Kan kronofogden utmäta mitt arv?

2021-05-18 i Utmätning
FRÅGA
Jag inväntar arv efter min Mamma på ca 150000krJag har skulder hos kronofogden bla en skatteskuld på 400000 kr kommer mitt arv att utmättas ? Eller kan jag avsäga mig arvsrätten till min bror eller mina barn som dock är omyndiga? Arvs skiffte har ej skett än Jag hade verkligen behövt pengarna då jag har privata skulder .Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till utsökningsbalken (UB) och föräldrabalken (FB).

Kan kronofogden utmäta ett arv?

Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 2 § UB). Eftersom ett arv är en form av egendom kan detta alltså utmätas när det skiftats till dig. Enda gången då ett arv inte får utmätas är om arvlåtaren upprättat ett testamente i vilket denne angett att egendomen inte får överlåtas (5 kap. 5 § UB). Detta måste även kronofogden respektera. Ett sådant testamente måste självklart ha upprättats innan arvlåtaren avled, så om din mamma inte hade ett testamente med detta förbehåll kan ditt arv alltså utmätas.

Möjligheten att avstå arv

Det är möjligt att avstå ett arv till förmån för någon annan, enligt den legala arvsordningen. Det är därför i första hand dina barn som har rätt att ta del av det arv du avstår från din mamma. Om du inte hade haft några barn hade det i andra hand varit dina syskon, och därefter deras barn som fått ta del av det. Ett arvsavstående ska göras skriftligt till boutredningsmannen eller testamentsexekutorn, eller, om sådan inte finns, till de övriga dödsbodelägarna.

Även omyndiga kan ärva, men den som är under 18 år får inte råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). För barn är det vårdnadshavare som är förmyndare, och därmed ska förvalta deras egendom (10 kap. 2 § FB och 12 kap. 1 § FB). Förmyndaren ska förvalta egendomen på det sätt som bäst gagnar barnet (12 kap. 3 § FB). Om dina barn ärver är det alltså du som vårdnadshavare, tillsammans med den andra vårdnadshavaren om ni har gemensam vårdnad, som ska förvalta arvet tills dess att barnen är myndiga.

Slutsats

Även arv kan utmätas av kronofogden. Om du avstår arvet kommer ingen egendom tillfalla dig, och kronofogden kan därmed inte utmäta det, eftersom de endast kan utmäta egendom som tillhör dig. Däremot innebär ju detta också att du inte kan använda någon del av arvet för att betala dina privata skulder.

För att få mer utförlig hjälp och vara säker på att arvsavståendet går till på rätt sätt kan jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist. Vill du boka en tid hos någon av våra duktiga jurister kan du göra det här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (538)
2021-06-10 Skydda egendom från utmätning i ett gåvobrev
2021-06-08 Har folkbokföringsadress betydelse vid utmätning?
2021-06-08 Utmätning av lös egendom i samboförhållande
2021-05-29 Kan egendom som är i tredje mans besittning utmätas?

Alla besvarade frågor (93136)