Flytta ihop under pågående skuldsanering

2016-01-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Min pojkvän har precis beviljats skuldsanering. Saken är den att vi gärna vill bli sambos, men är oroliga att skuldsaneringen rivs upp då jag tjänar mer än honom. Vad är ert råd? Behöver det gå om några år innan vi kan flytta ihop? Vi vill inte äventyra något, men tänker ändå att det inte är rimligt att vi ska "tvingas" vara särbos under kommande fem år.Ha en fin dag!
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen, som du hittar här. När skuldsanering beräknas räknar man ut ett förbehållsbelopp vilket omfattar så mycket som din pojkvän anses behöva ha kvar till sin försörjning, utsökningsbalken 7:5. Då ni flyttar ihop kan skuldsaneringen omprövas om din sambo anses få väsentligen bättre ekonomi, skuldsaneringslagen 24§. Skuldsanering påverkas av att ni blir sambo på det sätt att kostnader så som hyra, mat osv. delas på er båda. Era inkomster räknas då samman och genom proportionering räknar man ut hur mycket du och din sambo var och en ska bidra till hushållets gemensamma utgifter. Detta kan få följden att mer av din pojkväns inkomster kan tas i anspråk av skuldsaneringen när ni bor tillsammans jämfört när ni inte gör det eftersom du då betalar en del av de gemensamma kostnaderna. Dock är skulderna personliga vilket innebär att du inte kommer att få något ansvar över skulderna genom att ni flyttar ihop utan dessa är även fortsättningsvis din pojkväns. Sammanfattningsvis kan alltså din pojkväns skuldsanering påverkas om han anses få väsentligen bättre ekonomi. Påverkan sker i så fall genom att era inkomster räknas samman och gemensamma hushållsutgifter delas mellan er. Min vidare rekommendation till dig är att kontakta Kronofogdemyndigheten som är den myndighet som har hand om skuldsaneringsärenden. Myndigheter har serviceskyldighet och du kan därför ringa till dem på anomyn basis med eventuella vidare frågor. Hoppas detta var svar på din fråga! Mvh

Preskription och skuldsanering

2015-12-13 i Skuldsanering
FRÅGA |Är det verkligen vettigt att skulder får finnas kvar i princip livet ut? Jag menar skulder från inkassobolag. Om jag fattat saken rätt är det preskriptionstid på 10 år som kan startas om genom ett brev efter 9,9 år? Jag har skulder sedan 04 till trafikförsäkringsföreningen som nu en inkassofirma skickar krav på. Hur kan jag bli av med den då jag är sjukpensionär och lever på existensminimum.? Min situation kommer inte ändras någonsin.Sedan undrar jag om man får söka hos Kronofogden för samma skuld två gånger?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas fordringar tio år efter uppkomsten. Om däremot borgenären innan den här tiden har gått ut avbryter preskriptionen genom att exempelvis skicka ett kravbrev startar tioårsfristen på nytt. Detta kallas för preskriptionsavbrott (se 5 § preskriptionslagen). Alltså är det möjligt att efter 9,9 år skicka ett kravbrev och på så sätt starta om preskriptionen.Det är möjligt att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden om man är på obestånd och det kan antas att han eller hon inte kan betala sina skulder inom en överskådlig tid och det är skäligt att skuldsanering beviljas (4 skuldsaneringslagen). Det räcker alltså inte med att i allmänhet ”ha det knapert”. Kommunernas socialtjänster är enligt lagen skyldiga att erbjuda kostnadsfritt erbjuda hjälp och rådgivning när det gäller skuldsanering. Om du är intresserad bör du därför kontakta din kommuns socialtjänst. När det gäller din sista fråga kan jag endast konstatera att en borgenär får ansöka om betalningsförelägganden, utmätningar och liknande åtgärder ett obegränsat antal gånger till och med att skulden betalas eller betalning erhålls i utmätt egendom.Vänligen,

Omräkning av skuldsanering vid giftermål

2015-11-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Vad händer med min skuldsanering om jag gifter mig?? Räknas den om så dom slår ihop våra inkomster??
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det som kan hända med din skuldsanering om du gifter dig är att de månadskostnader som finns i hushållet så som hyra, mat och räkningar kan delas på två personer, vilket kan innebära att mer av din inkomst kan tas i anspråk i skuldsaneringen. Kostnaderna delas på detta sätt även om man skaffar en sambo, det är alltså vilka som ingår i hushållet som har betydelse och inte just giftemålet i sig. Om ni då bor tillsammans innan påverkar inte giftemålet skuldsaneringen alls. Skulderna är personliga och kommer fortfarande vara det i fall du gifter dig, varför inkomsterna inte kommer att slås ihop för att ni tillsammans skulle kunna betala en större del av dina skulder. Med vänliga hälsningar

Debt reconstruction

2015-11-04 i Skuldsanering
FRÅGA |I have two cases in court that I will loose in this month since I do not have any lawyer and can not afford.I would have two type of debt, 1 is to Skatteverket and the other one is to private company in Denmark....i am unemployed and my income from A Kasse is 4000 sek a month.I do not have any property or any saving etc... we live in a rented furnished apartment and nothing even in the apartment is ours.1. if I claim Personal Bankruptcy, how long the Debt would follow me?.. 2. is it forever or is it for 5 years?...Please let me know if possible before I kill myself.Best Regrads,Siavash Tehrani
Khashayar Kiavash |Hi Siavash.Thank you for your contacting Lawline.What you refer to as personal bankruptcy, or "personlig konkurs" in Swedish, can only be decided by the district court that makes a decision on bankruptcy and appoints a bankruptcy administrator. During the bankruptcy the property and money of the debtor are divided between the creditors according to a certain system, as far as it is sufficient after the costs of the bankruptcy have been paid. I would not deem declaring bankruptcy as a wise choice since it is not suitable for your problem at hand. For example, since the fee for applying for bankruptcy is 2800 SEK and your income is 4000 SEK, it wouldn't be beneficial for your to chose such a procedure.What I would recommend you doing is to apply for debt restructuring ("skuldsanering" in Swedish) at an administrative authority called "Kronfogden". What it actually means is that a heavily indebted person under certain conditions may be exempted from the obligation to pay its debts in full or partially. One of the pre-requisites is that the applicant can't pay his or hers debts for the years that follow which I, based on your circumstances, deem to be fulfilled. Nevertheless, I would recommend you to visit the website of Kronofogden (which can be found here) or, even better, to call or visit them so that you can fix your problems as soon as possible.I hope my answer has given you somewhat of a guidance and that you'll find a solution to your problems.Regards,

Informera Kronofogden om arv vid skuldsanering

2016-01-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Min Mamma är 71 år och har fått skuldsanering beviljad. Nu gick hennes Mamma bort våren 2015 och dom kvarlevande barnen kommer att få ett arv på ca 40.000 vardera. Är Mamma enligt lag skyldig att tala om detta för kronofogden eller kan Mamma behålla dessa pengar utan ångest......Mvh Kenneth
Azra Huzejrovic |Hej Kenneth och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett av grundkraven för att beviljas skuldsanering är att personen i fråga inte kommer kunna betala sina skulder på många år, detta stadgas även i 4 § 1 p. skuldsaneringslagen (2006:548). Om det under skuldsaneringstiden sker en förändring av personens ekonomi ska Kronofogden informeras. Kronofogden bör informeras eftersom väsentliga och oförutsägbara förbättringar av personens ekonomi, som arv, kan medföra att skuldsaneringsbeslutet ändras genom omprövning. Omprövning kan ske då personen i och med arvet kan bedömas kunna betala en större del av skulderna. Detta stadgas i 24 § 1 st. 5 p. skuldsaneringslagen. I och med detta bör din mamma informera Kronofogden om arvet eftersom det under skuldsaneringsåren har skett en förändring/förbättring av hennes ekonomi.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skuldsanering och spelmissbruk

2015-11-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag är spelmissbrukare och har spelat bort 700000kr. Kan jag få skuldsanering?
T E |Hej och tack för din fråga!Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (här). Rent allmänt innebär skuldsanering att du blir befriad från att betala de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Två krav måste vara uppfyllda för att du ska bli beviljad skuldsanering, 4 § SSL. Det första är att du ska vara på obestånd och så pass skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder under överskådlig tid. Det andra är en skälighetsbedömning med beaktande av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Du måste således befinna dig i en svår ekonomisk situation som du inte kan ta dig ur på egen hand.Om du uppfyller båda de krav som ställs och beviljas skuldsanering kommer saneringen omfatta alla dina skulder som uppkommit före den dag då beslutet om skuldsanering meddelades, 7-9 §§ SSL. Du måste dock vara beredd att leva på existensminimum i 5 år. I lagens proposition uttalas att skuldsanering ej ska användas som ett medel mot sociala problem såsom till exempel spelmissbruk. Att du visar att du är villig att aktivt medverka till att lösa dessa problem torde öka dina chanser till skuldsanering. Det ser även bättre ut om du kan visa på en längre tid då du ej skuldsatt dig. Du hittar ansökningsblankett om skuldsanering på kronofogdens hemsida.Hör gärna av dig om det uppkommer fler funderingar och lycka till!Mvh

Skuldsanering, preskription & samhällstjänst

2015-11-13 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor. Jag blev efter flertal bedrägerier dömd till skyddstillsyn och 120 timmar samhällstjänst. Min första fråga är:Hur lång tid har jag på mig att göra samhällstjänsten? Jag har skulder hos Kronofogden på grund utav skadestånd som jag ej har kunnat betala pga. dålig ekonomi. Preskriberas dessa skulder någonsin eller kommer jag vara skyldig privatpersonerna pengar tills jag dör? Kan man bli beviljas skuldsanering hos kronofogden på skulder som man har gällande skadestånd till personer som man blivit dömd att betala ?Med vänlig hälsning,/ Sofie
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! Allmän information om samhällstjänst hittar du på Kriminalvådens hemsida, här. Vad gäller skuldsanering finns bestämmelserna kring detta i Skuldsaneringslagen, se här. För vidare information om preskription av skulder finns det information på Kronofogdemyndighetens hemsida, se här samt Preskriptionslagen, se här. Samhällstjänst Efter att en dom givits kontaktas den berörda vanligtvis av sitt frivårdskontor inom 4-8 veckor och kallas dit. Detta görs för att fastställa en plan om hur samhällstjänsten ska byggas upp. Mötet är även till för att personen som ska utföra samhällstjänsten ska få mer information kring exempelvis sjukfrånvaro, försäkringsskydd etc. Preskription Fordringar pga skadestånd i anledning av brott och enskilda fordringar, dvs skulder till privatpersoner, preskriberas som huvudregel efter 10 år, se här. Preskriptionstiden på fordringar som uppkommit pga skadestånd i anledning av brott kan i vissa fall förlängas över tio år, se här. Detta verkar dock inte var aktuellt i ditt fall.Innebörden av preskription är att den som kräver betalning inte längre har rätt till att få skulden betald. En skuld kan preskriberas pga att du som krävd inte erkänner skulden eller om den som kräver betalning (borgenären) inte avbrutit preskriptionstiden. Detta kallas preskriptionsavbrott och kan ske på många olika sätt , se här. Följden av ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa vilket ger borgenären längre tid att begära betalning.Om en borgenär, hos Kronofogden, ansökt om verkställighet eller betalningsföreläggande och du anser att skulden redan är preskriberad, kommer Kronofogden att pröva invändningen och komma med ett beslut kring om betalning ska ske eller inte.Skadestånd & skuldsanering Som huvudregel omfattas alla penningskulder som den skuldsatte personen har. Vilka skulder som inte omfattas av en skuldsanering framgår uttryckligen i lagen, se här. Av de undantagna skulderna i bestämmelsen omnämns inte skadestånd. Alltså omfattas skadeståndet som utgångspunkt av skuldsaneringen. Dock krävs, för att beviljas skuldsanering, att man uppfyller ett allmänt skälighetsrekvisit. Dvs det ska anses skäligt och rätt att personen beviljas skuldsanering, se här. Någonting som då kan tala emot ett beviljande av skuldsanering kan vara att skulderna kommer från exempelvis skadestånd pga våldsbrott eller överdriven lyxkonsumtion. Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Möjlighet att få skuldsanering för att undslippa betalningsanspråk

2015-10-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Kan man slippa ifrån en dom att betala skadestånd genom att få skuldsanering
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Inledningsvis innebär en skuldsanering att du som gäldenär blir befriad från betalningsansvar avseende de skulder som omfattas av skuldsaneringen. För att en skuldsanering överhuvudtaget skall bli aktuell skall två krav vara uppfyllda enligt skuldsaneringslagen 4 §:1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne.Båda dessa krav skall alltså vara uppfyllda för att en skuldsanering skall beviljas. Du skall alltså vara oförmögen att betala dina skulder i takt med att de förfaller och du kommer inte kunna betala. Du måste alltså ha en svår ekonomisk situation för att en skuldsanering överhuvudtaget skall beviljas. En skuldsanering kräver en ingående prövning av din ekonomiska situation. Det går alltså inte att ansöka om, och få en skuldsanering på den grund att du inte vill betala ett skadestånd, utan du måste vara oförmögen att betala denna, och övriga eventuella skulder nu och under en överskådlig framtid. Det andra kravet förutsätter att det är skäligt att bevilja dig en skuldsanering. Bedömningen görs baserat på dina personliga och ekonomiska förhållanden och styrs inte av din betalningsvilja. Syftet med prövningen är att få en helhetsbild av din ekonomiska situation. Om du är svårt skuldsatt och det inte finns något som talar för att du kan ta dig ur detta på egen hand kan skuldsanering vara ett lämpligt alternativ, men vid enstaka skulder av lägre art kommer en ansökan troligen inte att beviljas. Om du beviljas skuldsanering, kommer saneringen att omfatta alla de skulder som uppkommit före den dag då beslutet om skuldsanering meddelades. En skuldsanering innebär även att du skall leva på existensminimum i 5 års tid. De pengar du tjänar som överskrider existensminimum har dina borgenärer rätt till. Följaktligen är det möjligt att den som är skadeståndsberättigad kommer få ut delar av sitt skadeståndsanspråk, även om du befinner dig i skuldsanering. Denna person får dock dela den summa av din inkomst som överskrider existensminimum med eventuella övriga borgenärer enligt en i skuldsaneringsbeslutet fastställd ordning. Detta framgår av 8 § och 9 § skuldsaneringslagen. Sammanfattningsvis är möjligheterna att få skuldsanering begränsade. Det görs en helhetsbedömning av din totala ekonomiska situation samt en skälighetsbedömning av om en skuldsanering bör beviljas. Vid beviljad skuldsanering omfattas samtliga skulder med de begränsningar som följer av 7 § skuldsaneringslagen. Detta innebär att skadeståndsanspråket omfattas. Trots detta kan dock delar av skadeståndet bli betalt genom borgenärernas rätt till det belopp av din inkomst som överskrider existensminimum och skadeståndet kommer här vara inkluderat. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!