Hur länge är ett skuldebrev giltigt?

Hej!

Vi har skrivit ett skuldebrev då jag löste in bolånet, vi har även ett äktenskapsförord.

Är det verkligen så att ett skuldebrev bara gäller i 10 år? Om vi bor kvar i huset över 10 år vad kan jag göra för att skuldebrevet ska fortsätta gälla? Räcker det med muntlig påminnelse? Ingen ränta eller amortering är upptagen i skuldebrevet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag antar att du med "gäller" syftar på att skuldebrev kan preskriberas efter 10 år. Jag antar även att skuldebrevet är upprättat gentemot din partner.

En sådan situation regleras genom preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln är här att en fordran preskriberas efter 10 år (2 § första stycket PreskL). Så som uttrycks i senast nämnda paragraf är undantaget från detta s.k preskriptionsavbrott. Om preskriptionen avbryts återställs preskriptionstiden, dvs att den förnyas till ytterligare 10 år (6 § PreskL). Det finns ett flertal sätt ett preskriptionsavbrott kan uppstå på (5 § PreskL). Preskriptionen avbryts genom att din partner utfäster betalning (delbetalning eller dyl.), erlägger ränta eller amortering, erkänner den inför dig, genom att du utfäster en skriftlig påminnelse eller genom att du kräver in pengarna rättsligt (dvs genom stämning, ärende hos kronofogden eller dylikt).

Det räcker att ett av alternativen ovan genomförs för att preskriptionen ska avbrytas.

Förslagsvis kan ni komma överens om att din partner betalar dig 1 kr om året via autogiro, där autogirot har en medföljande anteckning som kan lyda något i stil med "Delbetalning avseende skuldebrev upprättat ÅÅÅÅ-MM-DD med avsikt för preskriptionsavbrott i enlighet med 5 § preskriptionslagen".

Svaret på din fråga är alltså att det beror på om ett preskriptionsavbrott har förekommit.

Jag hoppas att vi på Lawline har varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo