlåtelseförbud i gåvobrevet gör att gåvan inte kan utmätas men det innebär också att du inte kan använda kapitalet.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Minella KurjakovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo