Villkoren för skuldsanering

Jag har sökt skuldsanering. Min man har efter en olycka bluvit rullstolsburen (permanent skada). Vi måste därför flytta från vår icke handiksppanpassade lgh på sjätte våningen, till en handikappanpassad lgh i markplan. Läkarintyg finns.

Kan jag nekas skuldsanering pga. detta? Jag menar: hyran på nya lgh kan ju bli högre än den vi har idag, men vi har ju inget val!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns regler i Skuldsaneringslagen (2016:675) som sätter upp villkoren för att en person ska kunna beviljas skuldsanering. Att beviljas skuldsanering innebär att gäldenären (den som ska betala) helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringslagen (1 §). Det finns vissa begränsningar om vilka skulder som kan omfattas av skuldsanering, det går t.e.x inte att få skuldsanering för en fordran på underhåll eller som är tvistig (31 §).

Allmänna villkor för att beviljas skuldsanering
Det är Kronofogdemyndigheten (KFM) som prövar ärenden om skuldsanering (§ 4) och när de får in en ansökan om skuldsanering kommer de att gå igenom följande villkor för att en person ska kunna beviljas skuldsanering.

1. Gäldenären ska vara en fysisk person (5 §).
2. Gäldenären ska ha sina huvudsakliga intressen i Sverige (6 §). Alltså vanligtvis "förvalta sina intressen" i Sverige och det ska kunna styrkas av en tredje part (art. 3.1 i EU:s insolvensförordning).
3. Gäldenären ska vara kvalificerad insolvent (7 §). Hen ska alltså vara allvarligt och varaktigt skuldsatt.
4. Om gäldenären är näringsidkare får hen inte ha ett näringsförbud samt måste de ekonomiska förhållandena vara enkla att utreda (8 §).
5. Det ska vara skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden (9 §). KFM tittar särskilt på hur och varför skulderna kom till, vilka ansträngningar gäldenären har gjort för att betala dem och hur gäldenären medverkar under handläggningen av ärendet.
6. Om gäldenären tidigare har beviljats skuldsanering, får det beviljas igen bara om det finns särskilda skäl (§ 10). Dvs. det är alltså svårare att få skuldsanering andra gången.

Kan du beviljas skuldsanering även fast ni flyttar till den dyrare lägenheten?
Om du överhuvudtaget ska beviljas skuldsanering så är det en förutsättning att du har minimerat dina bostadskostnader till vad som är absolut nödvändigt. Att ni flyttar till den dyrare lägenheten skulle kunna innebära ett hinder för dig att beviljas skuldsanering. Eftersom det har i förarbetena till Skuldsaneringslagen sagts att en alltför dyr bostad kan utgöra hinder för skuldsanering (Prop. 1993/94:123 s. 135 Skuldsaneringslag). Jag anser dock att ni har goda skäl för att flytta till en dyrare lägenhet i markplan. Syftet är ju trots allt för att underlätta boendet för din man. Frågan är hur mycket dyrare lägenheten får vara för att berättiga det syftet. Det kan jag tyvärr inte svara på med exakthet, det kommer bli upp till KFM att avgöra.

Vad tycker jag att du borde göra?
Utifrån rättsreglerna ovan tycker jag att du ska medverka i handläggningen av ärendet så mycket du bara kan, dvs underlätta för KFM. Berätta hur skulderna kom till, hur du har försökt betala dem, varför ni flyttade till den dyrare lägenheten, visa upp läkarintyget osv.


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”