Vilka möjligheter finns att beviljas skuldsanering?

2017-12-07 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej, Jag har en skuld till Intrum på 200 000 kr som växt till 400 000 Kr på 6-7 år. Jag har inte haft möjlighet och betala den och kommer inte kunna. Jag undrar nu ifall jag ska göra en skuldsanering på denna summa eller försöka komma fram till en deal ? Skulden är till banken från början. Jag skulle ev. kunna få fram 100 000 kr av vänner och familj. Finns det någon möjlighet till att pruta en skuld?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skuldsanering

För att få en skuldsanering beviljad måste en del villkor vara uppfyllda. Till att börja med måste den som söker vara en fysisk person och ha sina huvudsakliga intressen i Sverige. Vidare måste det vara fastställt att den som ansöker om skuldsanering inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under en längre tid (5-7 § skuldsaneringslagen). Vid en ansökan tas det i beaktning om det är skäligt med en skuldsanering med hänsyn till den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar den sökande har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket den sökande har medverkat under handläggningen av ärenden om skuldsanering (9 § skuldsaneringslagen). Om du inte gjort ansträngningar för att betala av din skuld finns det en risk att din ansökan avslås. Det är Kronofogdemyndigheten som hanterar ansökningar om skuldsanering och de gör en helhetsbedömning i ditt enskilda fall.

Frivilligt ackord

Du kan kontakta banken för att se över om de har möjlighet att gå med på att sätta ner din skuld till dem; överenskommelsen kallas i så fall för frivilligt ackord. Det finns inget formellt hinder för att banken att träffar en ackordsuppgörelse, men det är dem som gör en bedömning i ditt enskilda fall.

Avbetalningsplan

Det framgår av Intrums hemsida att det i många fall finns möjlighet att göra upp en avbetalningsplan om man inte har möjlighet att betala hela skulden på en gång. Det går att ansöka direkt via hemsidan genom att logga in på "Mina sidor" och därefter fylla i hur mycket du kan betala per månad. Efter att Intrum har kontrollerat med företaget, i det här fallet banken, som du har en skuld till och de har godkänner eller avslår avbetalningen återkommer de med ett besked.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (200)
2021-11-20 Ofullständig fråga
2021-11-18 Kan man arbeta i ett annat land men ändå beviljas skuldsanering?
2021-11-01 Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?
2021-10-28 Skuldsanering och verksamhetsavveckling

Alla besvarade frågor (97551)