Skuldsanering

2017-12-04 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Min man, som jag gifte mig med i juni, har skuld hos Kf i 2-miljonersklassen. Det har han haft sedan innan vi träffades för 15 år sedan. Genom åren har vi kämpat med dålig ekonomi, men nu bestämt att söka skuldsanering. Varje månad dras enorma summor i utmätning från hans lön, och han påstår att inget kommer att förändras i en skuldsanering. Jag har fått en mindre löneökning. Min make påstår att vi lever på existens minumum. Jag tror vi kommer att få det svårare, men är absout villig att gå igenom saneringen eftersom vi har en son på 12 år som levt med det här hela sitt liv. Jag vill helt enkelt bli fri. Jag har själv egna skulder som jag sköter och betalar av och som ej är hos Kf. Hur blir det med dom?Jag är så orolig, sover dåligt och vår relation är ansträngd.
Binh Tran |Hej där! Jag ska försöka hjälpa dig så gott jag kan.Det första ni bör tänka på är att skuldsanering görs individuellt, inte gemensamt. Detta kan vara lite förvirrande eftersom ni är gifta och har gemensam ekonomi, men enligt äktenskapsbalk (äktb) så står ni för era egna skulder, äktb 1:3§. För att svara på din fråga angående dina egna skulder, så kommer det inte hända något med dessa eftersom det är inte du som kommer skuldsaneras, utan du betalar dina skulder som vanligt! Beviljning av skuldsanering.Om ni beslutar er för att din make ska begära skuldsanering så görs detta hos kronofogdemyndigheten (KFM). För att din man ska beviljas skuldsanering så finns det olika saker han kommer behöva uppfylla. 1. De kommer göra en prognos på om han kan betala av sina skulder under en längre tid eller inte. I denna bedömningen kommer de ta hänsyn till arbetsförmåga, ålder, och andra omständigheter som kan vara till betydelse för betalningsförmågan, summan av skulden tas inte under hänsyn utan det är betalningsförmågan som är i fokus (skuldsaneringslag 7§). Din ekonomi kommer inte räknas in i denna bedömning men kan räknas in i en annan bedömning, mer om detta längre ner.2. De kommer även göra en bedömning angående ekonomiska och personliga förhållande där de tar hänsyn till hur skulderna uppstod, hur mycket din man har gjort för att betala tillbaka dessa, hur gamla skulderna är, m.m. (skuldsaneringslag 9§). Ekonomi efter och under skuldsanering.Det som är så bra med skuldsanering är efter det är gjort (avbetalningsplaner brukar vara runt 5 år långa) så är han skuldfri och ni blir fria från hans nuvarande skulder. Jag kan tyvärr inte ge all information om hur skuldsaneringen går till eftersom det avbetalningsplanen görs av KFM, men jag kan säga att under skuldsaneringen så kommer hans lön utmätas så mycket som möjligt. Här kan din ekonomi spela en roll. Din ekonomiska situation kan indirekt påverka er eftersom din inkomst beaktas när KFM beräknar det förbehållsbelopp som din man kan behålla om han blir beviljad skuldsanering. Har du en god ekonomisk förmåga kan din man få behålla mindre av sina inkomster och ni får då sammanlagt mindre pengar att röra er med. Mer information.För mer information kan ni vända er till kronofogden.se eller ringa dem och fråga hur allt går till. Länkar finns nedan. Jag skickar även en länk till en blankett om skuldsanering som ni kan titta igenom! Jag hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till! Jag hoppas allting går bra. Med vänliga hälsningar! Skuldsaneringsblankett www.Kronofogden.se Kontakta Kronofogden

Hur gör man för att inte riskera att hamla i personlig konkurs?

2017-11-04 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag vill inte hamna i personlig konkurs då jag idag har ett privat pensionsspar värt cirka 130 000 kr. Har låg inkomst pga sjuk i ung ålder och många års studier(1998). Född 1964. Fick sjukersättning tillsvidare 100 % år 2006. Hamnade i en nedåtgående ekonomisk spiral när jag förlorade mitt hem vid skilsmässa 2009. Har hyrt sedan dess av privata hyresvärdar med väldigt ofördelaktiga avtal så jag har flyttat många gånger. Stor flytt från Gotland där jag levt i 30 år till Edsbyn december 2015. Har tvingats ta dyra lån för att överleva månad för månad. Alla mina rättigheter har jag svårt att kräva för att min uppväxt handlade om att jag fick inte mina rättigheter. Jag vet inte vart jag ska vända mig i kris och om det finns bidrag. Nu önskar jag hjälp med en långsiktig lösning för jag är så deprimerad att jag knappt kan fungera. Har redan mist så mycket och nu står jag snart inför kronofogden. Denna sits förvärrar ytterligare mina rättigheter. Hade hoppats på att få lyfta mitt privata pensionsspar o kunnat köpt något billigt här i kommunen. Vilka är mina valmöjligheter rent juridiskt? Måste drastiskt dra ner på dyra utgifter såsom hyra men också få ner räntan på två dyra lån, ett på 7,7 % och det andra lånet på cirka 12 % ränta. När jag går i pension om cirka 12 år ser min situation ännu mera kärv ut då jag mister AFA- försäkring på 2300 kr/mån. Jag behöver någon jurist som kan se konstruktivt på min allvarliga situation.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja med att förklara några begrepp och avslutar med en rekommendation. Vad är en personlig konkurs? Personlig konkurs innebär att en person inte fritt får förfoga över sin egendom under konkursen. När tingsrätten har beslutat om personlig konkurs utses en förvaltare som gör en genomgång av privatpersonens tillgångar och skulder. Alla tillgångar som kan omsättas i kontanter säljs för att frigöra medel att betala skulderna. Typiska tillgångar är bilar, hemelektronik, kontanter på sparkonton, med mera. Det finns dock några undantag. Sådana tillgångar som en privatperson behöver för att kunna leva ett drägligt liv får inte säljas. Det gäller till exempel vissa möbler och andra nödvändiga saker i hushållet. Man blir inte skuldfri om man försätts i personlig konkurs utan de skulder som finns kvar efter konkursen kan man krävas på senare. Dvs om det återstår skulder efter det att alla tillgångar har skiftats ut, bär man i fortsättningen med sig dessa skulder. En personlig konkurs är alltså inget sätt att bli skuldfri på. Hur försätts man i personlig konkurs? En person som är på obestånd, vilket innebär en inte tillfällig oförmåga att betala sina skulder, kan själv ansöka om att bli försatt i konkurs. En ansökan kan även göras av en fordringsägare, vilken är någon som har en skuld att driva in. Beslutet tas av tingsrätten. Dock krävs det rätt mycket för att man ska försättas i personlig konkurs och du är inte där än.SkuldsaneringSkuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt slipper betala hela eller delar av dina skulder. I normala fall får du en avbetalningsplan på fem år. Om du sköter dina betalningar så kommer du att vara skuldfri när de fem åren gått. Tanken med skuldsanering är att en skuldsatt får en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och kan komma tillbaka till ett liv med delaktighet. Dessutom kommer borgenärerna i normalfallet få åtminstone en del av sina fordringar betalda.Om du redan har låg inkomst och inte kan betala någonting kan du få skuldsanering ändå, men utan någon betalningsplan. Det finns ingen regel för hur stora skulderna måste vara. Kronofogden kommer att göra en bedömning i varje enskilt fall eftersom det är din totala skuld, i relation till vad du kan betala, som är avgörande för om du kan få skuldsanering eller inte. Vill du veta mer om skuldsanering rekommenderar jag att läsa här där kronofogden besvarar de vanligaste frågorna om skuldsanering. Önskar du en skuldsaneringsplan så hör du av dig till kronofogden. God man eller förvaltare God man eller förvaltare är en person som hjälper till med förvaltningen av bl.a ekonomin. Oftast är det för att personen på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. En av de vanligaste anledningar till att man får en god man tilldelad sig är för att just hjälpa till med ekonomin. Personen kan då få hjälp att hantera räkningar och ta kontakt med sociala myndigheter eller andra kontakter som behövs i vardagen.Ansökan om en god man kan även göras av dig själv eller en nära anhörig. Tingsrätten fattar sedan beslut om du kan bli tilldelad en god man eller inte. Det du i så fall behöver göra är att vända dig till överförmyndaren i din kommun. Här har jag lagt upp en länk till din kommun, tryck här för ansökan. Rekommendation Det är tyvärr jättesvårt för mig att avgöra vad du ska göra just nu. Detta är inte direkt en juridisk fråga utan du hade behövt hjälp av någon som kan ordna upp din ekonomi. Det bästa är om du kan lösa alla dina lån så att de går under ett och samma lån och förhoppningsvis kunna få ner räntan. Det bästa hade varit att du fick hjälp av någon privat. Om inte den möjligheten finns skulle du kunna börja med att försöka ansöka om en god man som kan hjälpa dig med din ekonomi. Skulle du inte bli beviljad en god man så är sista alternativet att du ansöker om skuldsanering hos kronofogden. Om detta inte heller beviljas kan du kontanta mig på min mail så får vi se om några av våra jurister skulle kunna hjälpa dig med en rekommendation alternativt att de kan hänvisa dig vidare. Tyvärr kan jag inte ge dig fler rekommendationer än såhär. Utan när det kommer till problem med ekonomin så finns det inte så mycket juridiska möjligheter för den som inte kan betala för sig. Skyddet i svensk rätt är riktat till dem som vill få betalt, dvs borgenärerna. Men med rätt hjälp kan man försöka lösa lån och andra skulder man har. Med vänliga hälsningar

Vad händer med skuldsanering då särbos gifter sig?

2017-10-31 i Skuldsanering
FRÅGA |HejsanHar en fråga angående skuldsanering och giftemål. Om man är särbo då den ena har skuldsanering och den andra har egna skulder. Om man gifter sig men fortsätter vara särbo. Hur blir de med sanering och allt annat då? Får man högre avbetalningsplan då? Är allt lika som de va innan giftemål??Vad händer vid ett ev. Giftemål???
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Makar äger sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder (1 kap 3 § ÄktB). Detta innebär att vid en pågående skuldsanering ska den maken som inte har skuldsanering inte beröras. Indirekt kan det dock ske om makarna lever tillsammans i ett hushåll då det belopp som ska förbehållas för den som utmäts och dennes familj kan påverkas (33 § Skuldsaneringslagen). I den situation där makarna är och ska fortsätta vara särbos ska inte skuldsaneringen räknas om på grund av giftermålet. Alltså är allt kring skuldsaneringen likadant efter som innan giftermålet. Hoppas att detta gav svar på din fråga! MVH

Vad händer om man får en bil i gåva under pågående skuldsanering?

2017-10-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har pågående skuldsanering men fick en bil av min familj i present värde 80 000 måste jag sälja den? Jag står som ägare på bilen och hur ofta gör fodringsägarna en kontroll. Har hört att det bara kollar om årsinkomsten för höjs eller tittar dom på om man äger fordon osv?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skuldsanering finns reglerat i skuldsaneringslagen (2016:675) (SkuldsL).Risken när du får en gåva under pågående skuldsanering är att någon av borgenärerna (fordringsägarna) kan ansöka hos Kronofogdemyndigheten om att skuldsaneringen ska upphävas eller ändras (se 48 § SkuldsL). Bilen betraktas nämligen som en förmögenhetstillgång och eftersom den har ett värde om 80 000 kr kan möjligen dina borgenärer hävda att dina ekonomiska förhållanden har väsentligen förbättras efter skuldsaneringsbeslutet och kan ansöka om ändring för att din betalningsplan ska förlängas (se 48 § första stycket sjunde punkten SkuldsL). Även om du skulle sälja bilen kommer vederlaget du får för den betraktas som en tillgång som ändrar dina ekonomiska förhållanden. För att undvika risken att betalningstiden förlängs på grund av att en borgenär i ett senare skede får vetskap om förbättringen, har du såsom gäldenär möjlighet att själv ansöka om att skuldsaneringsbeslutet ska ändras på grund av förbättrade ekonomiska förhållanden (se 49 § SkuldsL).Om varken borgenärerna eller du ansöker om att skuldsaneringen ska omprövas så kommer du dock att kunna behålla bilen. Hur och hur ofta borgenärer generellt sett kontrollerar gäldenärers tillgångar är svårt för mig att besvara, men nya tillgångar kan upptäckas genom att exempelvis se över inkomster och kreditkontroller.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan mitt beslut om skuldsanering ändras om jag flyttar tillbaka in med min fru?

2017-11-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag är gift och jag har en skuldsanering. Jag flyttade ut och ansökte om skilsmässa. Men ifall vi flyttar ihop igen efter betänketiden och vill förbli gifta? Hur påverkar det min skuldsanering ekonomiskt? Och beslutet ?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett beslut om skuldsanering kan i efterhand ändras eller upphävas av kronofogdemyndigheten. Detta görs vanligtvis på ansökan av en borgenär. Det som kan ändras i ett skuldsaneringsbeslut är det totala belopp som gäldenären ska betala ut, hur länge skuldsaneringen ska vara i tiden, när och hur betalningarna ska ske, vilken avgift kronofogdemyndigheten kan ta ut, hur stora andelar borgenärerna ska få av det totala utbetalade beloppet samt när och hur betalningarna ska ske. Detta framgår av skuldsaneringslagen 48 §. Det krävs dock att någon ytterligare omständighet föreligger för att ett beslut ska kunna ändras eller upphävas, och dessa omständigheter framgår av en punktlista i den nyss nämnda lagbestämmelsen. Jag har valt att inte redogöra för alla dessa omständigheter här i texten eftersom de flesta är onödiga att ta upp i ditt fall och att det därmed troligtvis skulle skapa mer förvirring än klarhet. Det kan dock sägas att punkt 1-6 i listan handlar om att gäldenären ska ha begått ekonomisk brottslighet eller på annat sätt handlat otillbörligt eller svikligt mot sina borgenärer eller i ansökningen till skuldsaneringen för att beslutet ska kunna upphävas eller ändras. Punkt 7 kommer jag att behandla nedan.Du antyder i din fråga att du är osäker på om ditt beslut kan ändras av den anledningen att du eventuellt kommer att flytta ihop med din fru igen och få en ekonomiskt stabilare tillvaro. Om en gäldenärs egendom oförutsett har väsentligen ökat efter det att beslutet om skuldsanering meddelats finns det en möjlighet för kronofogden att ändra eller upphäva beslutet om skuldsanering, exempelvis genom att höja det belopp som totalt under skuldsaneringen ska betalas ut, genom att förlänga skuldsaneringsprocessen från den ursprungliga tiden, eller helt enkelt upphäva beslutet från att gälla. Detta framgår av skuldsaneringslagen 48 § 1 st 7 p.I lagtexten står det att din egendom ska ha väsentligt ökat. Detta betyder att du i princip ska ha fått det väldigt mycket bättre ställt ekonomiskt för att ditt beslut ska kunna ändras eller upphävas på denna grund. Tanken bakom detta är att skuldsaneringsbeslut är tänkta att bestå. I tidigare rättsfall har en anledning till att skuldsaneringsbeslut upphävts eller ändrats varit att gäldenären ärvt en större summa pengar som ansetts kunna utgöra betalning till gäldenärerna.Här ska dock också klargöras en viktig aspekt, nämligen att makar råder över sin egen egendom och svarar för egna skulder, vilket framgår av äktenskapsbalken 1 kap. 3 §. Detta innebär att din fru inte på något sätt får ett betalningsansvar för dina skulder och det innebär heller inte att din förmögenhet plötsligt ökar om ni två skulle flytta ihop igen.När kronofogden ska ta ett beslut om skuldsanering så brukar de vanligtvis ta i beaktande ifall den ansökande har en make som de delar hushållsekonomin med. Detta gör man dock enbart för att kunna fastställa ett skäligt belopp för levnadskostnader och hushållning, dvs man försöker fastställa hur mycket av den ansökandes inkomster som ska dras av för betalning till borgenärerna och hur mycket som ska utgöra den ansökandes s.k existensminimum. SammanfattningDitt beslut om skuldsanering kan troligtvis inte ändras av enbart den anledningen att du och din fru flyttar ihop igen, eftersom detta inte innebär att din förmögenhet ökar.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Kan en person bli av med alla sina skulder genom en skuldsanering eller kvarstår vissa skulder även efter?

2017-11-03 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har en fråga angående att bli av med skulder. Jag stämde en person för att ha brutit ett avtal angående en avbetalningsplan. Det blev en tredskodom. Jag vände mig sedan till KFM och där ligger skulden nu. Nu till min fråga. En del säger att personen kan bli kvitt skulden via en vanlig skuldsanering. Medans andra säger att han kommer att få leva med dessa skulder resten av sitt liv. Detta eftersom han har fått skulden via en dom. Vilket av detta stämmer?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!SkuldsaneringSkuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person (gäldenär) som har en överväldigande skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där denne lever på existensminimum under fem år för att sedan kunna "börja om på ny kula". Denna process regleras i skuldsaneringslagen. Personen avbetalar under denna tid visst belopp enligt den avbetalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet. Det rör sig allt som oftast om det överskott som varje månad finns kvar av personens lön efter att existensminimum dragits av. När skuldsaneringen är avklarad är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då alltså inte att kräva personen på pengarna, trots att man har en fordran som är fastställd genom en dom, se 47 § skuldsaneringslagen.Vilka skulder ingår i skuldsaneringen? I 30 § skuldsaneringslagen kan utläsas att alla fordringar mot personen i pengar skall ingå i skuldsaneringen, om inte annat framgår av undantagsreglerna i 31 eller 32 §§. Dessa undantagna fordringar kommer alltså att kvarstå även efter skuldsaneringen. Undantagen i 31 § (som alltså inte ska ingå i skuldsaneringen) är: fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav). I 32 § finns en bestämmelse om att fordringar som är beroende av villkor, inte är beloppsmässigt fastställda eller inte är förfallna också kan lämnas utanför skuldsaneringen, men detta ska föregås av ett beslut från kronofogdemyndigheten. Bestämmelsen tar framför allt sikte på studielån. Hur går det för din fordran? Av vad jag kan utläsa ur din fråga verkar det som att din fordran inte omfattas av 32 §, eftersom den verkar vara förfallen och beloppsmässigt bestämd. Eftersom du fått en dom på betalningsskyldigheten är fordran heller inte tvistig. Det verkar heller inte som att gäldenären har ställt någon säkerhet för din fordran. Det verkar således som att din fordran skulle ingå i en eventuell framtida skuldsanering och du riskerar i det fallet att det skulle hända att inte få fullt betalt för den. Någonting du skulle kunna göra för att undvika detta är att du ansöker hos kronofogdemyndigheten om utmätning i gäldenärens egendom. Utmätning kan du söka om du har en exekutionstitel, vilket en dom på betalningsskyldighet är. Om du får ett beslut om detta innan gäldenären får ett eventuellt beslut om skuldsanering så undantas din fordran från skuldsaneringen. Om gäldenären då har egendom till värdet av din fordran så kommer denna att kunna utmätas och du kommer att få fullt betalt för din fordran. För att kort sammanfatta ett svar på din fråga: Om din fordran omfattas av gäldenärens skuldsanering så kommer den helt att försvinna efter skuldsaneringens utgång, oavsett om du fått fullt betalt eller ej. Att du har en dom på att gäldenären är skyldig dig pengarna spelar ingen roll för denna utgång. Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!Om någonting fortfarande är oklart kan du lägga fram detta i kommentarsfältet nedan så ska jag efter bästa förmåga försöka svara på detta.

Gifta sig med särbo och skuldsanering

2017-10-16 i Skuldsanering
FRÅGA |Vi är särbo idag och jag har skuldsanering. Vi vill gifta oss men vi kommer att fortsätta vara särbo, kommer min skuldsanering att påverkas?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Jag förutsätter i mitt svar att du är helt införstådd i med vad skuldsanering innebär. Utgångspunkten i äktenskapsrätten är att du och din framtida maka, enligt 1§ ÄktB, råder för er egendom och svarar för era egna skulder. Detta innebär att rent faktiskt så borde det inte bli någon skillnad för dig och din skuldsanering ifall du sköter dina betalningar. Problem kan uppstå ifall utmätning sker. Ifall du och din framtida fru då beblandar er egendom kan egendom som egentligen är din frus enligt utsökningsbalken anses som din och på den vägen bli föremål för utmäning för din skuld [UB 4:19§]. Självklart går presumtionen att motbevisa men det kan vara svårt ifall man inte sparat ägandebevis. I ert fall så kommer ni att fortsätta vara särbos. Detta innebär att ni inte i någon större utsträckning kommer att beblanda er egendom. Det kan dock vara smart att extra noga spara kvitton och ägarbevis ifall kronofogden beslutar om utmätning av din egendom. Hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Mvh,

Kan sambons lägenhet räknas vid en skuldsanering?

2017-09-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Jag har fått skuldsanering för 4 månader sedan. 2 månader innan flyttade jag ihop igen med min exfru och 9- årige son. Efter skuldsaneringens start för 2 månader sedan köpte min exfru en lägenhet i hennes namn där vi alla bor nu. Finns det risk för att borgenärer kan gå in och ompröva så hon riskerar sina pengar p.g.a. min skuldsanering? Går sambolagen in efter 2 år så att halva lägenheten är min? Kan man skriva samboavtal för att undvika detta? Om inte så skulle vi behöva flytta isär igen. Det vore hemskt med tanke på min son.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni hade flyttat ihop redan innan du fick skuldsanering och att detta var något som redan var inräknat i ditt beslut i form av boendekostnad och liknande men att ni flyttade till lägenheten efter att du hade fått ditt beslut. Borgenärerna har rätt att ompröva ett beslut om skuldsanering om det framkommer nya omständigheter som kan ändra ett beslut om skuldsanering. Tillexempel om boendekostnaderna ändras enormt mycket eller att gäldenären får en högre inkomst. Du som gäldenär kan också ompröva ditt beslut om något skulle ha ändrats. Det framgår dock inte av frågan om din boendekostnad har ändrats något och därför är det svårt för mig att avgöra om en omprövning kan ske enbart på grund av ändrad boendekostnad.Omprövning av beslut på grund av gemensam bostad:Att din sambo har en lägenhet ska normalt inte räknas in i en skuldsanering då det är hennes egendom med det som kan ändras är om man anser att det är din bostad. Generellt i ett samboförhållande är bostad inte något som blir samboegendom (egendom som ingår vid en eventuell bodelning), däremot blir det samboegendom i ett samboförhållande om man införskaffar bostaden för gemensamt bruk. Skaffade din sambo lägenheten med tanken att ni skulle ha det som en gemensam bostad kommer detta alltså räknas som samboegendom direkt när ni flyttade in i den och värdet kommer delas på vid en eventuell bodelning. Skulle ni då gå isär under tiden för din skuldsanering och du skulle få ut pengar från värdet av lägenheten kan din skuldsanering omprövas och i värsta fall upphävas. Sammanfattningsvis, för att undvika problem hade jag rekommenderat att du uppger dessa nya uppgifter till Kronofogden så att det inte blir några problem i ditt skuldsaneringsbeslut gällande er boendesituation men det är också en bra ide att skriva ett samboavtal där det tydligt framgår att det är din sambos egendom för att undvika problem vid en eventuell bodelning.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!