När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?

2021-09-28 i Preskription
FRÅGA
Vi är ett företag som haft mindre fakturor som legat något år. Utfört enligt beställning.Finns det numera gränser?Gäller faktura mot privatperson samt företag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om fakturorna fortfarande kan göras gällande eller om fordringarna är preskriberade.

Fakturorna mot företagen

Dessa preskriberas tio år från fordringens tillkomst (2 § första stycket preskriptionslagen). Eftersom era fordringar är grundade på avtal börjar preskriptionstiden på tio år löpa från då avtalet ingicks (prop. 1979/80:119 s. 89). Om fakturorna mot företagen endast har legat något år från avtalets ingående finns det därför inga hinder för er att kräva in dessa.

Fakturorna mot konsumenterna/privatpersonerna

Dessa preskriberas tre år från fordringens tillkomst (2 § andra stycket preskriptionslagen). Samma gäller här, preskriptionstiden börjar löpa från avtalets ingående. Om fakturorna endast har legat något år från avtalets ingående finns det inte heller här några hinder mot att göra fakturorna gällande mot konsumenterna.

Det kan vara bra att känna till att varje gång ni skriftligen kräver en kund på betalning (t.ex. skickar ut en faktura) sker ett preskriptionsavbrott vilket resulterar i att en ny preskriptionstid börjar löpa från kravet (5 § p. 2 och 6 § preskriptionslagen). Detta förutsätter såklart att fordran inte redan är preskriberad. Verkan av preskription blir att fordran inte längre kan krävas ut (8 § preskriptionslagen).

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (604)
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?

Alla besvarade frågor (96499)