Inkassokrav

2013-02-03 i Inkasso
FRÅGA |Hej Lawline! Jag hoppas ni kan hjälpa mig med följande fråga. Jag har fått ett inkassokrav från ett företag. Vad ska jag göra? Bästa hälsningar, Paula
Farhad Niroumand |Hej Paula,Tack för din fråga.Det beror på om du anser att inkassokravet är riktigt, eller ej. Om du anser att kravet är riktig så bör du betala inom den tid som anges. Om du anser att inkassokravet är felaktigt bör du bestrida kravet omedelbart eller åtminstone inom den tid som anges. Kontakta då den som skickat inkassokravet och beskriv på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt. Det bästa är om du skriver ner dina invändningar och tar en kopia.Vänliga hälsningar,

Ansvar för utebliven betalning pga. fel ocr-nummer.

2010-08-25 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Har betalt in en kontrollavgift(p-avgift)av den i brevlådan inkomna "påminnelsen på utsatt förfallodatum. Har dock vänt på de tre sista siffrorna i ocr-numret. Kan inkassoföretaget kräva mig på 160 kr för detta?
Anna Eriksson |Hej, När man skriver in ocr-numret är det lätt att skriva fel, men det är därför desto viktigare att man verkligen kontrollerar alla siffror innan betalningen går i väg. Man är nämligen själv skyldig att se till att betalningen når mottagaren i rätt tid, bland annat genom att fylla i rätt betalningsinformation. När en gäldenär inte betalar på vare sig grundfakturan eller påminnelsen inom utsatt tid så har borgenären rätt att vända sig till ett Inkassobolag för vidare handläggning. Det som då händer är att inkassobolaget skickar ut ett skriftligt inkassokrav till gäldenären med anmodan om betalning. Inkassokostnaden är lagstadgad, se 3 § 1p Lag om ersättning för inkassokostnader m.m., https://lagen.nu/1981:739#P3S1. I dagsläget ligger den högsta tillåtna kostnaden på 160 kr. Inkassobolaget har alltså full rätt att ta ut de 160 kr för inkassokostnaden som uppstått som följd av försummelsen att betala fakturan i rätt tid. Så förslagsvis betalar du in din räkning så fort som möjligt för att undvika att din skuld växer ännu mer till följd av ränta. Om du inte har möjlighet att betala hela fakturan på en gång så rekommenderar jag dig att ta kontakt med ditt inkassobolag och fråga efter en avbetalningsplan. Med vänliga hälsningar

Inkassobolag

2009-07-31 i Inkasso
FRÅGA |Läste om företag som köper skuldebrev men hittar inga, har ni något tips på vilka företags som gör det?
Sven Lindblom |HejEtt tips vore att googla på inkassobolag. Lycka tillMVH

Möjligheter att realisera inkassokrav

2006-05-09 i Inkasso
FRÅGA |Jag har ett inkassokrav på ca 22000 SEK mot en privatperson. Ärendet har gått till kronofogdemyndigheten och de har gjort en fullständig tillgångsundersökning som visar att geldenären för tillfället saknar känd inkomstkälla.Vad kan jag göra i det här fallet? Ska jag försöka sälja min fodran till ett privat bolag för en spottstyver eller är det bättre att låta kronofodgen bevaka ärendet (vilket jag inte tror leder någonstans)?
Fredrik Jorstadius |Hej! Som jag ser har du tre olika möjligheter:1. Begära gäldenären i personlig konkurs. Om det finns någon form av tillgångar kommer du då att del av dem. Risken är att det finns flera borgenärer, och att du därför får en ännu mindre del än vad som tillkommer dig. Konkursen är även slutgiltig, vilket innebär att din fordran blir ogiltig efteråt vare sig du fått pengar eller ej.2. Vänta. Din fordran gäller enligt allmänna preskriptionsregler i tre år om det är ett kravbrev på konsument, eller tio år om det gäller mellan två likstående parter, likaså om fordringen avser ett löpande skuldebrev mot konsument om ej preskriptionsavbrytande åtgärd genomförs. Då du nämner att personen i fråga inte verkar ha några tillgångar så kan det bli att du får vänta väldigt länge, och kanske förgäves.3. Att sälja fordran till inkassobolag brukar betinga mellan 20-80% av värdet på fordran. En såpass osäker fordran som den aktuella betingar troligtvis ett ganska lågt värde.Lycka till!

Bestridande av faktura

2012-07-24 i Inkasso
FRÅGA |Har fått en muntlig offert på vitvaror från ett etablerat företag som jag accepterat. Inga oklarheter. Fakturan stämmer inte. Fördyring med 25% p g a olika felaktigheter. Jag har klagat men inte fått rättelse. Betalar jag hela fakturan och anmäler till ARN eller betalar jag det överenskomna beloppet och bestrider resten? Beloppet är under 5000 kr.
Mattias Garrido |Hejsan! Tack för din fråga. Båda alternativen är kloka men jag rekommenderar att Ni endast betalar det överenskomma för att sedan bestrida resterande. Att betala något ses som att man accepterar priset eller avtalet. Det är även en längre process att få tillbaka pengarna. Till sist är det en risk att betala en tvistig faktura om företaget försätts i konkurs. Ni bör skriftligen meddela företaget att Ni inte tänker betala den bestrida delen. Sedan bör Ni anmäla ärendet till ARN. Om företaget sedan säljer fakturan till ett inkassobolag som kräver Er på pengar ska Ni även här bestrida den tvistiga delen av fakturan. Spara avtal, det skriftliga bestridandet osv vid eventuell tvist vid Kronofogden eller domstol. Har Ni processuella frågor om bevis och avtalsrättsliga frågor så återkom gärna! Mvh Lawline

Betalningsskyldighet för gamla räkningar?

2009-10-31 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Hade i yngre dagar lite svårt att betala mina räkningar, vilket har medfört att de förföljer mig än idag! De flesta är i från 2oo3-2oo4. Vad gäller för dessa? Är någon mobilräkning mm. Jag får brev varje år ifrån div inkassoföretag! Mvh
Gustav Nittby |Hej,Om inte skulden preskriberats är du fortfarande betalningsskylig. För konsumentfordringar är preskriptionstiden 3 år, PreskL 2§ 2st. Sker ett preskriptionnsavbrott börjar dock en ny preskriptionstid att löpa från dagen för avbrottet. Hur preskription kan avbrytas regleras i PreskL 5§. Bl.a. kan detta ske genom att ”gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären” (p. 2). Breven du får från inkassobolagen har m.a.o. verkan som preskriptionsavbrott.MVH

Inkassokrav

2008-10-09 i Inkasso
FRÅGA |Vad säger lagen om inkassokrav som skickats men inte nått gäldenären?På vilket sätt måste inkassobolaget bevisa att dem har skickat detta?Tack!!
Anna Andersson |Hej,För att en inkassoåtgärd skall vara ersättningsgill måste inkassoföretaget/borgenären visa att inkassokrav har skickats. Kravet går dock på mottagarens risk, d v s man behöver inte bevisa att det har kommit fram. Gäldenären är skyldig att betala inkassokostnad från och med dagen för kravets utställande.Med vänlig hälsning,