Kan mitt beslut om skuldsanering ändras om jag flyttar tillbaka in med min fru?

2017-11-24 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej jag är gift och jag har en skuldsanering. Jag flyttade ut och ansökte om skilsmässa. Men ifall vi flyttar ihop igen efter betänketiden och vill förbli gifta? Hur påverkar det min skuldsanering ekonomiskt? Och beslutet ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Ett beslut om skuldsanering kan i efterhand ändras eller upphävas av kronofogdemyndigheten. Detta görs vanligtvis på ansökan av en borgenär. Det som kan ändras i ett skuldsaneringsbeslut är det totala belopp som gäldenären ska betala ut, hur länge skuldsaneringen ska vara i tiden, när och hur betalningarna ska ske, vilken avgift kronofogdemyndigheten kan ta ut, hur stora andelar borgenärerna ska få av det totala utbetalade beloppet samt när och hur betalningarna ska ske. Detta framgår av skuldsaneringslagen 48 §. Det krävs dock att någon ytterligare omständighet föreligger för att ett beslut ska kunna ändras eller upphävas, och dessa omständigheter framgår av en punktlista i den nyss nämnda lagbestämmelsen. Jag har valt att inte redogöra för alla dessa omständigheter här i texten eftersom de flesta är onödiga att ta upp i ditt fall och att det därmed troligtvis skulle skapa mer förvirring än klarhet. Det kan dock sägas att punkt 1-6 i listan handlar om att gäldenären ska ha begått ekonomisk brottslighet eller på annat sätt handlat otillbörligt eller svikligt mot sina borgenärer eller i ansökningen till skuldsaneringen för att beslutet ska kunna upphävas eller ändras. Punkt 7 kommer jag att behandla nedan.


Du antyder i din fråga att du är osäker på om ditt beslut kan ändras av den anledningen att du eventuellt kommer att flytta ihop med din fru igen och få en ekonomiskt stabilare tillvaro.
Om en gäldenärs egendom oförutsett har väsentligen ökat efter det att beslutet om skuldsanering meddelats finns det en möjlighet för kronofogden att ändra eller upphäva beslutet om skuldsanering, exempelvis genom att höja det belopp som totalt under skuldsaneringen ska betalas ut, genom att förlänga skuldsaneringsprocessen från den ursprungliga tiden, eller helt enkelt upphäva beslutet från att gälla. Detta framgår av skuldsaneringslagen 48 § 1 st 7 p.


I lagtexten står det att din egendom ska ha väsentligt ökat. Detta betyder att du i princip ska ha fått det väldigt mycket bättre ställt ekonomiskt för att ditt beslut ska kunna ändras eller upphävas på denna grund. Tanken bakom detta är att skuldsaneringsbeslut är tänkta att bestå. I tidigare rättsfall har en anledning till att skuldsaneringsbeslut upphävts eller ändrats varit att gäldenären ärvt en större summa pengar som ansetts kunna utgöra betalning till gäldenärerna.

Här ska dock också klargöras en viktig aspekt, nämligen att makar råder över sin egen egendom och svarar för egna skulder, vilket framgår av äktenskapsbalken 1 kap. 3 §. Detta innebär att din fru inte på något sätt får ett betalningsansvar för dina skulder och det innebär heller inte att din förmögenhet plötsligt ökar om ni två skulle flytta ihop igen.


När kronofogden ska ta ett beslut om skuldsanering så brukar de vanligtvis ta i beaktande ifall den ansökande har en make som de delar hushållsekonomin med. Detta gör man dock enbart för att kunna fastställa ett skäligt belopp för levnadskostnader och hushållning, dvs man försöker fastställa hur mycket av den ansökandes inkomster som ska dras av för betalning till borgenärerna och hur mycket som ska utgöra den ansökandes s.k existensminimum.Sammanfattning


Ditt beslut om skuldsanering kan troligtvis inte ändras av enbart den anledningen att du och din fru flyttar ihop igen, eftersom detta inte innebär att din förmögenhet ökar.


Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (200)
2021-11-20 Ofullständig fråga
2021-11-18 Kan man arbeta i ett annat land men ändå beviljas skuldsanering?
2021-11-01 Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?
2021-10-28 Skuldsanering och verksamhetsavveckling

Alla besvarade frågor (97608)