Skuldsanering

2019-03-12 i Skuldsanering
FRÅGA
Har skuldsanering nu som slutar i maj. Nu ringer en av de som är med i saneringen och frågar om vi kan göra upp en betalningsplan för den resterande skulden. Om jag inte går med på det kommer det bli en polisanmälan på förskingring. Kan de göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att en av dem som du står i skuld till vill förmå dig till att betala den skuld som inte kommer betalas tillbaka genom skuldsaneringsförfarandet.

Efter en skuldsanering har ägt rum och avlutats ska gäldenären, i detta fall du, vara fri från sin skuld enligt 47§ skuldsaneringslagen. Detta trots att hela skulden inte har blivit avbetalad.

Jag antar att det inte har förekommit något som gjort att ditt beslut om skuldsanering ska omprövas, tex att dina ekonomiska förhållanden väsentligt har förändrats. I sådana fall kan det bli aktuellt att upprätta en ny betalningsplan. Om så inte är fallet så kan inte de borgenärer, de som du står i skuld till, som deltar i skuldsaneringen kräva att du betalar den skuld som inte täcks genom skuldsaneringen. Innebörden av en skuldsanering för de borgenärer som deltar är just att deras fordran skrivs ner, vilket innebär att de inte får fullt betalt för sin skuld.

Att denna borgenär näst intill hotar dig för att förmå dig att betala resterande skuld är inte acceptabelt. Olaga hot kan en person dömas för om den hotar någon med en brottslig gärning enligt 4 kap. 5§ brottsbalken. Att anmäla en person för brott är dock inte olagligt. Dock skulle det kunna röra sig om olaga tvång eller utpressning men det är svårt att avgöra utifrån den information du har lämnat.

Jag skulle uppmana dig till att höra av dig till den person som har skött om din skuldsanering och tala om vad som inträffat.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80214)