När försvinner en skuld hos inkasso?

2021-09-07 i Preskription
FRÅGA
Hej jag undrar hur länge kan en skuld vara i inkasso kan skulden försvinna om 10 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner vi i preskriptionslagen (PreskL).

En fordran preskriberas efter 10 år
Precis som du nämner i frågan preskriberas en skuld efter 10 år (2 § PreskL). Det innebär att man inte längre kan driva in en skuld efter det att preskriptionstiden gått ut.

Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom att inkassobolaget skickar ett skriftligt krav eller en påminnelse till dig (5 § PreskL). Om du alltså får ett krav på att du ska betala fordran eller en påminnelse om att betala fordran börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen då kravet eller påminnelsen skickas till dig (6 § PreskL).

Det finns också fordringar med en preskriptionstid på 3 år. Detta gäller endast fordringar mot en konsument som avser en vara eller tjänst som en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för enskilt bruk.

Sammantaget

En skuld preskriberas alltså normalt efter 10 år. Sker dock ett avbrott genom ett krav om betalning eller en påminnelse börjar en ny 10-års period löpa innan preskriptionstiden löper ut. Detta kan alltså ske flera gånger vilket gör att en fordran i princip aldrig preskriberas om inkassobolaget löpande skickar betalningskrav eller påminnelser.

Det som avgör om en skuld försvinner efter 10 år är alltså om inkassobolaget har skickat ett krav om betalning/påminnelse innan preskriptionstiden löpt ut eller inte.

Skulden kan alltså försvinna efter 10 år, men har du fått krav om betalning eller påminnelse innan preskriptionstiden löpt ut så förlängs tiden med 10 år till.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (604)
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?

Alla besvarade frågor (96494)