Skuldsanering

Jag är skuldsatt över öronen, min rådgivare vill att jag ska ansöka om skuldsanering, helst igår. Jag gör det gärna men vill veta hur det verkligen fungerar.

Är gift och småbarnsförälder.

Min fru äger bostadsrätten vi bor i.

Hon äger även sin bil uttal(ca 2 år gammal betald och klar)

Jag äger min bil utan skulder på den. (Från 2009)

Min fru har ca 200k i fonder, aktier och rörligt kapital.

Kommer dom ta något av detta? Eller bryr dom bara sig om vad jag äger och kommer dom ta min bil?

Jag har ca 26000 kr efter skatt varje månad och hon lika mycket.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från skuldsanering enligt skuldsaneringslagen och inte skuldsaneringslagen för företagare. Den senare går att tillämpa om skulderna i huvudsak går att härleda till företagande.

En grundförutsättning är att du är så kallat kvalificerat insolvent. Det innebär att du inte kan betala dina skulder under en överskådlig framtid (7 § skuldsaneringslagen). Villkoren för att beviljas skuldsanering hittar du i 6-10 §§ skuldsaneringslagen (5 § skuldsaneringslagen). I 9 § står det att skuldsanering bara kommer på tal om det är skäligt med tanke på den skuldsattes ekonomiska och personliga förhållanden. I rättsfallet NJA 2014 s. 621 uttalade HD i ljuset av den skälighetsbedömningen att det bara kan vara ett hinder om den skuldsattes levnadsstandard är så hög att skuldsanering vore stötande. Ett hinder kan då vara om du genom din fru lever ett gott liv.

Skuldsaneringen gäller bara dig då skulderna är personliga. Om din bil är skriven på dig kommer Kronofogdemyndigheten sannolikt utmäta den. Om din frus bil är skriven på henne kan den inte utmätas. Vid skuldsanering får den skuldsatte bara ett visst belopp varje månad, resten går till saneringen. Om din fru har god ekonomi kommer din summa vara mindre än om du levde ensam. På så sätt kan hon också påverkas indirekt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh,

Oskar JanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo