Kan sambons lägenhet räknas vid en skuldsanering?

Hej,

Jag har fått skuldsanering för 4 månader sedan. 2 månader innan flyttade jag ihop igen med min exfru och 9- årige son. Efter skuldsaneringens start för 2 månader sedan köpte min exfru en lägenhet i hennes namn där vi alla bor nu. Finns det risk för att borgenärer kan gå in och ompröva så hon riskerar sina pengar p.g.a. min skuldsanering? Går sambolagen in efter 2 år så att halva lägenheten är min? Kan man skriva samboavtal för att undvika detta? Om inte så skulle vi behöva flytta isär igen. Det vore hemskt med tanke på min son.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni hade flyttat ihop redan innan du fick skuldsanering och att detta var något som redan var inräknat i ditt beslut i form av boendekostnad och liknande men att ni flyttade till lägenheten efter att du hade fått ditt beslut. Borgenärerna har rätt att ompröva ett beslut om skuldsanering om det framkommer nya omständigheter som kan ändra ett beslut om skuldsanering. Tillexempel om boendekostnaderna ändras enormt mycket eller att gäldenären får en högre inkomst. Du som gäldenär kan också ompröva ditt beslut om något skulle ha ändrats. Det framgår dock inte av frågan om din boendekostnad har ändrats något och därför är det svårt för mig att avgöra om en omprövning kan ske enbart på grund av ändrad boendekostnad.

Omprövning av beslut på grund av gemensam bostad:
Att din sambo har en lägenhet ska normalt inte räknas in i en skuldsanering då det är hennes egendom med det som kan ändras är om man anser att det är din bostad. Generellt i ett samboförhållande är bostad inte något som blir samboegendom (egendom som ingår vid en eventuell bodelning), däremot blir det samboegendom i ett samboförhållande om man införskaffar bostaden för gemensamt bruk. Skaffade din sambo lägenheten med tanken att ni skulle ha det som en gemensam bostad kommer detta alltså räknas som samboegendom direkt när ni flyttade in i den och värdet kommer delas på vid en eventuell bodelning. Skulle ni då gå isär under tiden för din skuldsanering och du skulle få ut pengar från värdet av lägenheten kan din skuldsanering omprövas och i värsta fall upphävas.

Sammanfattningsvis, för att undvika problem hade jag rekommenderat att du uppger dessa nya uppgifter till Kronofogden så att det inte blir några problem i ditt skuldsaneringsbeslut gällande er boendesituation men det är också en bra ide att skriva ett samboavtal där det tydligt framgår att det är din sambos egendom för att undvika problem vid en eventuell bodelning.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo