Vad gör man om motparten skickar ett inkassokrav efter hävning?

2019-08-18 i Inkasso
FRÅGA |Hej ! Vad gör man om motparten fortsätter skicka fakturor från svea inkasso trots att man skickat ett meddelande om att kontraktet ska hävas ?MVH M
Johannes Norrman |Hej M!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterSåsom jag förstår din fråga har du fått vad du menar är ett felaktigt inkassokrav, som motparten skickat efter att du hävt det relevanta kontrakten. Du vill nu veta hur du går vidare.Fundera en extra gång på om din hävning är giltig I och med att motparten skickat ett inkassokrav på dig, framstår det som relativt sannolikt att han anser att din hävning är ogiltig, och att du fortfarande är skyldig att betala. Du anser att detta krav är felaktigt, och att du inte är skyldig att prestera. Huruvida hävningen du genomfört verkligen är giltig, kan jag inte svara på utan mer information. Eftersom din motpart är av en helt annan uppfattning, är det dock en idé att fundera en extra gång på om din hävning är giltig; är den inte det, så är du ju skyldig att betala. Anser du att din hävning är giltig och att du inte är skyldig att betala, ska du bestrida inkassokravetIfall du, efter att ha funderat på saken en extra gång, alltjämt anser att betalningskravet mot dig är ogrundat, så måste du bestrida inkassokravet. Detta gör du genom att skriftligen (med fördel via mail) skickar ett meddelande till inkassobolaget där du tydligt anger att du bestrider betalningsskyldighet för det aktuella kravet. Kom ihåg att spara en kopia, och att ange otvetydigt att du bestrider samt vilket krav det är som du bestrider. DEfter att du bestridit kravet, så kan inkassoföretaget inte gå vidare. Det återstår då för din motpart att antingen gå vidare till Kronofogdemyndigheten genom ett betalningsföreläggande (som du också kan bestrida), eller att stämma dig inför domstol för att bevisa att du är skyldig honom pengarna. SammanfattningOm du anser att inkassokravet mot dig är ogrundat, så måste du skriftligen meddela inkassoföretaget att du bestrider kravet, d.v.s att du inte anser dig vara skyldig att betala. Kom ihåg att spara en kopia av ditt bestridande, och att tydligt ange vilket krav som du bestrider. Ifall jag missförstått dig, eller om du har fler funderingar, är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du ställde ovan.Lyckönskningar och hälsningar,

Får inkassobolag lämna ärende till Kronofogden för att jag missat en betalning?

2019-07-12 i Inkasso
FRÅGA |Jag hade en skuld på Inkasso Marginal i flers år som jag betalde av på, nu missade jag en faktura, så nu har dom skickat de till fogden och vägrar återkalla ärendet och att jag får fortsätta min avbetalning, har pratat med dom ett antal ggr men tvärt NEJ säger dom, nu är de att jag har bara sjukpension att leva på ändå ska dom ta pengar, jag kommer inte att kunna hämta mina mediciner, kan Inkasso marginal neka att återkalla ärendet efter att jag missat 1 betalning?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att haft en skuld som du, istället för att betala hela på en gång när den förföll, fått tillstånd att delbetala till inkassobolaget. När du nu missat att följa betalningsplanen har inkassobolaget återkallat betalningsplanen och skickat hela skulden till Kronofogden. Rent juridiskt är inkassobolaget inte skyldigt att återkalla ärendet, i princip hade företaget haft rätt att skicka skulden till Kronofogden redan för flera år sedan. Däremot har de inte gjort det då ni kommit överens om en avbetalningsplan. Då du misskött betalningsplanen (genom att du missat att betala) ligger det inom deras rätt att skicka skulden till Kronofogden.Min rekommendation är att du försöker kontakta inkassobolaget och komma överens med dem. De har rent juridiskt ingen skyldighet att återkalla ärendet.Vänligen,

Blir beloppet detsamma om man väljer att betala kravbrev som sänts till inkasso?

2019-05-21 i Inkasso
FRÅGA |Njord Law Firm. Om det går till inkasso kan man betala och är det samma belopp?Måste man fortfarande kontakta inkassobolaget om man väljer att betala.Mvh D
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga handlar det om ett kravbrev du fått tillsänt dig från Njord Law Firm. Om fakturan sänds till inkasso kommer grundbeloppet att vara detsamma, dock kan det vara att det tillkommer vissa kostnader. Det får tas ut 60 kronor för en betalningspåminnelse och 180 kronor för ett inkassokrav (4 § lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.). Det kan även tillkomma ränta på beloppet.Om du betalar fakturan hos inkassobolaget kommer det att registreras att den är betald och du behöver inte kontakta dem i efterhand.Vänligen,

När får inkasso driva in pengar?

2019-05-06 i Inkasso
FRÅGA |Är det ok av ett inkassobolag att kräva 1800 kronor för en tre veckor försenad räkning?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En viktig princip i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och skulder i rätt tid. Ibland händer det att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Den som ska ha pengarna (borgenären) kan då välja att antingen själv driva in sina pengar från den som ska betala (gäldenären). Borgenären kan även anlita ett ombud, till exempel ett inkassoföretag som har till uppgift att driva in fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd, se vidare 1 § inkassolagen. Om räkningen förföll till betalning för 3 veckor sedan finns således inget hinder mot att borgenären anlitar ett inkassoföretag som får i uppdrag att driva in pengarna. Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning,

Får sambons pappa kräva oss på pengar genom inkasso?

2019-07-31 i Inkasso
FRÅGA |Hej jag och min sambo. Bor hos hennes föräldrar sen 3 månader tillbaka och vi har just nu ingen inkomst. Och från ingenstans, kräver. Hennes pappa oss på pengar 2500kr. Fast vi aldrig har fixat ett kontrakt. Varken muntligt eller skriftligt kontrakt. Han har även också börjat säga att han ska skicka det till inkasso när vi inte ens har fått en betaldag. Det han gör mot oss kan väll verkligen inte vara lagligt?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att det inte finns något kontrakt så kommer det bli svårt för din sambos pappa att driva in den påstådda skulden även om han har rätt att vända sig till inkasso. Är det så att han driver detta till inkasso/kronofogden så rekommenderar jag er att bestrida den påstådda "fakturan" och förklara att ni inte fått en betaldag och att ni inte har ett kontrakt samt att ni uppfattade att ni fick bo där tillfälligt utan kostnad. Han bestämmer dock om han vill att ni ska betala en summa varje månad samt om ni får bo kvar där. Dock är det någonting ni gemensamt ska komma överens om, det går således inte att kräva pengar utan att motparten vet att det kostar, så som jag har uppfattat har skett i er situation.Vänligen,

Måste ett inkassobolag visa ursprungsfakturan?

2019-06-07 i Inkasso
FRÅGA |Hej!Håller på o tjafsa m Sergel om skulder på teleräk till Telia som tydligen KF "gett utslag" för 1997. Inget jag minns ens. Bestred verkställighetskrav senast nu i feb o hävdade preskription. Idag fick jag beslut om avslag pga Sergel påstår sig skickat ut påminnelser mm totalt 33 ggr genom åren o aldrig fått brev i retur. Pga div orsaker bla mkt sjukhusvistelser o min bostad (hyr) tyvärr inte funkat:funkar för mig att bo i de senaste 6-7 åren pga mina funktionsnedsättningar mm, så har jag fått flacka runt hos vänner o bekanta i väntan på få bostadsanpassning. (Fick avslag 201/6 o ansökte igen nu i mars o väntar besked). Finns fler anledn till att jag inte "behöver" hålla koll på nån post.Nu till frågorna:Jag har för mig, att när ngn tar över ett avtal/skuld och sen ska driva in den så är de skyldiga att visa själva ursprungsfakturan/orna, dvs Telias faktura/or i detta fall. När jag bestred kravet från KF första ggn hösten -18, så bad jag få se dessa fakturor från Telia som Sergel sk tog över 1997 för jag minns inte ett dugg av detta.Men detta har varken Sergel el KF nämt en bokstav om än utan påstår bara att skulden inte är preskriberad pga dessa 33 sk påminnelser till folkbokföringsadressen vartannat år i 21 år.Kan man hävda och kräva, att inkassobolagen är skyldiga att kunna visa kopia av ursprungsfakturan till skulden?Vilket/a kapitel o paragraf är det som gäller i dessa fall? Tacksam för råd!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För fakturor, såsom en telefonräkning, görs en analog tillämpning av reglerna om enkla skuldebrev i 3 kap. skuldebrevslagen. Ett enkelt skuldebrev, och då likväl en faktura som i ditt fall, är inte bärare av fordran och inte heller ett värdepapper. Motsatsen till ett enkelt skuldebrev är ett löpande sådant, vilket är det vanliga när du lånar pengar av en bank. Ett löpande skuldebrev är ett värdepapper som måste visas upp för att ha rätt att ta betalt. Då ett enkelt skuldebrev (fakturan i ditt fall) inte är bärare av fordran, inte är ett värdepapper som behövs för att kräva betalt, har inkassobolaget tyvärr heller ingen skyldighet att uppvisa ursprungsfakturan till dig.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan privatperson utfärda inkassokrav?

2019-05-18 i Inkasso
FRÅGA |Hej,jag har mottagit ett brev som anger sig från att vara ett inkassokrav. Det går inte att finna några uppgifter om vilket inkassobolag det skulle röra sig om och jag ringde till auktoritet inkasso och uppgav det ärendenummer som anges i brevet men det fanns inget ärende i det nummret, borgenären fanns inte heller hos dem.Borgenären, de kontaktuppgifter och det telefonnummer jag enligt brevet kan swisha till är till en privatperson jag känner som anser att jag är skyldig honom pengar. Detta inkassobrev tror jag är skrivet utav honom och jag har inte fått några tidigare betalningspåminnelser eller andra skriftliga påvisningar som anger att jag skulle stå i skuld till den här mannen från exempelvis kronofogden.Min skuld uppges enligt brevet vara på 3000kr plus påminnelseavgift (60kr) och inkassoavgift (180kr)Jag har bestridit kravet utefter instruktionerna i brevetHade gärna bifogat bild på brevet och det kuvet med handskriven adress och frimärkeMin fråga är om det här skulle kunna bedömas som bedrägeri då borgenären avger sig för att komma från inkasso trotts att det inte går att koppla till något inkassobolag?Mvh
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser angående inkasso och vem som får skicka inkassokrav finns i inkassolagen.För att driva in räkningar för annans räkning krävs tillstånd från Datainspektionen - om däremot indrivningen rör egen fordran behövs inte tillstånd och det kan likaväl göras av en privatperson. Det ska framgå tydligt av inkassokravet vem som är avsändare och denne ska vara den samma som den gäldenären står i skuld till. Annan formalia så som belopp (samt påminnelseavgift och inkassokostnad), kontaktinformation, tidsfrister samt betalningsinformation ska framgå av kravet. Rent principiellt är det inte mycket som skiljer ett inkassokrav från en faktura.Inkasso är dock ett i grunden påtryckningsmedel för att få betalt för en utestående fordran. I princip kan det ses som en påminnelse att betala och behöver inte föregås av en påminnelse utan kan gå direkt till indrivning. Det är därför viktigt att du – så som du gjort – bestrider den om du inte avser betala skulden och/eller anser den felaktig. Det som kan hända är att den här personen som kräver dig på betalning lämnar vidare ärendet till Kronofogden och ansöker om ett betalningsföreläggande. Du kommer då att få hem ett brev med ett delgivningskvitto som du måste underteckna och skicka tillbaka till myndigheten. Kronofogden gör ingen bedömning om kravet är riktigt eller inte så även här måste du bestrida kravet. I det läget har privatpersonen som kräver dig på pengar att ta ärendet vidare till domstol – annars skriver Kronofogden av ärendet. Det är inte du som ska bevisa att kravet är felaktigt utan det ankommer på motparten att bevisa att han har ett giltigt krav. Lyckas han med detta blir det du som har att bevisa att kravet är felaktigt. Viktigt är att bestrida i alla led, på så sätt riskerar du inte en betalningsanmärkning. Spara kopior på dina bestridanden och bifoga dem i varje led av processen.Vänligen

Vad innebär borgensåtagande?

2019-04-14 i Inkasso
FRÅGA |Hej!Jag har varit dum nog att vara borgensman åt en tjej som sedan 1,5 år drygt är ett ex. Har först nu fått en inkassofordran på hennes hyra sedan mars 2018 fram till nu (vilket blir ett rätt rejäl summa). Min fråga är nu att då jag som borgensman inte fått minsta kontakt eller indikation från varesig exet (högst förklarligt) eller hyresvärden förrän först nu ett år senare. Kan jag på något sätt nu hävda att de inte hört av sig inom 'rimlig tid'?Eller vad jag kan i övrigt göra i denna soppa? (Exet i fråga går på soc, så finns inte mycket till inkomster där.)
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om borgensåtaganden finns i handelsbalken (HB).Ett borgensåtagande finns för att ge säkerhet till en borgenär (långivare).Det finns olika typer av borgensåtagandenEnkel borgen innebär att du som borgensman gått i borgen för en specifik skuld. Det betyder att långivaren först måste försöka få betalt av den som lånade pengarna (gäldenären) innan långivaren kan gå vidare och kräva pengar från borgensmannen (10 kap. 8§ HB). Proprieborgen är en annan typ av åtagande som betyder att du går i borgen "såsom för egen skuld". Vid denna typ av borgen kan långivaren kräva att få betalt antingen från den som lånade pengar eller från borgensmannen (10 kap. 9§ HB). Det är alltså upp till långivaren att välja.Det verkar i ditt fall som att det rör sig om en enkel borgen eftersom du först när ditt ex blev insolvent (ej kan betala), fick krav om att betala.För att du som borgensman ska vara skyldig att betala, krävs att långivaren måste visa att gäldenären (ditt ex) inte kan betala. Kan långivaren inte visa detta behöver du som borgensman inte betala. Kraven som ställs på långivaren är relativt höga, ofta måste gäldenären helt sakna betalningsförmåga innan borgensmannen får betalningskrav.RegressrättDen som åtagit sig ett borgensansvar och som till följd av det tvingats att betala en skuld, har alltid regressrätt mot gäldenären (den som tagit lånet). Det betyder att du som borgensman har rätt att kräva pengar från ditt ex.SammanfattningEftersom det verkar röra sig om ett borgensåtagande av en enkel borgen, är det inte så oväntat att du inte fått något krav om betalning förrän ditt ex blivit insolvent. Det du kan göra nu är att betala skulden och fullgöra ditt åtagande som borgensman för att sedan rikta ett regresskrav mot ditt ex. Hoppas du fick svar på din fråga!