Misskött skuldsanering

2019-05-05 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej, 2014 beviljades jag skuldsanering. Det innebär att jag ensam ansvarig skall sköta alla inbetalningar till samtliga fodringsägare. När du beviljas skuldsanering är det inte ovanligt att det berör många fodringsägare. Oavsett har jag skött detta fläckfritt i över 4 år. Fram till mars månad -2019 när jag får en faktura på 4200 kr från en av fodringsägarna som jag har 2 amorterngsplaner till i sanering beslutet. Ett på 47 kr/månad ett annat på 842 kr /månad. Det visar sig att dem har inte fakturerat mig sedan oktober för amorterngsplanen på 842 kr i månaden. Där av har jag heller inte betalat detta belopp eller överhuvudtaget noterat att denna faktura saknas. Vilket ansvar har jag i detta fall och vilket ansvar har fodringsägaren?Kan det verkligen förväntas av mig att jag skulle ha reagerat i oktober när denna faktura fattades bland alla mina andra amorterngsplaner. Varför har inte fodringsägaren fakturerat mig heller inte skickat påminnelse från månad ett av missad betalning? ?Jag är jätte frustrerad och vill verkligen inte att min sanering skall stå och falla på detta. Jag vill verkligen göra rätt och betala helt enligt betalnings planen. Hur ska jag göra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I normala fall så betalar man under en skuldsanering till kronofogdemyndigheten men ibland görs avsteg och gäldenären betalar direkt till borgenärerna enligt skuldsaneringslagen (SSL) 38 §. Huvudregeln är ändå alltså att gäldenären ska sköta sina månatliga betalningar till borgenärerna med undantag för månaderna juni och december. Ansvaret ligger alltså på gäldenären att sköta betalningarna, inte på fordringsägarna att påminna om detta.

Missköts betalningarna så har borgenärerna rätt att ansöka om att skuldsaneringen ska förändras eller upphöra enligt SSL 48 § 6 p. Det förutsätter att avvikelsen inte varit ringa. I förarbetet nämns även att om det skulle ske en betalning direkt till en borgenär av misstag så ska de andra fordringsägarna få veta detta och har då också rätt att ansöka om upphävande eller förändring av skuldsaneringen. Detta är på grund av likadelningsprincipen, att samtliga borgenärer solidariskt ska få betalt och är involverade i processen och beslutet om skuldsanering.

Det talar till din fördel att du skött dina betalningar så länge och väl som du gjort! Dessvärre talar det även till din nackdel att du skulle betalt 842 kr/månad och inte gjort det under fem månader. Dels på grund av huvudregeln om att du är ålagd att betala varje månad enligt SSL 38 § men även att du under skuldsaneringen ska leva på existensminimum enligt SSL 33 § (samt i utsökningsbalken 7 kap. 4-5 §§). 842 kr/månad torde ha varit en kännbar avvikelse som du skulle reagerat på tidigare.

Det viktiga nu är att kommunicera med såväl fordringsägaren som kronofogdemyndigheten och påtala att det skett ett misstag, att du uppmärksammat det och önskar fortsätta med betalningarna som vanligt. Förändring av skuldsaneringsbeslutet kan ju även innebära en förlängning. Förhoppningsvis kan ni komma överens om något som fungerar för alla parter!

Hoppas du fått hjälp på vägen!

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (149)
2020-01-31 Hur påverkas min skuldsanering om jag flytta ihop med någon?
2020-01-16 Kan Kronofogden ta en lägenhet jag har ärvt?
2019-12-01 Skuldsanering - vem ska jag betala till?
2019-11-30 Kan ett arv påverka ett beslut om skuldsanering?

Alla besvarade frågor (77289)