När preskriberas ett borgensåtagande?

2021-08-29 i Preskription
FRÅGA
Hej.Min sambo står som borgenär för sin kusin på en hyresrätt. Vi har en del problem med att kusinen inte har haft råd med sin hyra på senaste tiden, därför har vi fått betala den åt henne. Vi vill nu bli av med sambons borgensåtagande och tänkte säga upp borgensåtagandet. Som jag förstår är det nio månaders uppsägningstid på borgenskontraktet. Däremot kan jag läsa i kontraktet att borgensförbindelsen preskriberas efter tre år om hyresgästen bor kvar i lägenheten (längst ner på sida två i detta kontrakt som är likadant: https://www.tanumsbostader.se/Global/DisplayDocument.ashx?guid=5892298a-fb30-4a62-8908-1aa527a18edc ) . Kontraktet ingicks 2017-05-19. Med andra ord är det mer än tre år sedan avtalet ingicks. Och hyresvärden har inte skickat krav eller påminnelse om borgensåtagandet till min sambo. Så om jag förstår det hela rätt är hennes borgensåtagande preskriberat?
SVAR

Hej, tack för din fråga

Ett borgensåtagande omfattas av preskriptionslagen (1981:130) (PreskL), se 1 § PreskL. Enligt 2 § 2 st. PreskL gäller att preskriptionstiden för en fordran mot en konsument är tre år från fordrans tillkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan och detsamma gäller fordran mot den som gått i borgen. NJA 2000 s. 569 handlade om att I.S hyrde en lägenhet av ett bolag och I.S:s mamma undertecknande den 10 oktober 1988 en borgensförpliktelse för I.S:s förpliktelser enligt hyreskontraktet samma dag. I.S betalade inte hyra under tiden oktober 1995-april 1996. Mamman kontaktades inte av bolaget med anledning av borgensåtagandet förrän januari 1996. HD anförde att en borgensförpliktelse avseende en bostadshyresgästs förpliktelser räknas som en konsumentfordran och preskriberas tre år efter att förbindelsen har uppkommit i enlighet med 2 § 2 st. PreskL och därför preskriberades borgensåtagandet i oktober 1991. Av rättsfallet kan man dra slutsatsen att ett borgensåtagande när det handlar om en konsumentfordran preskriberas inom tre år från att borgensåtagandet gjordes även om borgesmannen inte har blivit krävd på betalning, om inte preskriptionsavbrott har skett genom att exempelvis hyresvärden skriftlig påminner borgensmannen om åtagandet. I och med att hyresvärden inte skickade krav eller påminnelse om borgensåtagandet till din sambo innan de tre åren hade gått så är borgensåtagandet preskriberat.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (604)
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?

Alla besvarade frågor (96397)