Hur överklagar jag tingsrättens dom om skuldsanering?

Jag skulle behöva hjälp med att överklaga tingsrättens beslut om min skuldsanering.

Utsatt för ett bedrägeri som även är polisanmält fick skuldsanering.

Sålde min lägenhet kontaktade kronofogden om detta ville betala min skuld gick ej att göra så fick jag till svar utan skulle firtsätta och betala som vanligt. Fick sedan ett papper om att skuldsaneringen upphört fast jag varit i kontakt med dom överklagade till tingsrätten men dom gick på kronofogdens beslut. Så min enda chans nu är att överklaga till hovrätten men behöver hjälp hur jag skall göra. Detta är bara i stora drag vad som hänt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du tidigare beviljats skuldsanering. Du har sedermera sålt din lägenhet och kontaktat Kronofogden för att betala din skuld, men inte fått göra så. Därefter fick du ett beslut om att skuldsaneringen upphört, vilket du överklagade till tingsrätten. Tingsrätten ogillade din talan och fastställde Kronofogdens beslut. Du behöver nu hjälp med hur du överklagar till hovrätten.

Vad en överklagan ska innehålla

I domen du ska ha fått från tingsrätten ska finnas en anvisning om hur du överklagar domstolens beslut. Även om du ska överklaga till hovrätten ska din överklagan sändas till tingsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till tingsrätten inom tre veckor från domens datum.

I din skrivelse med överklagande ska du uppge den dom som överklagas vari tingsrättens namn, dag och nummer ska anges, båda parternas namn, vilken ändring du vill ha av tingsrättens dom, grunderna till ändringen (dvs. varför du vill att beslutet ändras och varför det är felaktigt) samt de omständigheter och bevis du åberopar.

I tvistemål krävs prövningstillstånd

För att hovrätten ska pröva ett tvistemål på nytt i sin helhet krävs det prövningstillstånd. För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligen för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.

Prövningstillstånd beviljas i fyra fall: (1) när hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt, (2) om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt, (3) om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor och (4) när det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Sammanfattning och råd

Det är möjligt att överklaga tingsrättens dom till hovrätten. I regel krävs det i tvistemål prövningstillstånd vilket kan beviljas i fyra fall. I överklagan till hovrätten ska du uppge varför tingsrättens dom är felaktig, hur du begär att den ändras samt vilka omständigheter och bevis du åberopar för att styrka din talan. Även om du överklagar målet till hovrätten ska din överklagan lämnas in till tingsrätten, som sedan skickar den vidare.

Det kan i många fall vara svårt att skriva en överklagan rätt och få beviljat ett prövningstillstånd. Min rekommendation är att du anlitar en jurist vid Lawlines juristbyrå som företräder dig. Juristen kan i sådana fall gå igenom ditt ärende och om ni finner att det finns möjlighet till framgång skriva en överklagan. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”