Hur förhandlar man med inkassobolag och kronofogden

2018-09-19 i Inkasso
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar vad min sambo ska tänka på när man betalar av skulder oss olika inkassobolag för bästa sätt gå till väga kan man förhandla med dom att skulderna och finns det nåt juridisk man ska tänka på och hur man bästa sätt tänka på i lagen djungeln och tänkte hjälpa henne på bästa sätt hur man kan förhandla med dessa inkassobolag och kronofogden för att få bort hennes skulder och som tv programmet lyxfällan hur förhandlar dom med bolagen och hur till väga rent juridisk tänkande. Tack på förhand
Soroosh Parsa |Inkassobolagen har köpt dessa skulder av andra företag som din sambo har varit skyldig pengar. Inkassobolagens enda ambition är alltså att göra vinst på transaktionen samtidigt som dessa enligt lag måste se till att den betalningsskyldige inte vållas onödig skada eller olägenhet. De oerhört generösa erbjudanden som Lyxfällan lyckas få beror till stor del på deras ställning som TV-program. Utgå från att vanliga privatpersoner inte har sådant förhandlingsutrymme.Inkassobolagen tänker i princip endast strategiskt. Deras förhandlingsposition utgår från idén att få ut så mycket pengar av den betalningsskyldige som möjligt utan att försätta denne i personlig konkurs. Om man ringer och säger att man inte kan betala, så kan inkassobolagen vara mer benägna att hjälpa dig betala i din egen takt än att agera juridiskt korrekt och stämma dig inför domstol. Genom det första alternativet kan inkassobolagen få fullt betalt på den betalningsskyldiges villkor medan de kanske får en fjärdedel av skulden betald genom att kräva pengarna på en gång eftersom pengarna helt enkelt inte finns. Juridiskt tänkande är m.a.o. begränsat.Kronofogden har inte möjlighet att besluta om avbetalningsplan eller liknande som inkassobolagen har. Det beror på att kronofogden driver in skuld för någon annans räkning medan inkassobolagen, förmodar jag, i ert fall driver in skulden för egen räkning eftersom de sannolikt har köpt skulderna. Eventuella förhandlingar måste därför göras med fordringsägarna vars fordran kronofogden driver in, dvs. den bank eller det inkassobolag som får kronofogdens hjälp. Ta kontakt med fordringsägarna och förhandla med dessa på samma sätt som med inkassobolagen. Notera att skulden hos kronofogden måste prioriteras eftersom det annars kan leda till t.ex. löneutmätning.I samtal med inkassobolag kan din sambo tänka på att betona att pengarna inte finns i dagsläget, att bördan är för stor månadsvis och att hon har en inkomst som garanterar betalning varje månad. Har inkomsten varit dålig tidigare kan hon t.ex. visa hur hennes inkomst hela tiden blir bättre. Detta indikerar att inkassobolagen bör efterge något nu för att maximera deras egna intäkter på sikt. Beroende på vad som bäst hjälper din sambo att betala skulden så snabbt/lätt som möjligt, bör hon utgå från olika positioner, men vi listar typiska moment att förhandla om:1. nedskrivning (bjuda på en del av skuld för att motivera betalning),2. amorteringsfrihet (under viss tid för att samla ekonomin),3. amorteringssänkning (om det är för stort belopp månadsvis),4. framtida räntefrihet (om räntan är ett hinder för att betala av skulden, t.ex. för att den växer mer än amorteringarna, välj antingen detta alternativ eller alternativen nedan),5. räntesänkning (om räntan är hög),6. fryst ränta (så ingen mer ränta tickar på),Jag ringer upp på fredag kl. ca 14:00. Hör av dig om tiden inte passar.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Hur mycket måste jag betala vid ackordsuppgörelse till inkassobolag?

2018-08-11 i Inkasso
FRÅGA |Hej.Jag har lämnat ett ackord förslag till ett inkasso bolag gällande en skull där. Kapitalbeloppet är 13000 och jag föreslog att jag skulle betala 8000 av dessa. Idag fick jag ett brev där det står att företaget godkänt mitt förslag och jag ska betala 2000 kronor så avskrivs resten. Hur ska jag göra? 8000 eller de 2000?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det är tyvärr väldigt svårt att ge ett definitivt svar på din fråga utan att ha sett dokumentet du fått från företaget i sin helhet. En ackordsuppgörelse är en uppgörelse mellan dig och fordringsägaren (den du har en skuld till) i vilken ni kan komma överens om att ett lägre belopp ska betalas. Ofta växer skulder hos inkassobolag väldigt mycket i och med alla räntor och avgifter. En skuld på 5.000 kronor kan efter flera år vara uppe i 20.000 kronor. Vid en ackordsuppgörelse där en sådan skuld sätt ned till "bara" 10.000 kronor har inkassobolaget ändå tjänat 5.000 kronor i räntor och avgifter. Därav låter det även rimligt att du ska betala de 8.000 kronor du föreslagit. Det som talar för det är dels att företaget gett besked om att det godkänt ditt förslag, dels att inkassobolagen sällan efterskänker skulder i allt för stor omfattning. Tänkbart är att du kanske fått möjligheten att betala de 8.000 kronorna fördelat på fyra tillfällen.Mitt råd till dig är att du betalar de 2.000 kronor du fått inbetalningskort för i rätt tid, för att inte bryta mot den uppgörelse ni har och riskera merkostnader. Därefter bör du kontakta inkassobolaget och be dem tydliggöra vad avsikten med deras besked var. Betalar du de 2.000 kronor du fått inbetalningskort för hamnar du inte i dröjsmål med betalningen. Är det så att företaget tänkt sig endast 2.000 kronor är du i sådana fall skuldfri, i annat fall är du åtminstone inte i dröjsmål och kan betala resterande 6.000 kr efter överenskommelse.Jag beklagar att jag inte kan ge dig ett klarare besked än så här. Dessvärre går det inte att ge ett klart beslut utan att ha sett upgörelsen er emellan. Som rådgivare anser jag det viktigt att du får ett så tydligt svar som möjligt, likväl som det är viktigt att du inte får ett felaktigt svar.Lycka till!Vänligen,

Rätt att få underlag för inkassokrav och preskription av konsumentfordringar

2018-02-22 i Inkasso
FRÅGA |Jag har fått ett krav från ett inkassoföretag, där jag krävs på 2.600 sek. Jag har inte haft något abonnemang hos Telia de senaste 12-15 åren! Har jag rätt att begära kopior/underlag på de fakturor som inkassoföretaget köpt av Telia? Man undrar ju varför det nu - efter så lång tid dyker upp krav på eventuella skulder hos Telia? Måste jag acceptera att enbart presenteras inkassoföretagets siffror?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till underlag för kravetInkassoföretag ska följa reglerna i inkassolagen. I inkassokravet ska det tydligt framgå uppgifter om förhållandet som fordran grundar sig på (5 § 1 stycket inkassolagen). Om det inte framgår vad kravet grundar sig på bör du kontakta inkassobolaget och begära att få underlag för inkassokravet. Det är företaget som kräver pengar av dig som ska bevisa att du har en skuld att betala.PreskriptionJag gör antagandet att du har haft abonnemanget som konsument. En fordran preskriberas normalt efter tio år men för konsumentfordringar är tiden tre år (2 § preskriptionslagen). Om det inte har skett något preskriptionsavbrott bör eventuella skulder som är 12-15 år gamla alltså vara preskriberade. Exempelvis påminnelser som skickats kan utgöra preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Även vad gäller preskriptionsavbrott är det upp till företaget som kräver pengarna att bevisa att preskriptionsavbrott har skett och att skulden alltså fortfarande är levande. Att skicka betalningskrav när det är tydligt att fordran är preskriberad strider mot god inkassosed.Bestrida kravetOm du anser att inkassokravet är felaktigt ska du omedelbart bestrida det hos företaget som har skickat det. Bestrider du kravet riskerar du inte att få en betalningsanmärkning. Det är bäst att bestrida kravet skriftligen och att spara en kopia av bestridandet. I bestridandet bör du ta upp dina kontaktuppgifter, vilket krav det rör sig om (fakturanummer, belopp och datum), tydligt förklara att du bestrider kravet och varför du anser att kravet är felaktigt.SammanfattningsvisSåvida du inte har fått påminnelser om fordran under åren som gått bör eventuella skulder vara preskriberade. Det innebär att inkassokravet är felaktigt. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt bestrider kravet och förklarar varför du anser att du inte är betalningsskyldig.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Överlåta eller sälja skuld

2017-11-22 i Inkasso
FRÅGA |Hej en så kallad före detta vän som jag umgicks med är skyldig mig pengar på 168 989 Han är anmäld till kronofogden men får inga pengar därifrån för han har mer skulder o större så jag får inga pengar så tänkte sälja skulden Hur ska jag gå till väga ?? Tänkte sälja den så jag får lite tillbaka iallafallMvh
|Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Som jag har förstått det så söker du ett inkassoföretag eller en privat indrivare med inkassotillstånd. Dessa kan du finna på datainspektionens hemsida (www.datainspektionen.se/inkassotillstand). Du bör dock lägga märke till att dessa företag ofta endast tar uppdrag av andra företag. Det förekommer självklart undantag.Med vänlig hälsning,

Vilka kostnader tillkommer då skuld skickas till inkasso?

2018-09-16 i Inkasso
FRÅGA |Om man inte betalar förlikningsbelopp avseende fildelning utan avvaktar ev brev från inkassobolag och betalar om detta kommer hur mycket kan då inkassobolaget lägga på utöver själva förlikningsbeloppet?
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka kostnader som inkassobolag kan lägga på i samband med att man får ett ärende hos dem. För att besvara din fråga kommer jag att kolla på reglerna i Lagen om ersättning för inkassokostnader, Lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt Räntelagen.InkassokostnaderDen lagstadgade inkassokostnaden är 180 kr, men utöver denna summa kan 60 kr påminnelseavgift, för skriftlig påminnelse, också tillkomma. I kostnadsväg är det alltså ett belopp på högst 240 kr som inkassobolag kan lägga på, utöver det ursprungliga skuldbeloppet (4 §). Skulle din skuld skickas till inkasso, har du skyldighet att betala dessa kostnader (2 § och 3 §).DröjsmålsräntaUtöver inkassokostnaderna kan även ränta räknas på skulden när ärendet hamnat hos ett inkassobolag. Har du och fordringsägaren till din skuld, dvs personen eller företaget du är skyldig pengar, bestämt en förfallodag för betalning, börjar räntan att räknas från och med just den bestämda förfallodagen (3 §). Har ni inte bestämt en förfallodag, kommer räntan att börja räknas från och med den 30:e dagen efter att fordringsägaren har skickat en räkning eller faktura till dig. Din skyldighet att betala räntan börjar från och med att du fått fakturan hem till dig, dvs när den faktiskt har nått dig (4 §).Nu har vi rett ut när räntan kan börja att räknas, nästa fråga är alltså hur mycket ränta som kan tillkomma på din skuld. Har ni kommit överens om en viss räntesats, du och fordringsägaren till skulden, är det den som gäller. Har ni inte kommit överens om detta, kommer räntan att räknas enligt Räntelagens bestämmelser. Den lagstadgade räntan ligger just nu på 7,5% (6 § och 9 §). Min rekommendation Om du har möjlighet att betala hela din skuld innan den skickas till inkassobolag, rekommenderar jag att du gör det. Om du hamnar hos inkasso och det då skulle visa sig att du inte har ekonomisk möjlighet att slutbetala skulden i sin helhet, utan behöver exempelvis upprätta en avbetalningsplan hos inkassobolaget, tillkommer ytterligare en uppläggningsavgift på 170 kr (4 §). De flesta inkassobolag tar även en aviseringsavgift på ca 60 kr för avier som skickas ut då man har en avbetalningsplan. Skulle du missa att betala din skuld till inkassobolaget efter deras förfallodatum, riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogden, vilket medför ytterligare kostnader på ca 380 kr (46 § och 48 §).Sammanfattning De kostnader som garanterat tillkommer då ett ärende skickas till inkasso ligger mellan 180–240 kr. Utöver dessa tillkommer ränta enligt avtal, eller enligt Räntelagen. Om du skulle missa att betala till inkassobolaget innan deras förfallodatum, kan ytterligare kostnader för Kronofogdens handläggning tillkomma.Hoppas att detta var ett svar på din fråga, om det är något mer du funderar över är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera här nedan, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.Vänliga hälsningar,

Vad gör man mot ett krav på parkeringsböter om det är någon annans bil som bötfällts?

2018-04-27 i Inkasso
FRÅGA |Hej, jag har fått ett inkasso krav från Gothia AS i Norge där Europark kräver mig på parkeringsbot för en helt annan fabrikat och bil som jag varken äger eller nånsin sett, jag har aldrig varit i Norge och inte min bil heller, på deras bilder står min bils reg nr som jag misstänker har blivit kapad av den person som äger fel bil och kör runt och räkningarna verkar komma till mig, jag har gjort polisanmälan och även kontaktat p-bolaget med bilder på min bil men de vägrar acceptera deras misstag och lägga ner kravet, jag har inte erfarenhet av nåt liknande problem och blir tacksam för rådgivning om vilka rättigheter man har.
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja medInledningsvis är det viktigt att du fortsätter att bestrida kraven. Det kan hända att ärendet efter ett tag överlämnas till kronofogdemyndigheten, men även då ska du fortsätta att bestrida kraven. Så länge du bestrider finns det ingen möjlighet för företaget att driva in pengarna från dig.Vad händer sen?Om du fortsätter att bestrida och företaget inte ger efter kan det hända att de stämmer dig. Att stämma någon är det sätt som finns för att kunna få ett omstritt krav fastställt så att det kan drivas in tvångsmässigt. Detta innebär att så länge du bestrider kravet kommer ingenting att kunna hända förrän företaget stämmer dig. Det som händer då är att det är företaget som i domstol måste kunna bevisa att du är skyldig dem pengar. Det är här företaget kommer att få problem. Förmodligen kommer de att ge efter kravet om ett tag, innan de försöker stämma dig, om de sätter en verklig handläggare på ärendet som ser att de har fel.Som jag förstår situationen är det utifrån bilderna tydligt att det inte är din bil som bötfällts. Detta i sig bör räcka för att det ska vara helt omöjligt att döma ut betalningsskyldighet för dig. Det finns alltså ingen idé för dem att stämma dig, då de garanterat skulle förlora. Det verkar bara som att de inte faktiskt tagit en verklig titt på ditt ärende.SammanfattningsvisFortsätt att bestrida. Fortsätt bestrida även om ärendet överlämnas till kronofogdemyndigheten. Det är osannolikt att du skulle bli stämd, men om du blir det är det företaget som har bevisbördan för att du skulle vara betalningsskyldig. Om de visar upp bilderna i fråga borde det inte vara något problem för dig att kunna visa att det inte är din bil som bötfällts.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om man får inkassokrav från okända företag?

2017-12-14 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Min sambo har fått flertalet fakturor från inkassobolaget Lindorff. Vid varje faktura har han kontaktat dom utan att egentligen få något konkret svar på vad det är. Men han har då bett om att få en slutfaktura på allting som ligger och vi har då betalat. Därefter skulle det INTE finnas något mer. Men nu har han fått två fakturor till, på en total kostnad på 3500 cirka. Det framgår återigen inte från när eller ens vilket företag som skulden finns hos utan bara att fodran avser mobilt bredband. Han har varit i kontakt med lindorff men får inga svar. På ena fakturan står det att skulden lämnats hos kronofogden men när han ringer dit har dom inte fått in något. Tillslut ringde han Lindorff och krävde att dom skulle säga vilket företag de gäller och fick till svar "de är samma som förut". Då ringer min sambo till företaget som han tidigare haft mobilt bredband hos (TRE) och dom säger att det inte finns någon skuld där. Jag vet inte längre vad vi ska göra, vi betalar och betalar saker vi inte vet va vi betalar för och det slutar liksom aldrig. Hur bestrider vi fakturan? Och finns de nån chans att vi skulle kunna vinna de målet? Hur kostsamt skulle de kunna bli om vi tog de till rätten?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det problem du beskriver är dessvärre inte särskilt ovanligt. Eftersom din sambo inte har beställt någonting (så vitt ni vet) ska han inte heller betala.Bestrid inkassokravenFelaktiga inkassokrav ska bestridas. Detta görs enklast genom att kontakta inkassobolaget, helst per e-post för att enkelt kunna spara en kopia. Bestridan behöver inte formuleras krångligt utan det räcker med att förklara (1) att din sambo bestrider inkassokravet och (2) anledningen till detta. I din sambos fall kan han t.ex. förklara att inkassokravet bestrides på grund av att ingen borgenär har specificerats.Inkassoföretag brukar inte fortsätta driva in pengarna när inkassokravet har bestridits. Istället behöver borgenären vända sig till tingsrätten med sitt krav.Kommer jag att tvingas betala i tingsrätten?Det är svårt för mig att bedöma hur din sambos chanser i tingsrätten ser ut. Jag vet inte vad kravet avser eller vilka typer av avtal din sambo eventuellt har ingått. Har borgenären inget avtal att visa upp i tingsrätten är dock sannolikheten inte särskilt stor att din sambo skulle förlora.Hur kostsam kommer en rättsprocess att bli?När det gäller rättegångskostnader är huvudregeln i så kallade småmål (mål som rör under ett halvt prisbasbelopp, dvs. under 22 400 kr) att parterna står för sina egna rättegångskostnader. Den kostnaden som skulle kunna uppstå för din sambo är således begränsad till hans egna kostnader för tvisten, t.ex. om han väljer att anlita en jurist som företräder honom. Skulle han förlora målet får han givetvis också betala hela eller delar av det belopp som borgenären kräver, men inte borgenärens rättegångskostnader.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Rätt att bestrida faktura/påminnelsefakturor?

2017-10-15 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Har varit på service med min bil. Väntade på plats 30 min. som det tog att serva bilen. Av erfarenhet vet jag att en sådan service tar betydligt längre tid. Begärde att få serviceprotokoll. Detta skulle sändas i samband med fakturan till min hemadress. Erhöll faktura men inget serviceprotokoll. Ringde ett flertal gånger till verkstaden och fick löfte om att serviceprotokoll skulle sändas. Så har dock inte skett. Har sänt brev och även e-mailat om begäran om serviceprotokollet och samtidigt bestridit fakturan i avvaktan på protokollet. Får inget svar endast påminnelsefakturor. För mig verkar verkstaden inte seriös eller väldigt okunnig. Vidhåller min begäran om serviceprotokoll om vad som gjordes vid verkstadsbesöket och bestrider fortfarande fakturan. Gör jag rätt eller/och finns andra sätt att agera?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag kommer att dela upp mitt svar i olika delar för att ge dig en bättre överblick.Allmänt om bestridandeFör att svara på din fråga ska du när du får fakturan bestrida den. Eftersom du inte har fått något serviceprotokoll ska du inte behöva betala förrän företaget skickar dig serviceprotokollet enligt löftet. Vad du kan göra är att informera företaget så tydligt som möjligt att du inväntar serviceprotokollet, och att du inte tänker betala förrän du får serviceprotokollet skickat till dig. För att bestrida fakturan kan du t.ex. skicka ett rekommenderat brev eller skriva på fakturan att du bestrider den för att du inte har fått det utlovade serviceprotokollet, och skicka tillbaka fakturan till företaget. Spara gärna en kopia. Det här ska du göra för att uppmärksamma företaget om att du motsätter dig fakturan till dess att du erhåller serviceprotokollet. Det bästa sättet att bestrida en faktura är annars att skicka ett rekommenderat brev, då har du bevis för att företaget har fått ditt bestridande i och med att de hämtar ut brevet. Om företaget driver saken vidare till ett inkassobolag kan du bestrida även det kravet. Om kravet hamnar hos Kronofogden bestrider du även det och meddelar dem varför du inte har betalat. De undersöker då saken och meddelar beslut i frågan och det är först om du inte svarar på detta som en betalningsanmärkning kan bli aktuell.En alternativ möjlighetVad du också kan göra är att betala fakturan om du är orolig för konsekvenserna av att inte betala den. Det finns ingenting som hindrar dig från att bestrida fakturan även efter det att du har betalat den. Det första du bör göra är att skriftligen meddela företaget att du bestrider fakturan samt grunderna till bestridandet. Eventuellt kan ni lösa tvisten redan där genom att företaget i fråga frivilligt betalar tillbaka pengarna.Hoppas att det besvarar din fråga. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,