När preskriberas en skuld?

2021-08-17 i Preskription
FRÅGA
Hej,mitt ex har fiskat fram en "original" skuldförbindelse mellan oss från 2001 på drygt 100 000:- kronor. Jag fick en kopia dock finns endast min underskrift med. Det rörde sig om ett kortare lån i form av en postväxel som skulle återbetals av mig: "när jag mottagit handpenning vid försäljning av min lägenhet xx, vilket beräknas ske inom ett par månder. Vid dröjsmål utöver överenskommet erläggs ränta beräknad efter riksbankens diskonto + 8%".Skulden betalades tillbaka av mig enligt skuldbrevets överenskommelse, vid försäljningen av bostaden (huruvida jag har något kvitto som kan bevisa det idag, vet jag inte ännu; jag vet inte heller om bankerna har kvar överföringar så långt tillbaka i tiden).Vår relation avlutades 2003. Att han kontaktar mig 20 år senare och plötsligt hävdar att skulden inte betalats är både absurt och olustigt. Han hävdar att han hittade pappret och inte kan minnas att jag betalat skulden. Han är 15 år äldre än jag, idag 75 år.Det är olustigt att han sparade "originalet", trots att skulden reglerades. Han var ju så noga med allt, medans jag endast "litade" på allt han gjorde.Har han möjlighet att driva in skulden igen, eller är det preskriberat?vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om skuldebrev

Av informationen du lagt fram drar jag slutsatsen att skuldebrevet är ett s.k enkelt skuldebrev ställt till dig personligen, 26 § lag om skuldebrev (SkbrL). När skulden betalas av ska, överlåten eller ej, helst anteckning föras på skuldebrevet och när skulden är slutligen reglerad bör gäldenären kräva originalet åter för att riva skuldebrevet.

Preskription

I alla händelser lär fordran, som du är inne på, vara preskriberad eftersom fordran i huvudregel preskriberas tio år efter tillkomsten. Undantaget är om preskriptionen avbryts (2 § preskriptionslag (PreskL)). Preskriptionen har inte avbrutits såvitt du inte betalat, erkänt fordringen, fått skriftligt krav eller erinran efter 2003 (5 § PreskL). Och skulle han invända att ni har avtalat om att fordran inte ska preskriberas, är sådant villkor ogiltigt (12 § PreskL), och skulle preskriptionen bestämmas till t.ex. 20 eller 30 år kan det angripas med hjälp av 36 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område så som oskäligt villkor. Ditt ex förlorar därav rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL).

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (604)
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?

Alla besvarade frågor (96505)