Kan en person bli av med alla sina skulder genom en skuldsanering eller kvarstår vissa skulder även efter?

2017-11-03 i Skuldsanering
FRÅGA
Jag har en fråga angående att bli av med skulder. Jag stämde en person för att ha brutit ett avtal angående en avbetalningsplan. Det blev en tredskodom. Jag vände mig sedan till KFM och där ligger skulden nu. Nu till min fråga. En del säger att personen kan bli kvitt skulden via en vanlig skuldsanering. Medans andra säger att han kommer att få leva med dessa skulder resten av sitt liv. Detta eftersom han har fått skulden via en dom. Vilket av detta stämmer?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Skuldsanering
Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person (gäldenär) som har en överväldigande skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där denne lever på existensminimum under fem år för att sedan kunna "börja om på ny kula". Denna process regleras i skuldsaneringslagen. Personen avbetalar under denna tid visst belopp enligt den avbetalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet. Det rör sig allt som oftast om det överskott som varje månad finns kvar av personens lön efter att existensminimum dragits av.


När skuldsaneringen är avklarad är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då alltså inte att kräva personen på pengarna, trots att man har en fordran som är fastställd genom en dom, se 47 § skuldsaneringslagen.


Vilka skulder ingår i skuldsaneringen?
I 30 § skuldsaneringslagen kan utläsas att alla fordringar mot personen i pengar skall ingå i skuldsaneringen, om inte annat framgår av undantagsreglerna i 31 eller 32 §§. Dessa undantagna fordringar kommer alltså att kvarstå även efter skuldsaneringen.


Undantagen i 31 § (som alltså inte ska ingå i skuldsaneringen) är:

fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav).


I 32 § finns en bestämmelse om att fordringar som är beroende av villkor, inte är beloppsmässigt fastställda eller inte är förfallna också kan lämnas utanför skuldsaneringen, men detta ska föregås av ett beslut från kronofogdemyndigheten. Bestämmelsen tar framför allt sikte på studielån.


Hur går det för din fordran?
Av vad jag kan utläsa ur din fråga verkar det som att din fordran inte omfattas av 32 §, eftersom den verkar vara förfallen och beloppsmässigt bestämd.
Eftersom du fått en dom på betalningsskyldigheten är fordran heller inte tvistig. Det verkar heller inte som att gäldenären har ställt någon säkerhet för din fordran.


Det verkar således som att din fordran skulle ingå i en eventuell framtida skuldsanering och du riskerar i det fallet att det skulle hända att inte få fullt betalt för den. Någonting du skulle kunna göra för att undvika detta är att du ansöker hos kronofogdemyndigheten om utmätning i gäldenärens egendom. Utmätning kan du söka om du har en exekutionstitel, vilket en dom på betalningsskyldighet är. Om du får ett beslut om detta innan gäldenären får ett eventuellt beslut om skuldsanering så undantas din fordran från skuldsaneringen. Om gäldenären då har egendom till värdet av din fordran så kommer denna att kunna utmätas och du kommer att få fullt betalt för din fordran.


För att kort sammanfatta ett svar på din fråga: Om din fordran omfattas av gäldenärens skuldsanering så kommer den helt att försvinna efter skuldsaneringens utgång, oavsett om du fått fullt betalt eller ej. Att du har en dom på att gäldenären är skyldig dig pengarna spelar ingen roll för denna utgång.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Om någonting fortfarande är oklart kan du lägga fram detta i kommentarsfältet nedan så ska jag efter bästa förmåga försöka svara på detta.

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (194)
2021-09-14 Skuldsanering - när försvinner anmärkning?
2021-08-24 Hur länge finns uppgifter om skuldsanering kvar?
2021-08-23 Vad händer med borgenärens fordran om gäldenären saknar betalningsförmåga vid skuldsanering?
2021-08-23 Påverkas min skuldsanering av att jag väljer att ha en inneboende?

Alla besvarade frågor (95724)