Hur påverkas skuldsanering av arv?

2017-08-11 i Skuldsanering
FRÅGA
HejJag och min fru har skuldsanering.Efter min mors bortgån blev där ett arv på 50 000 kr.Nu undrar jag hur det påverkar min skuldsanering?Behöver jag kontakta kronofogden?
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Arvet utgör en förmögenhetstillgång - Men du behöver inte ta kontakt med kronofogden

När arvet tilldelas dig utgör arvet en förmögenhetstillgång. Det finns en risk att skuldsaneringen omprövas om arvet innebär att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras. Vid en omprövning kan beslut fattas om att du i och med arvet har en större betalningsförmåga än tidigare och att skuldsaneringen därmed upphävs så att du istället behöver betala tillbaka hela skulden. Detta sker på ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen.

Vad som avses med att ens ”ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras” framgår inte direkt av lagen. Enligt förarbetena till lagen talas det om en tipsvinst, men man pratar även om en inkomstökning som är av extraordinär karaktär. Här saknar jag omständigheter kring huruvida ditt arv skulle väsentligen påverka dina ekonomiska förhållanden eller inte. 50 000kr verkar dock inte vara en så pass stor summa som skulle utgöra en inkomstökning av extraordinär karaktär, (jfr RH 2003:59 där ett förordnande i testamente om 400 000 kronor ledde till en omprövning).

Hoppas du fick svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (200)
2021-11-20 Ofullständig fråga
2021-11-18 Kan man arbeta i ett annat land men ändå beviljas skuldsanering?
2021-11-01 Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?
2021-10-28 Skuldsanering och verksamhetsavveckling

Alla besvarade frågor (97361)