Arv kan innebära omprövning av beslut om skuldsanering

Jag har nyligen blivit godkänd för skuldsanering

Min mor gick bort för 6 månader sedan och nu undrar jag om arvet jag kommer få efter henne om jag får behålla det eller tar fogden det av mig?

Tacksam för snabbt svar

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När arvet tilldelas dig utgör arvet en förmögenhetstillgång. Om arvet innebär att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras finns det en risk att skuldsaneringen omprövas, skuldsaneringslagen 48 § 1st 7 p. Vid en omprövning kan beslut fattas om att du i och med arvet har en större betalningsförmåga än tidigare och att du med arvet bedöms kunna betala en större del av skulderna. Ansökan om omprövning lämnas av den eller de borgenärer som omfattas av skuldsaneringen. Vad en väsentligt förbättrad situation innebär är svårt att säga eftersom förändringen måste ställas i förhållande till skuldernas omfattning och hur situationen i stort ser ut. Då det inte framgår vad skulderna samt arvet uppgår till kan jag inte avgöra om dina ekonomiska förhållanden väsentligen förändras.

Det finns alltså en risk att arvet kommer gå till att betala av dina skulder beroende på om dina ekonomiska förhållanden kan anses väsentligen förändrade genom arvet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo