När preskriberas en skuld?

Hej,

mitt ex har fiskat fram en "original" skuldförbindelse mellan oss från 2001 på drygt 100 000:- kronor. Jag fick en kopia dock finns endast min underskrift med. Det rörde sig om ett kortare lån i form av en postväxel som skulle återbetals av mig: "när jag mottagit handpenning vid försäljning av min lägenhet xx, vilket beräknas ske inom ett par månder. Vid dröjsmål utöver överenskommet erläggs ränta beräknad efter riksbankens diskonto + 8%".

Skulden betalades tillbaka av mig enligt skuldbrevets överenskommelse, vid försäljningen av bostaden (huruvida jag har något kvitto som kan bevisa det idag, vet jag inte ännu; jag vet inte heller om bankerna har kvar överföringar så långt tillbaka i tiden).

Vår relation avlutades 2003. Att han kontaktar mig 20 år senare och plötsligt hävdar att skulden inte betalats är både absurt och olustigt. Han hävdar att han hittade pappret och inte kan minnas att jag betalat skulden. Han är 15 år äldre än jag, idag 75 år.

Det är olustigt att han sparade "originalet", trots att skulden reglerades. Han var ju så noga med allt, medans jag endast "litade" på allt han gjorde.

Har han möjlighet att driva in skulden igen, eller är det preskriberat?

vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om skuldebrev

Av informationen du lagt fram drar jag slutsatsen att skuldebrevet är ett s.k enkelt skuldebrev ställt till dig personligen, 26 § lag om skuldebrev (SkbrL). När skulden betalas av ska, överlåten eller ej, helst anteckning föras på skuldebrevet och när skulden är slutligen reglerad bör gäldenären kräva originalet åter för att riva skuldebrevet.

Preskription

I alla händelser lär fordran, som du är inne på, vara preskriberad eftersom fordran i huvudregel preskriberas tio år efter tillkomsten. Undantaget är om preskriptionen avbryts (2 § preskriptionslag (PreskL)). Preskriptionen har inte avbrutits såvitt du inte betalat, erkänt fordringen, fått skriftligt krav eller erinran efter 2003 (5 § PreskL). Och skulle han invända att ni har avtalat om att fordran inte ska preskriberas, är sådant villkor ogiltigt (12 § PreskL), och skulle preskriptionen bestämmas till t.ex. 20 eller 30 år kan det angripas med hjälp av 36 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område så som oskäligt villkor. Ditt ex förlorar därav rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL).

Hälsningar,

Pontus FridénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo