Vad innebär skuldsanering för fordringsägaren?

2016-04-05 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har blivit tilldömd ett skadestånd på ca 160000 som ligger hos kronofogden på bevakning då den dömde saknar tillgångar att betala. Har nu fått reda på att personen ansökt om skuldsanering. Hur ska jag kunna få mitt skadestånd överhuvudtaget, när han saknar betalningsförmåga. Om 5 år är han skuldfri.. Medans jag står utan mitt skadestånd. Hur fungerar det här?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!Först och främst är det Kronofogdemyndigheten och gäldenären som tillsammans tar fram ett förslag till hur skuldsaneringen ska gå till. Förslaget kommer därefter skickas till dig som fordringsägare och då har du möjlighet att yttra dig över förslaget. Här kan du godkänna det eller säga nej. Efter att du har inkommit med ditt yttrande så kommer Kronofogdemyndigheten besluta om skuldsanering ska beviljas eller inte. Det bör understrykas att de kan bevilja skuldsanering även om du har sagt nej till förslaget men detta beslut kan du givetvis överklaga. En skuldsanering för dig som fordringsägare innebär att din fordran kommer att skrivas ner, vilket innebär att du inte kommer få fullt betalt, utan endast till den del som gäldenären klarar av att betala. Om gäldenären inte har någon betalningsförmåga kommer din fordran att skrivas ner helt och detta innebär att du inte kommer att få betalt alls.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Vid ytterligare frågor och funderingar är du välkommen tillbaka till oss på LawLine!

Flytta ihop under pågående skuldsanering

2016-01-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Min pojkvän har precis beviljats skuldsanering. Saken är den att vi gärna vill bli sambos, men är oroliga att skuldsaneringen rivs upp då jag tjänar mer än honom. Vad är ert råd? Behöver det gå om några år innan vi kan flytta ihop? Vi vill inte äventyra något, men tänker ändå att det inte är rimligt att vi ska "tvingas" vara särbos under kommande fem år.Ha en fin dag!
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen, som du hittar här. När skuldsanering beräknas räknar man ut ett förbehållsbelopp vilket omfattar så mycket som din pojkvän anses behöva ha kvar till sin försörjning, utsökningsbalken 7:5. Då ni flyttar ihop kan skuldsaneringen omprövas om din sambo anses få väsentligen bättre ekonomi, skuldsaneringslagen 24§. Skuldsanering påverkas av att ni blir sambo på det sätt att kostnader så som hyra, mat osv. delas på er båda. Era inkomster räknas då samman och genom proportionering räknar man ut hur mycket du och din sambo var och en ska bidra till hushållets gemensamma utgifter. Detta kan få följden att mer av din pojkväns inkomster kan tas i anspråk av skuldsaneringen när ni bor tillsammans jämfört när ni inte gör det eftersom du då betalar en del av de gemensamma kostnaderna. Dock är skulderna personliga vilket innebär att du inte kommer att få något ansvar över skulderna genom att ni flyttar ihop utan dessa är även fortsättningsvis din pojkväns. Sammanfattningsvis kan alltså din pojkväns skuldsanering påverkas om han anses få väsentligen bättre ekonomi. Påverkan sker i så fall genom att era inkomster räknas samman och gemensamma hushållsutgifter delas mellan er. Min vidare rekommendation till dig är att kontakta Kronofogdemyndigheten som är den myndighet som har hand om skuldsaneringsärenden. Myndigheter har serviceskyldighet och du kan därför ringa till dem på anomyn basis med eventuella vidare frågor. Hoppas detta var svar på din fråga! Mvh

Preskription och skuldsanering

2015-12-13 i Skuldsanering
FRÅGA |Är det verkligen vettigt att skulder får finnas kvar i princip livet ut? Jag menar skulder från inkassobolag. Om jag fattat saken rätt är det preskriptionstid på 10 år som kan startas om genom ett brev efter 9,9 år? Jag har skulder sedan 04 till trafikförsäkringsföreningen som nu en inkassofirma skickar krav på. Hur kan jag bli av med den då jag är sjukpensionär och lever på existensminimum.? Min situation kommer inte ändras någonsin.Sedan undrar jag om man får söka hos Kronofogden för samma skuld två gånger?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas fordringar tio år efter uppkomsten. Om däremot borgenären innan den här tiden har gått ut avbryter preskriptionen genom att exempelvis skicka ett kravbrev startar tioårsfristen på nytt. Detta kallas för preskriptionsavbrott (se 5 § preskriptionslagen). Alltså är det möjligt att efter 9,9 år skicka ett kravbrev och på så sätt starta om preskriptionen.Det är möjligt att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden om man är på obestånd och det kan antas att han eller hon inte kan betala sina skulder inom en överskådlig tid och det är skäligt att skuldsanering beviljas (4 skuldsaneringslagen). Det räcker alltså inte med att i allmänhet ”ha det knapert”. Kommunernas socialtjänster är enligt lagen skyldiga att erbjuda kostnadsfritt erbjuda hjälp och rådgivning när det gäller skuldsanering. Om du är intresserad bör du därför kontakta din kommuns socialtjänst. När det gäller din sista fråga kan jag endast konstatera att en borgenär får ansöka om betalningsförelägganden, utmätningar och liknande åtgärder ett obegränsat antal gånger till och med att skulden betalas eller betalning erhålls i utmätt egendom.Vänligen,

Omräkning av skuldsanering vid giftermål

2015-11-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Vad händer med min skuldsanering om jag gifter mig?? Räknas den om så dom slår ihop våra inkomster??
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det som kan hända med din skuldsanering om du gifter dig är att de månadskostnader som finns i hushållet så som hyra, mat och räkningar kan delas på två personer, vilket kan innebära att mer av din inkomst kan tas i anspråk i skuldsaneringen. Kostnaderna delas på detta sätt även om man skaffar en sambo, det är alltså vilka som ingår i hushållet som har betydelse och inte just giftemålet i sig. Om ni då bor tillsammans innan påverkar inte giftemålet skuldsaneringen alls. Skulderna är personliga och kommer fortfarande vara det i fall du gifter dig, varför inkomsterna inte kommer att slås ihop för att ni tillsammans skulle kunna betala en större del av dina skulder. Med vänliga hälsningar

Överlåtelse av skuld och skuldsanering

2016-02-25 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Jag har en skuld till ett inkassobolag som jag betalar på. Situationen är att min mamma fått två skulder som hon har svårt att betala. Hon är arbetslös och lever på a-kassa. Hyran tar 80% av a-kassan. Resterande 20 % hamnar hos läkarkostnader och mediciner. Hon har hamnat i en svår sits. Finns det möjlighet att överlåta skulderna till mig?Tacksam för respons.Tack på förhand
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! En skuld kan som huvudregel inte överlåtas till annan utan borgenärens (fordringsägarens) samtycke. Att sådant skulle ges får anses mindre sannolikt om även du har problem att betala dina skulder. Härmed dock inte sagt att din mor skulle vara hindrad att på annat vis ta sig ur sin prekära ekonomiska situation. En gäldenär (i detta sammanhang ung. en skuldsatt person) som är bestående oförmögen att betala sina skulder i den takt de förfaller och inte kan antas ha möjlighet att ändra detta förhållande inom överskådlig tid, får beviljas skuldsanering om sådan vore skälig (se 4 § skuldsaneringslagen (2006:548)). Genom ett sådant förfarande skulle din mors skulder antingen kunna efterges helt eller nedsättas efter en tids betalning enligt överenskommen betalningsplan (se 1 och 23 §§ ovannämnda lag). Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogdemyndigheten. Anses processen alltför komplicerad bör din mor emellertid först vända sig till socialtjänsten i den kommun där hon bor för att få vägledning i frågan (se 2 § ovannämnda lag). Vänligen,

Informera Kronofogden om arv vid skuldsanering

2016-01-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Min Mamma är 71 år och har fått skuldsanering beviljad. Nu gick hennes Mamma bort våren 2015 och dom kvarlevande barnen kommer att få ett arv på ca 40.000 vardera. Är Mamma enligt lag skyldig att tala om detta för kronofogden eller kan Mamma behålla dessa pengar utan ångest......Mvh Kenneth
Azra Huzejrovic |Hej Kenneth och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett av grundkraven för att beviljas skuldsanering är att personen i fråga inte kommer kunna betala sina skulder på många år, detta stadgas även i 4 § 1 p. skuldsaneringslagen (2006:548). Om det under skuldsaneringstiden sker en förändring av personens ekonomi ska Kronofogden informeras. Kronofogden bör informeras eftersom väsentliga och oförutsägbara förbättringar av personens ekonomi, som arv, kan medföra att skuldsaneringsbeslutet ändras genom omprövning. Omprövning kan ske då personen i och med arvet kan bedömas kunna betala en större del av skulderna. Detta stadgas i 24 § 1 st. 5 p. skuldsaneringslagen. I och med detta bör din mamma informera Kronofogden om arvet eftersom det under skuldsaneringsåren har skett en förändring/förbättring av hennes ekonomi.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skuldsanering och spelmissbruk

2015-11-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag är spelmissbrukare och har spelat bort 700000kr. Kan jag få skuldsanering?
T E |Hej och tack för din fråga!Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (här). Rent allmänt innebär skuldsanering att du blir befriad från att betala de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Två krav måste vara uppfyllda för att du ska bli beviljad skuldsanering, 4 § SSL. Det första är att du ska vara på obestånd och så pass skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder under överskådlig tid. Det andra är en skälighetsbedömning med beaktande av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Du måste således befinna dig i en svår ekonomisk situation som du inte kan ta dig ur på egen hand.Om du uppfyller båda de krav som ställs och beviljas skuldsanering kommer saneringen omfatta alla dina skulder som uppkommit före den dag då beslutet om skuldsanering meddelades, 7-9 §§ SSL. Du måste dock vara beredd att leva på existensminimum i 5 år. I lagens proposition uttalas att skuldsanering ej ska användas som ett medel mot sociala problem såsom till exempel spelmissbruk. Att du visar att du är villig att aktivt medverka till att lösa dessa problem torde öka dina chanser till skuldsanering. Det ser även bättre ut om du kan visa på en längre tid då du ej skuldsatt dig. Du hittar ansökningsblankett om skuldsanering på kronofogdens hemsida.Hör gärna av dig om det uppkommer fler funderingar och lycka till!Mvh

Skuldsanering, preskription & samhällstjänst

2015-11-13 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor. Jag blev efter flertal bedrägerier dömd till skyddstillsyn och 120 timmar samhällstjänst. Min första fråga är:Hur lång tid har jag på mig att göra samhällstjänsten? Jag har skulder hos Kronofogden på grund utav skadestånd som jag ej har kunnat betala pga. dålig ekonomi. Preskriberas dessa skulder någonsin eller kommer jag vara skyldig privatpersonerna pengar tills jag dör? Kan man bli beviljas skuldsanering hos kronofogden på skulder som man har gällande skadestånd till personer som man blivit dömd att betala ?Med vänlig hälsning,/ Sofie
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! Allmän information om samhällstjänst hittar du på Kriminalvådens hemsida, här. Vad gäller skuldsanering finns bestämmelserna kring detta i Skuldsaneringslagen, se här. För vidare information om preskription av skulder finns det information på Kronofogdemyndighetens hemsida, se här samt Preskriptionslagen, se här. Samhällstjänst Efter att en dom givits kontaktas den berörda vanligtvis av sitt frivårdskontor inom 4-8 veckor och kallas dit. Detta görs för att fastställa en plan om hur samhällstjänsten ska byggas upp. Mötet är även till för att personen som ska utföra samhällstjänsten ska få mer information kring exempelvis sjukfrånvaro, försäkringsskydd etc. Preskription Fordringar pga skadestånd i anledning av brott och enskilda fordringar, dvs skulder till privatpersoner, preskriberas som huvudregel efter 10 år, se här. Preskriptionstiden på fordringar som uppkommit pga skadestånd i anledning av brott kan i vissa fall förlängas över tio år, se här. Detta verkar dock inte var aktuellt i ditt fall.Innebörden av preskription är att den som kräver betalning inte längre har rätt till att få skulden betald. En skuld kan preskriberas pga att du som krävd inte erkänner skulden eller om den som kräver betalning (borgenären) inte avbrutit preskriptionstiden. Detta kallas preskriptionsavbrott och kan ske på många olika sätt , se här. Följden av ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa vilket ger borgenären längre tid att begära betalning.Om en borgenär, hos Kronofogden, ansökt om verkställighet eller betalningsföreläggande och du anser att skulden redan är preskriberad, kommer Kronofogden att pröva invändningen och komma med ett beslut kring om betalning ska ske eller inte.Skadestånd & skuldsanering Som huvudregel omfattas alla penningskulder som den skuldsatte personen har. Vilka skulder som inte omfattas av en skuldsanering framgår uttryckligen i lagen, se här. Av de undantagna skulderna i bestämmelsen omnämns inte skadestånd. Alltså omfattas skadeståndet som utgångspunkt av skuldsaneringen. Dock krävs, för att beviljas skuldsanering, att man uppfyller ett allmänt skälighetsrekvisit. Dvs det ska anses skäligt och rätt att personen beviljas skuldsanering, se här. Någonting som då kan tala emot ett beviljande av skuldsanering kan vara att skulderna kommer från exempelvis skadestånd pga våldsbrott eller överdriven lyxkonsumtion. Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,