Är min skuld preskriberad?

2020-10-19 i Preskription
FRÅGA |Fick idag ett brev om att en fodran överlåtits till ett annat företag.När jag loggar in på företaget som överlåtit skulden så ser jag en gammal skuld från 2014, men jag har varken fått påminnelser eller inkassokrav de senaste 3 åren vad jag kan minnas. Dock när jag kollade specifikationen på skulden så står det inkassoavgift blandannat. Skulden rör ett snabblån som jag tog när jag var ung och dum. Brevet jag fick var även adresserat med fel namn (mitt namn innan jag gifte mig för fem år sen) och det var även fel namn när jag loggade in digitalt.Företaget som tagit över skulden har ingen hemsida, så jag vet inte ens vad det är för företag, om det är ett inkasso företag?? Jag funderar på om jag kan hävda att skulden är preskiberad och hur jag går tillväga.Mvh
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att skulden uppkom 2014 och att du sedan 2017 (senaste tre åren) inte fått några brev gällande skulden. Utgångspunkten för om du är betalningsskyldig eller inte är om skulden är preskriberad. Regler om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL). När är min skuld preskriberad? Om en skuld preskriberas innebär detta att borgenären (den du är skyldig pengar) förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § PreskL). Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten (2 § 1 st. PreskL). En konsumentfordran har dock en kortare preskriptionstid och är på tre år (2 § 2 st. PreskL). Du skriver att du tagit ett snabblån. Ett lån utgör inte en konsumentfordran och omfattas därför inte heller av konsumentskyddet. Din skuld är därför ännu inte preskriberad utan borgenären kan fortfarande göra denna gällande. Mitt tips är att du försöker hitta kontaktuppgifter till företaget som tagit över skulden, alternativt att du kontaktar företaget du tagit snabblånet från 2014 och försöker få information därifrån. Du är välkommen att boka tid med våra jurister här vid ytterligare vägledning eller höra av dig till oss igen, lycka till! Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Hur länge kan de kräva betalning?

2020-10-16 i Preskription
FRÅGA |Hej!Hej vi fick idag en faktura för ett arrende som inte var betald sedan flera år tillbaks. Vi har inte fått någon faktura skickad till oss.Kan de kräva betalning eller finns det någon tidsgräns?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns mycket riktigt en lag som reglerar hur länge någon får kräva betalning. Den lagen heter preskriptionslagen.Som huvudregel gäller att det inte går att kräva betalning efter att 10 år har gått sedan du blev skyldig någon pengar. Då inträder preskription. Skulle det vara så att du är en konsument som är skyldig en näringsidkare pengar för en vara, tjänst eller annan nyttighet är preskriptionstiden 3 år istället för 10. (2 § preskriptionslagen).Svaret på din fråga beror på hur lång tid som har gått sedan du blev skyldig pengarna. Har 10 alternativt 3 år gått utan att du fått något krav på betalning eller någon annan påminnelse har preskription inträtt. Då är du inte längre skyldig att betala.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av skuld

2020-10-03 i Preskription
FRÅGA |Är försäkringskassan skyldig att meddela när en fordran avskrivs efter 10 års preskription? Jag kan inte kontakta dom för jag är rädd att preskriptionstiden avbryts igen eftersom det hänt två gånger tidigare. Det gäller en fordran från 1994 ursprungligen med senaste avbrott 2013. Hur får jag reda på om min fordran är avskriven eller inte ?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vad säger lagen?Den generella preskriptionstiden för en fordran är tio år (preskriptionslagen 2 §). När preskriptionsfristen har löpt ut har Försäkringskassan inte längre rätt att kräva dig på betalning för den fordran vilken har preskriberats. Som jag tolkar din fråga gjorde Försäkringskassan ett preskriptionsavbrott 2013, vilket innebär att preskriptionstiden förnyades med tio år. Ett preskriptionsavbrott åstadkommer man genom att kräva någon på betalning av skulden eller genom att väcka talan vid domstol. Preskriptionstiden förnyas även om den skuldsatte betalar av en del av skulden, ränta eller på annat sätt erkänner skulden (preskriptionslagen 5 §).Vad gäller i ditt fall?Eftersom preskriptionstiden förnyades 2013 genom ett preskriptionsavbrott kommer din skuld till Försäkringskassan att preskriberas 2023, förutsatt att inget preskriptionsavbrott sker innan dess. Om du inte hört något från Försäkringskassan sedan 2013, och inte hör från dem innan 2023 angående din skuld, har din skuld preskriberats. Försäkringskassan har ingen skyldighet att höra av sig till dig när din skuld har preskriberats. Hoppas du fick svar på din fråga.

Preskription av fordran mot en konsument

2020-09-23 i Preskription
FRÅGA |Jag fick nyligen en faktura på ett veterinärbesök jag ska betala och som är okey.I brevet låg också en annan faktura från veterinären som var daterad 2010-11-30 alltså snart 10 år gammal. Den hunden det gällde har varit död i 8 år.En del av fakturan har reglerats direkt med försäkringsbolaget vid besöket. resterande belopp står på fakturan att betala.Vi har under de här åren inte fått någon påminnelse om fakturan ej heller någon kommentar om den vid senare besök.Vad gäller här. Tycker det verkar väldigt konstigt
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lag när det kommer till preskription (avskrivning) av fordran (anspråk/krav) är preskriptionslagen.Konsumentfordran preskriberas efter tre årDet är här frågan om en fordran som en näringsidkare, det vill säga veterinären, har mot dig. Det är således frågan om en konsumentfordran där veterinären har ett anspråk på betalning mot dig som konsument som resultat av att du köpt en tjänst av veterinären. Preskriptionstiden för konsumentfordran är tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen).Fordran har preskriberats eftersom tre år passerat utan preskriptionsavbrottDet har gått nästan tio år sedan besöket och således har fakturan preskriberats för länge sedan. Detta eftersom det inte skett något preskriptionsavbrott, i form av till exempel en påminnelse (5 § preskriptionslagen). Du behöver således inte betala denna faktura på resterande del av ditt veterinärbesök eftersom fordran redan preskriberats.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Skriva på avbrytande av preskription?

2020-10-17 i Preskription
FRÅGA |HejJag har fått ett brev från banken om påminnelse om borgen. skall jag skriva på den?Banken skriver i sin bekräftelse:"Härmed bekräftas att undertecknad denna dag, för avbrytande av preskription, påmints om mitt borgensansvar för ovan angivna kredittagares förpliktelser mot banken"vad händer om jag inte skriver på?MVH
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Som jag uppfattar det har en bank skickat en påminnelse om borgen till dig och du undrar nu om du ska skriva på och om vad som kan hända om du inte skriver på. För att bäst kunna svara på din fråga går jag först igenom vad som gäller angående preskription och preskriptionsavbrott för borgen. Efter det tar jag upp vad du kan tänka på när du väljer om du vill skriva på eller inte.PreskriptionEn borgensförbindelse preskriberas tio år efter att den kom till. Om borgensförbindelsen bygger på en skuld som en konsument har avseende en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare tillhandahållit gäller istället en preskriptionstid på tre år. Om en borgensförbindelse har blivit preskriberad kan den som gått i borgen inte längre bli betalningsskyldig. (2 § preskriptionslagen).PreskriptionsavbrottEtt preskriptionsavbrott sker när personen som gått i borgen på något sätt blir påmind om sin borgensförbindelse. Så kan vara fallet till exempel om borgenären som ska ha in pengarna, till exempel en bank, skickar en skriftlig påminnelse om borgensförbindelsen.Vad ett preskriptionsavbrott innebär är att den preskriptionstid som gäller börjar om på nytt. Har ett preskriptionsavbrott skett måste alltså 10 alternativt 3 år passera efter preskriptionsavbrottet för att borgensförbindelsen ska bli preskriberad.Om det skulle bli någon tvist kring ett preskriptionsavbrott är det borgenären som har bevisbördan för att ett preskriptionsavbrott faktiskt har skett. Borgenären måste till exempel kunna visa att en skriftlig påminnelse nått fram till personen som gått i borgen. Det kan borgenären till exempel göra genom att visa att de skickat skriftliga påminnelser vid minst två tillfällen. (5 § preskriptionslagen).Din situationSom jag uppfattar det är banken i ditt fall intresserad av att borgensförbindelse inte blir preskriberad. Genom att skicka ett brev till dig försöker de få till ett preskriptionsavbrott. Om du skriver på brevet skulle det fungera som ett väldigt bra bevis för banken om att ett preskriptionsavbrott verkligen har skett. Jag kan inte se att du har någon juridisk skyldighet att skriva på brevet. Det är därför helt upp till dig själv om du vill skriva på eller inte.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När preskriberas en konsumentfordran?

2020-10-12 i Preskription
FRÅGA |Hej, vi anlitade advokaten X vid tvisten som uppkom vid vårt husbygge 2014. Processen tog 2 år och vi förlorade i hovrätten. 2017 fick vi mail från X om Högsta domstol beslutet. Samtidigt skickade han en faktura på drygt 47000:- till oss. Vi blev förvånade eftersom han hade lovat oss att söka till högsta domstolen utan kostnad. Dessutom flera poster i fakturan var uppenbart påhittade. Vi ringde advokaten om fakturan och fick svar från honom att han tänker inte ta betalt / driva fakturan men det kommer att finnas kvar i systemet ifall någonting händer. Vi tolkade detta som en hot för att skrämma oss från att försöka stämma honom ( han hade missat uppenbara bevis i vårt tvist ). Vi var slitna efter två års rättsprocess och ifrågasatte inte både faktura innehållet och varför han vill behålla det i systemet såvida han inte vill ha betalt. Nu efter 2,5 år har vi fått samtal från X där han kräver betalning av sin faktura och hotar oss med att gå till domstol.Vår fråga är att kan man begära betalning av en faktura efter så lång tid. Vi har inte skrivet överenskommelse om att han skulle ge oss mer tid för betalning utan vi kom muntlig överens per telefon att han ska inte kräva betalning och han har aldrig skickat påminnelse till oss fast förfallodatumet på fakturan är två veckor efter fakturans datum.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är vädligt omfattande och jag kan identifiera flera olika frågeställningar. Huvudfrågan rör huruvida ni är skyldiga att betala fakturan efter så lång tid. Det korta svaret på frågan är att ni är skyldiga att betala fakturan. Tycker ni dock att advokatens kostnadsräkning är oskälig kan ni göra en anmälan hos advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Efter hur lång tid kan en faktura krävas in?En fordran som en företagare har mot en konsument preskriberas efter 3 år (2 § Preskriptionslagen). Avdokaten i ert fall är en företagare varför en preskriptionstid gäller i ert fall. Varje gång advokaten hört av sig angående fakturan så är detta ett preskriptionsavbrott (5 § Preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar gälla på nytt (6 § Preskriptionslagen). Det är alltså fullt möjligt för advokaten att begära betalning av fakturan. Kan advokaten anmälas till advokatsamfundet?Att poster i kostnadsräkningen skulle vara påhittade är naturligtvis mycket allvarligt och går emot god advokatsed. Konsument som har hamnat i tvist med en advokat angående dennes arvode kan vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. För att få ditt ärende prövat av nämnden krävs att du först försöker komma överens med denne, kommunikationen måste skötas skriftligt. Kan han möjligtvis gå med på ett lägre belopp?Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Hälsningar,

Preskription av skuld

2020-09-30 i Preskription
FRÅGA |En person har i tre år skickat fakturor till mig med anmodan att betala. Personen anser att jag skall betala för reperation av dennes bil. Jag lånade den för 15 år sedan och därefter har personen/bilägaren inte tagit hand om den. Jag vill nu polisanmäla personen för att denne felaktigt kräver mig på pengar. Kan jag göra det, är det olagligt att utan grund kräva någon på pengar?
Carl Hansen |Hej och Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän preskriptionstid i Sverige är tio år, 2 § Preskriptionslagen (PL). Om det nu var så att bilen behövde repareras efter det att du lånade den för 15 år sedan hade personen behövt framställa kravet på ersättning inom tio år från det att behovet av reparation (skuldförhållandet) uppstod. Med beaktande av att personen först framställde krav på betalning för tre år sedan har det alltså gått 12 år, vilket innebär att fordran är preskriberad. Inget i din fråga tyder på att preskriptionstiden avbrutits enligt 5 § PL heller.Såvitt jag vet finns det inget brott som specifikt säger att det inte är tillåtet att yrka på betalning från någon. Med det sagt kommer du inte nå framgång med att lämna in en polisanmälan. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en skuld?

2020-09-23 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har fått ett brev från kronofogden idag om en skuld sen 2012 från region Skåne Kan dom kräva pengar av mig nu? För perioden som står i brevet är förfallodag 2012-09-21 och 2012-08-16Borde inte detta preskriberas??Hoppas ni kan hjälpa mig
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription finns i preskriptionslagen.I din fråga får jag inte veta vid vilken tidpunkt din skuld uppkom, utan endast dess förfallodatum. Jag kan därför inte veta säkert om din skuld har preskriberats. Men jag kommer utforma mitt svar efter de datum jag fått.När preskriberas en skuld?Huvudregeln är att en skuld preskriberas efter 10 år efter dess uppkomst (2 § 1 st. preskriptionslagen). Preskriptionstiden kan också förnyas och börja löpa på nytt genom ett preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott kan göras till exempel genom att det skickas ut ett betalningskrav om att du ska betala skulden eller att du erkänner skulden genom att betala ränta eller amortering (5 § preskriptionlagen). Jag antar att ett betalningskrav har skickats till dig då dina skulder förföll till betalning år 2012. Vid det betalningskravet så skedde ett preskriptionsavbrott. Det innebär att preskriptionstiden börjar räknas på nytt 10 år framåt från den dag du fick betalningskravet. Om du fick betalningskraven 2012, preskriberas alltså dina skulder 2022 om inget annat preskriptionsavbrott gjorts som förlänger preskriptionstiden ytterligare.Det innebär att kronofogden kan kräva betalning av dig för skulden eftersom det inte gått 10 år sedan skulden förföll till betalning, förutsatt att du fick ett betalningskrav när skulden skulle betalas. Skulden har därför inte preskriberats. Eftersom skulderna inte har preskriberats är du fortfarande skyldig att betala dem. Kronofogden kan därför kräva att du betalar dina skulder.Ett tillägg är att det skedde ytterligare ett preskriptionsavbrott nu när kronofogden skickade ut ett betalningskrav till dig angående dina skulder. Det innebär att preskriptionstiden börjar räknas på nytt 10 år framåt från den dag du fick betalningskravet av kronofogden, vilket betyder att skulderna inte preskriberas förrän år 2030 om du fick betalningskravet nu i år 2020.Sammanfattningsvis har dina skulder inte preskriberats, förutsatt att du fick ett betalningskrav när skulderna förföll år 2012. Du är därför fortfarande skyldig att betala dem.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att skriva till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,