Vad gäller om man blir sambos under en pågående skuldsanering?

2017-08-16 i Skuldsanering
FRÅGA
HejOm har skuldsanering och blir sambo med någon utan inkomst hur blir det då? Och om man blir sambo med någon med mycket hög inkomst kan man få betala hela sin inkomst till borgenärerna och då sambon betala hyra och all levnadskostnad?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om skuldsanering hittar du i Skuldsaneringslagen

När en person beviljas skuldsanering så räknas ett så kallat förbehållsbelopp ut vilket motsvarar den summa pengar som personen enligt betalningsplanen får behålla själv för sin egen och sin familjs försörjning medans resten av pengarna tas i anspråk för betalning av personens skulder.

Om personen efter beslutet om skuldsanering blir sambo med någon som har en hög inkomst så kan det ses som att dennes ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats. Detta eftersom det då är två personer som proportionerligt delar på hyra och övriga utgifter.

Om Kronofogdemyndigheten anser att en sådan förbättring har skett så kan beslutet om skuldsanering omprövas, detta kräver dock att någon av borgenärerna vars fordran omfattas av beslutet om skuldsanering ansöker om detta. SkusanL 48 §

En sådan omprövning skulle exempelvis kunna få följden att betalningsplanen och förbehållsbeloppet ändras och personen får betala in ett högre belopp per månad. Det är större chans att kronofogdemyndigheten anser att en sådan förbättring av ekonomin har skett när sambon en person med hög inkomst och betalningsförmåga än när detta inte är fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80650)