Hur påverkar ett arv en pågående skuldsanering?

2019-04-23 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej! Har en skuldsanering sedan 2017.Nu är läget att under denna tid blivit utförsäkrad från försäkringskassan och har nu aktivitetsstöd. Då jag har så liten inkomst så betalar jag ingenting. Har ej någon fast an ställning utan står som arbetslös.Vad händer om jag får ett arv? Under 100 000 kr? Måste jag anmäla detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Regler om dina frågor kring skuldsanering finns i skuldsaneringslagen, SkuldsL. Tanken med skuldsanering är att skulderna ska betalas av enligt en avbetalningsplan på fem år och att personen därefter är befriad från vad som därefter kvarstår av skulderna (SkuldsL 47 §).

Hur påverkar arvet dina betalningar enligt avbetalningsplanen?

Eftersom du har haft så liten inkomst att du inte betalat något alls enligt din avbetalningsplan, kan arvet innebär att du får tillbaka förmåga att betala i enlighet med den avbetalningsplan som du har.

Kan arvet ändra avbetalningsplanen?

Skuldsaneringsplanen kan även omprövas och ändras på begäran av en borgenär (den du ska betala pengar till enligt avbetalningsplanen) om arvet väsentligen förbättrar din ekonomiska situation (SkuldsL 48 § 7p.).

Om du får ett arv skulle detta kunna innebära att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras, och att planen därför kan justeras med utgångspunkt i din nya ekonomi. Avbetalningsplanen kan då ändras vad gäller det belopp du ska betala eller under hur lång tid du ska betala enligt avbetalningsplanen. Om arvet ökar din betalningsförmåga kan detta innebära att det belopp du ska betala höjs.

Exakt vilken summa arvet måste uppgå till för att anse väsentligen förbättra din ekonomi kan jag inte ange, men det ska röra sig om en betydande inkomstökning exempelvis i form av en vinst, enligt förarbetena till skuldsaneringslagen. Det finns ett rättsfall där ett arv på 400 000 kr har ansetts väsentligen förbättra vederbörandes ekonomiska förhållanden (RH 2003:59).

Observera dock att en ändring av avbetalningsplanen inte måste ske bara för att du får ett arv. En ändring av avbetalningsplanen måste begäras av någon av dina borgenärer, och de måste därmed också få reda på att du har fått ett arv. Vidare har du ingen skyldighet att upplysa varken Kronofogdemyndigheten eller dina borgenärer om att du har fått ett arv.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80615)